Databeskyttelse

Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt

De følgende sider giver dig information om indsamling af personlige data, når du bruger vores websted www.bernina.com og vores andre hjemmesider blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com og www.bernette.com (i det følgende samlet benævnt "vores hjemmeside" eller "vores side"). 

Ud over vores websted tilbyder vi også en gratis mobilapp, som du kan downloade på din mobilenhed. Derfor informeres der også om indsamling af personlige data, når du bruger vores mobilapp "BERNINA" (i det følgende benævnt "app").

Persondata er alle data, der vedrører dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og brugeradfærd.

Privatlivspolitikken danner grundlag for behandling af persondata sammen med vilkår og betingelser for brug. Vi behandler kun persondata til de formål, hvortil dataene er blevet overført.

1. Navn og kontaktoplysninger på den databehandlingsansvarlige og den databeskyttelsesansvarlige samt serverens placering

Ansvarlig i henhold til artikel (art.) 4 stk. 7 i EU's almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) er

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Switzerland


E-mail: [email protected]
Telefon: +41 (0)52 762 11 11 (se Juridisk meddelelse)
 
Vores databeskyttelsesansvarlige mr. Denkinger kan kontaktes via e-mail [email protected] eller pr. brev til førnævnte postadresse, stilet til "the Data Protection Officer".
 
Desuden kan du kontakte den markedsorganisation, der er ansvarlig for behandlingen af dine data: [email protected]


BERNINA opbevarer dine personoplysninger på servere i EU.

2. Indsamling og opbevaring af persondata; type og formål for brugen af dem

Når du besøger websteder og når man bruger appen

Når du går ind på vores websted, overføres der automatisk oplysninger til os via browseren på din enhed. Når du bruger appen, indsamler vi de nedenfor beskrevne personoplysninger for at gøre det muligt for dig at bruge appens funktioner på en bekvem måde. Når du besøger vores websted eller brug vores app, indsamles følgende data – uden at du gør noget – og gemmes midlertidig i en såkaldt logfil:

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for anmodningen
 • Tidszoneforskel til verdenstid (GMT)
 • Indholdet af anmodningen (specifik side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Mængden af overførte data
 • Webstedet, hvorfra anmodningen blev modtaget
 • Anvendt browser
 • Sprog og version af browsersoftwaren
 • Styresystem og dets grænseflade
 • App-version

De specificerede data bliver behandlet af os til følgende formål:
 

 • For at sikre en problemfri oprettelse af forbindelse til webstedet eller appen
 • For at sikre en bekvem drift af vores websted eller app
 • For at vurdere systemsikkerhed og -stabilitet
 • For at bestemme det korrekte website for det pågældende land
 • Andre administrative formål 

Retsgrundlaget for databehandling er art. 6 stk. 1 klausul 1 litera (lit.) b og f i EU's almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores legitime interesse opstår fra det førnævnte formål for dataindsamling.
 
Når du besøger vores websted, bruger vi også analysetjenester, sociale mediers bogmærker/plug-ins og webstedscookies. Yderligere oplysninger om cookies og analysetjenester kan ses i afsnit 4 og 5 i nærværende privatlivspolitik, og oplysninger om sociale mediers bogmærker/plug-ins kan ses i afsnit 6. Afsnit 7 og 8 giver oplysninger om integrationen af YouTube-videoer og Google Maps.

Bemærk! Online-tilbuddet fra BERNINA retter sig mod brugere i hele verden. I det omfang du via browseren eller appen får vist indhold, der ikke er rettet mod europæiske kunder, er dette ikke længere underlagt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. Dette gælder især tilbuddet på www.bernina.com, www.bernette.com samt vores amerikanske afdelings blog WeAllSew.

Ved anvendelse af tilbehørs-organizeren i BERNINA-appen

For at kunne anvende tilbehørs-organizeren i BERNINA-appen skal du registrere dig. Dit login i appen er det samme som dit login i BERNINA-kundeportalen (single-sign-on). Se også afsnit 2, Når du bruger vores kundeportal og produktregistrering på www.bernina.com.
 
Hvis du vil indføre produkter på tilbehørs-organizerens lister i dine apps, gemmer vi de data, du angiver, og vi bruger dem til administration af kundedata og til at målrette reklamer.
 
