Bild: Biye ayağı No. 38

BERNINA Baskı ayağı

Biye ayağı No. 38