แบ่งลายปักออกแบบไฟล์ลายปัก ลายสำหรับจักร และไฟล์สำหรับตัด