ระดับความยาก ระดับสูง
ใช้เวลาในการ ดำเนินการ หนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่า
พิมพ์

Share

Connections Quilt by Chris O'Brien

Celebrating 125 years of Creativity with BERNINA.

idontcare