Bild: Overlok ayağı No. 2A

BERNINA Baskı ayağı

Overlok ayağı No.2A