Bild: Kordon ayağı No. 11

BERNINA Baskı ayağı

Kordon ayağı No. 11