De oplysninger, som du giver os i tilbehørs-organizeren i BERNINA-appen, kan blive knyttet sammen med andre oplysninger, som vi har gemt om dig i kundeprofilen. Herved overholder vi princippet om formålsbegrænsning og tilknytter kun data, der er ind-samlet til samme formål (f.eks. reklameformål). BERNINA kan give forhandlere, leverandører eller tjenesteudbydere oplysninger fra din kundeprofil, hvis du har givet dit samtykke, som du kan tilbagekalde til enhver tid, til at oplysningerne må videregives, eller hvis overførslen af oplysningerne er nødvendig for at behandle din anmodning. BERNINA overfører kun dine data til tredjeparter i den udstrækning, det er nødvendigt. Disse tredjeparter har pligt til at beskytte dine data og bruge dem i overensstemmelse med loven.

Yderligere databehandlingsprocedurer ved brug af appen

Når du downloader appen, overføres de nødvendige oplysninger til app-butikken, navnlig brugernavn, e-mailadresse og kundenummeret på din konto, tidspunktet for download, betalingsoplysninger og det unikke id-nummer for din enhed. Vi har ingen indflydelse på denne dataindsamling og er ikke ansvarlige for den. Vi behandler kun disse data i det omfang, det er nødvendigt, for at mobilappen kan downloades til din mobilenhed.  

Vi skal også bruge dit enheds-id, enhedens unikke nummer (IMEI = International Mobile Equipment Identity), det unikke nummer for netabonnenten (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobiltelefonnummeret (MSISDN), MAC-adressen til WLAN-brug, navnet på din mobilenhed og din e-mailadresse.

Når du logger ind på kundeportalen via appen, behandler vi følgende oplysninger, der afkræves af dig for klart at kunne identificere dig: kundenavn og adgangskode. Behandlingen af dine personoplysninger foretages med henblik på adgangsstyring baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med art. 6, § 1, stk. 1 f i databeskyt-telsesforordning (GDPR). Den legitime interesse er at gøre det muligt for dig at logge ind på kundeportalen via appen. Når du har fået tildelt en adgangskode, er der mulighed for at logge ind via touch ID/face ID (iOS) eller fingeraftryk/ansigtsgenkendelse (Android). Disse data gemmes kun lokalt på enheden og videregives ikke til behandling. 

For at appen kan bruges, skal du have adgang til netværksfunktionerne (WLAN eller mobilt internet/mobildata) på din enhed. Du kan selv konfigurere dette ved hjælp af indstillingerne på din enhed (søg efter "indstillinger/databeskyttelse"). Denne netværksadgang er nødvendig, fordi appen kun kan bruges, når enheden er i online tilstand. Det lovmæssige grundlag for dette er artikel 6, § 1, stk. 1 b) og f) i databeskyttelsesforordning (GDPR).

Vi bruger push-tjenesten fra operativsystemleverandørerne Apple Inc. og Google LLC til at sende dig meddelelser (herefter kaldet meddelelser, push-notifikationer eller push-meddelelser). Når du har installeret appen, vil du blive spurgt af Apple Inc., som udbyder, om du giver dit samtykke til, at de må sende dig beskeder. Du bestemmer selv, om du vil modtage push-notifikationer eller ej. Hvis du giver dit samtykke til dette, vil Apple Inc. tildele dig et enhedstoken. Det eneste formål med at behandle dette enhedstoken er at levere push-tjenesten. Enhedstokenet er et krypteret enheds-id. Google LLC betragter push-meddelelser som en "normal" tilladelse. Når appen startes for første gang, vil Android push-meddelelsesfunktionen permission.notifications_enabled blive sat til værdien TRUE. Du kan tilbagekalde denne tilladelse på siden med app-indstillingerne ved at sætte værdien til FALSE. 
Dine oplysninger slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. Dine data gemmes derfor, så længe samtykket til at modtage push-notifikationer er aktiveret.
Vi evaluerer push-beskeder statistisk og kan derfor identificere, om og hvornår push-notifikationer er blevet vist og klikket på. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvilke push-notifikationer der interesserer modtagerne, så vi kan skræddersy fremtidige meddelelser til alle eller enkelte modtageres formodede interesser og dermed øge interessen for vores tjenester.
Du kan til enhver tid deaktivere push-notifikationer via indstillingerne på din enhed. Der findes en vejledning på følgende links:

Det lovmæssige grundlag for databehandling i forbindelse med push-notifikationer er artikel 6, § 1, stk. 1 b i databeskyttelsesforordning (GDPR). 

