Bild: Manuel ilik ayağı No. 3C

BERNINA Baskı ayağı

Manuel ilik ayağı No. 3C