Bild: Kör dikiş ayağı No. 10D

BERNINA Baskı ayağı

Kör dikiş ayağı No. 10D