Appen indeholder en geolokaliseringsfunktion (lokaliseringsdata – GPS-data). Dette gør det muligt at angive brugerens placering. Disse data sendes ikke nogen steder af softwaren, men forbliver på brugerens enhed. Lokaliseringsdataene slettes efter 18 måneder.
Det lovmæssige grundlag for anvendelse af brugerens lokaliseringsdata er art. 6, § 1, stk. 1 a i databeskyttelsesforordning (GDPR).
Hvis applikationen ikke må behandle lokaliseringsdata, kan adgangen enten helt nægtes til den mobile enheds geolokaliseringsfunktion eller, hvis det relevante styresystem understøtter dette, kun for denne applikation. Yderligere information findes her:

Når du bruger en kontaktformular eller kontakter os via e-mail
Gælder for alle de nævnte websteder

Når du kontakter os via en kontaktformular eller e-mail, gemmer vi de data, du oplyser os (e-mailadresse, navn, telefonnummer, adresse og andre oplysninger, du oplyser på kontaktformularen), for at vi kan besvare dine spørgsmål. For så vidt det er nødvendigt ud fra din anmodning, kan dataene også blive overført til selskaber tilknyttet BERNINA eller til uafhængige markedsorganisationer og behandlet af dem. Vi sletter alle data, der opstår i denne sammenhæng, hvis det ikke længere er nødvendigt at gemme dem for at kunne besvare din anmodning.
 
Behandlingen af data, når du kontakter os, sker i henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra a i GDPR på grundlag af dit frivilligt afgivne samtykke. Hvis du kontakter os via e-mail, vil databehandlingen finde sted på baggrund af vores legitime interesse iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR.

Når du downloader gratis downloads fra www.bernina.com

På vores websted og app har du mulighed for gratis downloads (f.eks. testversioner af broderisoftware eller opgraderinger af allerede købt software). Inden du kan begynde at downloade, skal du udfylde en formular og bl.a. oplyse dit navn, din e-mailadresse, dit postnummer og din geografiske placering. Med dit samtykke gemmer vi og videregiver disse data til den respektive markedsorganisation eller forhandler i dit område. Formålet med behandlingen er at lave en statistisk optegnelse af de downloads, der er hentet, samt kampagner og reklamer fra hhv. BERNINA, den respektive markedsorganisation eller en forhandler i dit område. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra a i GDPR.
 
Hvis du har givet samtykke til brug af dine data med det formål, at vi kan sende dig ny-hedsbrevet, vil vi desuden behandle dataene med henblik på direct marketing og samle dem i en kundeprofil sammen med andre oplysninger, som BERNINA har gemt om dig. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra a i GDPR.

Ved brug af vores blogs 

Hvis du tilmelder dig BERNINA Bloggen vil de obligatoriske oplysninger, som du har angivet ved tilmeldingen (navn, e-mailadresse, land) samt eventuelle yderligere oplysninger, som du frivilligt afgiver for at udfylde din profil, gemmes til brug for bloggen og til direkte markedsføring og er i givet fald forbundet med andre data, som BERNINA har gemt om dig. I bloggen kan du offentliggøre emner, indlæg, links, kommentarer, fotos, skitser, instruktioner osv. Hvis du gør dette, gemmer vi det internt, offentliggør dit indlæg på BERNINA-bloggen og bruger disse aktiviteter, hvor det er relevant, til at levere personligt tilpasset indhold. På grundlag af dine uploadede projekter (antal skrevne artikler, kategorier, deltagelse i samarbejdsaktioner, tags, der anvendes til at beskrive artikler, første/sidste indlæg) vil vi forsøge at drage konklusioner om dine interesser og bruge disse oplysninger til direkte markedsføring.
 
Du kan også tilmelde dig vores specielle blognyhedsbrev. For vores blog-nyhedsbrev gælder versionem, der er anført nedenfor under "Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev".
 
