Bild: Overlok ayağı No. 2

BERNINA Baskı ayağı

Overlok ayağı No. 2