คัดลอกลายแบบMirror และผสานลายที่คัดลอกให้เป็นลายเดียวกับลายตั้งต้น (merge)