Visse oplysninger er obligatoriske for brug af bloggen, da vi har brug for din e-mailadresse til autentificering, dit navn for at identificere dig som forfatter af projekter/kommentarer samt for et personligt svar fra os, og dit land for at blive tilknyttet en salgsorganisation. Du er hverken juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at give oplysninger. Brug af vores kundeportal er imidlertid kun mulig, hvis de krævede oplysninger angivet ovenfor er blevet tilvejebragt.
 
Hvis du ønsker at skrive en kommentar på bloggen, udføres en spamkontrol for at forhindre misbrug af vores blogs. Som en del af dette vil din e-mailadresse og din IP-adresse blive gemt og sammenlignet med en lokal sortliste. Desuden bruger vi plug-in'et, Anti Spam Bee, til at hjælpe med at opdage spam. Plug-in'et gør det muligt at tilføje ikke-synlige inputfelter til kommentarformularen. Da spambots ofte udfylder alle mulige felter, er det muligt at afgøre, om en kommentar er klassificeret som spam. Dette plug-in matcher også nye kommentarer med metadata fra tidligere spamkommentarer og kontrollerer kommentarerne for indhold, der ofte bruges af spammere (links osv.). Alle de ovenfor nævnte kontroller udføres lokalt på vores servere. Ingen personlige oplysninger overføres til tredjeparter. Når ovenstående test er gennemført, vil din kommentar blive offentliggjort sammen med dit fornavn og efternavn. Desuden modtager forfatteren af det indlæg, du har kommenteret, en besked om din kommentar, som også vil indeholde dit for- og efternavn.
 
De billeder, du uploader til bloggen, skal først komprimeres. Vi bruger Optimus billedoptimering fra den eksterne tjenesteudbyder proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Schweiz, til udføring af denne billedkomprimering. proinity GmbH komprimerer billederne og sletter straks alle cachede data, umiddelbart efter overførselsprocessen er afsluttet. Ingen personlige data forbliver på tjenesteudbyderens servere. Dine data behandles af proinity GmbH udelukkende på BERNINA's vegne og i overensstemmelse med BERNINA's anvisninger i henhold til disse databeskyttelsesbestemmelser.
 
Vi bruger Mailjet til at afsende e-mails, der genereres af bloggen (f.eks. kode til oprettelse af en brugerkonto, information om en ny kommentar osv.). Mailjet drives af Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, med hvem vi har indgået en passende aftale om databehandling. Mailjet's datacentre er udelukkende placeret inden for EU. Mailjet behandler din e-mailadresse med henblik på levering af e-mails til dig. Mailjet indsamler personoplysninger til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser og opbevarer kun disse oplysninger i den periode, der er nødvendig for at levere tjenesterne. Som GDPR-kompatibel e-mail-udbyder garanterer Mailjet med sin certificering i henhold til ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) overholdelse af databeskyttelsesreglerne i EU. Mailjet opgiver desuden yderligere oplysninger om databeskyttelse på https://www.mailjet.com/security-privacy/

Det lovmæssige grundlag for behandlingen af dine data i BERNINA-bloggen er art. 6 § 1, stk. 1 a i databeskyttelsesforordning (GDPR).
 
De data, der er indsamlet i forbindelse med vores blog, vil blive gemt, indtil samtykket tilbagekaldes.

Se venligst de særlige vilkår og betingelser for brug af af BERNINA-bloggen.

Når du bruger vores webshop inspiration.bernina.com

Hvis du ønsker at bestille noget fra vores webshop, skal du for at afslutte kontrakten opgive de personlige data, der er nødvendige for at behandle din ordre (obligatoriske oplysninger). De obligatoriske oplysninger, der kræves for at behandle ordren, markeres separat; al anden information er frivillig. Vi behandler de data, du leverer med henblik på at behandle din ordre.
 
Du kan også frivilligt oprette en kundekonto, så vi kan gemme dine data til yderligere køb. Når du opretter en kundekonto, gemmes de valgfri data, du har leveret, og dine tidligere køb, medmindre du tilbagekalder samtykket. En af fordelene ved dette er, at du til enhver tid kan downloade det digitale indhold, som du har købt (f.eks. en digital udgave af vores kundemagasin) fra din kundekonto.
 
