Bild: Vizyon

BERNINA Visyon

İsviçreli kalite ve yaratıcılık

Yenilik, kalite ve beceri yoluyla ilerleme

Uluslararası pozisyona sahip bir şirket olarak BERNINA’nın beyan ettiği amaç, tekstil tasarım yeniğinde dünyada piyasa lideri olarak konumunu korumaktır. Bu amaç doğrultusunda, BERNINA, İsviçre kalitesini ve güvenilirliğini temsil eden dikiş ve nakış makineleri üretmeyi amaçlamaktadır. BERNINA, bu amaca yönelik olarak nakit akışının büyük bir kısmını tekrar ürün geliştirme işine yatırmaktadır.

Şirket, BERNINA 830’un geliştirilmesi için altı yıl boyunca 50 milyon küsur İsviçre Frankı değerinde yatırım yapmıştır. Bu yatırımın karşılığı geri dönmüştür: BERNINA 830 şimdi ev kullanıcıları için dünyanın en yenilikçi dikiş ve nakış makinesi kabul edilmektedir. 

Her şeyde toplam kalite, BERNINA’nın ana ilkesidir. Toplam kalite, müşteri ihtiyaçlarının her tür kaynağı uygun şekilde kullanılması suretiyle mükemmel şekilde karşılanması anlamına gelmektedir. 

Bir yenilikçi lider konumumuzu sürdürmek için kendi personelimize yatırım yapmamız önemlidir. BERNINA iyi eğitimli, deneyimli personelin şirket başarısının önemli faktörü olduğunun bilincindedir. BERNINA personeli bu değerleri kucaklamaktadır. BERNINA’da personel değişim oranı düşüktür; çalışanların büyük bölümü onlarca yıl şirkette çalışmayı sürdürmektedir. 
BERNINA ürünleri teknolojik olarak ileri düzeydedir ve öyle kalacaklardır. Onları karakterize eden şey yüksek işlevsellikleri ve kolay kullanım becerileridir. BERNINA, bu ürünlerle piyasada lider konumuna ulaşmayı amaçlamaktadır.