Bild: Kör dikiş ayağı No. 5

BERNINA Baskı ayağı

Kör dikiş ayağı No. 5