ลงชื่อเข้าใช้งานและลงชื่อออกได้ง่าย ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง