Bild: Manuel ilik ayağı No. 3

BERNINA Baskı ayağı

Manuel ilik ayağı No. 3