Hvis du bestiller trykte medier, videresender vi dine oplysninger til Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz. Medienwerkstatt AG er ansvarlig for forsendelse af bestilte enkeltudgaver og udgaver, der er dækket af et abonnement. Hvis du betaler med kreditkort eller PayPal, videregiver vi dine betalingsoplysninger til udby-deren af betalingstjenester SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz. Kreditkortoplysninger gemmes og behandles udelukkende af SIX Payment Services AG. BERNINA gemmer eller behandler ikke dine kreditkortoplysninger. Hvis du vælger at betale med faktura, udstedes fakturaen af Medienwerkstatt AG..
 
På grund af de kommercielle og skattemæssige regler er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og ordreoplysninger i en periode på ti år. Når det formål, som dataene blev indsamlet til, ikke længere er gældende, og der ikke er noget retsgrundlag for fortsat at opbevare dem, vil dine data blive slettet. På din kundekonto kan du selv redigere eller slette alle valgfri data under "Adresser" eller "Profildata". Din kundekonto i sin helhed kan slettes efter anmodning (som du f.eks. kan sende til [email protected]). Yderligere information om dine oplysninger og retten til tilbagekaldelse af samtykke findes i afsnit 10 i denne privatlivspolitik.
 
Hvis du åbner en kundekonto, forbinder vi de data, du leverede, da du åbnede kontoen med de køb, der er udført med andre oplysninger, som vi har gemt om dig i en kundeprofil. Dermed overholder vi princippet om formålsbegrænsning og linker kun data, der er blevet indsamlet til samme formål (f.eks. til personaliseret reklame).
 
Vi bruger Mailjet til at afsende e-mails, der genereres af webshoppen (f.eks. ordrebekræftelser, fakturaer, kode til oprettelse af en brugerkonto osv.). Mailjet drives af Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, med hvem vi har indgået en passende aftale om databehandling. Mailjet's datacentre er udelukkende placeret inden for EU. Mailjet indsamler og behandler følgende data: din e-mailadresse med henblik på levering af eventuelle e-mails. Desuden behandler og lagrer Mailjet din titel, dit fornavn, efternavn, fakturerings- og (hvis forskellig) leveringsadresse (gade og husnummer, postnummer, by, land) samt ethvert firmanavn, som du har anført, hvis du har angivet alle disse oplysninger i forbindelse med en ordre, med henblik på at levere en ordrebekræftelse og faktura. Mailjet indsamler personoplysninger til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser og opbevarer kun disse oplysninger i den periode, der er nødvendig for at levere tjenesterne. Som GDPR-kompatibel e-mail-udbyder garanterer Mailjet med sin certificering i henhold til ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) overholdelse af databeskyttelsesreglerne i EU. Mailjet opgiver desuden yderligere oplysninger om databeskyttelse på https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Retsgrundlaget for behandlingen af de data, der er nødvendige for at indgå en aftale, er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR, og for alle andre data er det artikel 6, stk. 1, 1. pkt. litra a i GDPR (hvis og i det omfang du giver dit samtykke). Desuden behandler vi iht. artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser, forudsat at den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke har forrang.

Når du bruger vores kundeportal og produktregistrering på www.bernina.com

Hvis du ønsker at bruge vores kundeportal, skal du først registreres ved at angive din e-mailadresse og en adgangskode, du selv har valgt. Brugernavn (=e-mailadresse) og den krypterede adgangskode gemmes ved hjælp af Azure cloud-tjenesten, der tilhører Microsoft Corporation, One Microsoft Way Red-mond, WA 98052-6399, USA, på servere i EU. Til denne registrering bruger vi den såkaldte proces om dobbelt aktivt valg, hvilket betyder, at din registrering ikke er gennemført, før du har bekræftet registreringen ved hjælp af en kode, der sendes til dig pr. e-mail. Du skal oplyse førnævnte data for at kunne bruge kundeportalen. Du kan frivilligt afgive flere oplysninger i vores portal.
 
Alternativt har du også mulighed for login med din Google- eller Facebook-konto. Ved login med Google eller Facebook udveksles der data med disse udbydere. Til login modtager vi udelukkende de informationer, der er nødvendige til formålet, af disse tjenesteudbydere. Yderligere information herom findes i slutningen af dette afsnit.

