คุณได้ดาวน์โหลดลายปักเรียบร้อยแล้ว

เมื่อชุด BERNINA PLUS Upgrade ได้ลงทะเบียนเรียบร้อย ลายปักใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะถูกจัดเก็บไว้ในจักรโดยอัตโนมัติ โดยยังสามารถดาวน์โหลดลายปักเหล่านี้สำรองไว้ในคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ ART เพื่อปรับแต่งลายในอนาคตได้โดยโปรแกรม BERNINA Embroidery Sotware

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ลายปักอีกครั้ง เพียงแค่กรอกฟอร์มลงทะเบียนใหม่

ไปยังฟอร์มลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

FAQ จะช่วยตอบคำถามที่พบเกี่ยวกับชุด PLUS Upgrade

ไปที่ FAQs