เปลี่ยนรูปแบบการโรยทึบของด้ายระหว่าง Fill, outline และฝีเข็มอื่นๆ