มี option ในการใส่โรยพื้น underlay หรือใส่ underlay หลายชั้น