Picture: Sürdürülebilirlik

BERNINA, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik savunmaktadır.

Sürdürülebilirlik, BERNINA için moda bir laf olmaktan öte bir şeydir

BERNINA grubu, bütün faaliyetlerinde doğal kaynakların korunmasını dikkate almaktadır. Bütün ticari faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların ve atığın çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için kaynak tüketiminden kaçınılmakta ve azaltılmaktadır. Kaçınılamaz nitelikteki atıklar, çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmekte veya bertaraf edilmektedir. Doğal kaynaklar korunmaktadır; hatta planlama aşamalarında, ürünlerin ve şirket projelerinin çevreyle ilgili yanları dikkate alınmaktadır. BERINA, şirketin çevre performansını ayrıntılı şekilde belirten bilgileri düzenli olarak yayınlamaktadır. 

BERNINA , bir aile şirketi olarak, ticari faaliyetini ekonomik olarak sürdürülebilir ve geleceğe yönelimli şekilde yönetmektedir. Bu nedenle, BERNINA nakit akışının büyük bölümünü yeni ürünlerin geliştirilmesi işine yatırmaktadır. 

BERNINA çalışanlarının müşterileriyle kurdukları sürekli diyalogdan öğrendikleri gibi dikişin sürdürülebilirlikle büyük bağlantısı vardır. Moda ürünler veya aksesuarlar almak yerine kendileri için dikiş yapan kişiler dayanıklılık ve özgünlük peşindedirler. Bu kişiler için, BERNINA gerçek değerle karakterize edilen ürünler imal etmekte ve bu ürünlerin sahiplerine onlarca yıl güvenilir hizmet etmektedir.