Bild: Yapışma eğilimi gösteren malzeme

Yapışma eğilimi gösteren malzeme

Bütün kumaşlar aynı ölçüde kaygan değildir. Deri veya vinil gibi kayganlığı daha düşüm ma-teryalleri için BERNINA kumaş beslemesini kolaylaştıracak özel baskı ayakları geliştirmiştir.

Video