Bild: Büzgü ayağı No. 16

BERNINA Baskı ayağı

Büzgü ayağı No. 16