เลือกรูปแบบการโรยด้ายได้ทั้ง Satin, step หรือ fancy