Bild: Kör dikiş ayağı No. 10C

BERNINA Baskı ayağı

Kör dikiş ayağı No. 10C