I vores kundeportal kan du til enhver tid se, ændre og tilføje flere oplysninger til de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Vi bruger disse oplysninger til kundedataadministration og om nødvendigt til at behandle krav i henhold til garantien samt til at målrette reklamer. Endvidere kan du registrere dine Bernina-produkter, tilmelde dig Berninas nyhedsbrev og angive emner, som du er særlig interesseret i.
 
Hvis du ønsker at registrere et produkt, gemmer vi de oplysninger, du giver os (serienummer, købsdato, forhandler, produkt og andre oplysninger fra spørgeskemaet) og bruger dem til administration af kundedata og om nødvendigt til at give dig de fordele, som du kan opnå i forbindelse med registreringen af produktet, og til at målrette reklamer.
 
Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brug af nyhedsbrevstjenesten nedenfor under "Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev" i denne databeskyttelseserklæring.
 
De oplysninger, som du giver os i kundeportalen, kan blive knyttet sammen med andre oplysninger, som vi har gemt om dig i kundeprofilen. Herved overholder vi princippet om formålsbegrænsning og tilknytter kun data, der er ind-samlet til samme formål (f.eks. reklameformål). BERNINA kan give forhandlere, leverandører eller tjenesteudbydere oplysninger fra din kundeprofil, hvis du har givet dit samtykke, som du kan tilbagekalde til enhver tid, til at oplysningerne må videregives, eller hvis overførslen af oplysningerne er nødvendig for at behandle din anmodning. BERNINA overfører kun dine data til tredjeparter i den udstrækning, det er nødvendigt. Disse tredjeparter har pligt til at beskytte dine data og bruge dem i overensstemmelse med loven.
 
Behandlingen af dine data, når du bruger kundeportalen, sker i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, litra a) (såfremt og i den udstrækning du giver dit samtykke), litra b) (produktre-gistrering) og litra f) (andre tilfælde: i disse tilfælde vedrører Berninas legitime interesser direct marketing) i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Du er hverken juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at afgive oplysninger. Brug af kundeportalen er imidlertid kun muligt, hvis de påkrævede oplysninger, der er specificeret ovenfor, er oplyst. Alle fordele, der følger af produktregistrering, kan kun opnås, hvis produktet er blevet registreret.
 
Du kan til enhver tid slette individuelle data, der er gemt i kundeportalen. Alle dine gemte data kan slettes ved anmodning derom. Yderligere information om dine oplysninger og retten til tilbagekaldelse af samtykke findes i afsnit 10 i denne privatlivspolitik. I alle andre henseender slettes dine data, når det formål, de er indsamlet til, ikke længere eksisterer.

Detaljerede informationer ved brug af login med din Google- eller Facebook-konto:

Facebook overfører følgende data til BERNINA: 

Kategori "Public Profile"
Tilladelsen Public Profile gør det muligt at læse profilfelter, der som standard er offentlige. Den tilladte brug af denne tilladelse omfatter at autentificere app-brugeren og at give dig en tilpasset brugeroplevelse i appen. Denne tilladelse gives automatisk af Facebook, men bruges ikke af BERNINA. 
 
Kategori "E-mail"
E-mail-tilladelsen giver din app tilladelse til at læse en persons primære e-mailadresse. Den tilladte brug i forbindelse med denne tilladelse omfatter at give brugere mulighed for at logge sig på kundeportalen og BERNINA-appen med deres e-mailadresse, som du har tilknyttet til deres Facebook-profil. Denne tilladelse gives automatisk af Facebook. 
 
Google overfører følgende data til BERNINA:
Google overfører en ID-token til BERNINA. Adgangen til denne token reduceres til et nødvendigt minimum. BERNINA bruger kun informationerne "email" og "sub" til autentificeringen:  
 • E-mail: Brugerens e-mailadresse. Denne værdi er muligvis ikke entydig for denne bruger og kan ikke anvendes som primær nøgle.
 • Sub: En identifikation af brugeren, der er entydig blandt alle Google-konti og som aldrig bliver genanvendt. En Google-konto kan have flere e-mailadresser tilknyttet på forskellige tidspunkter. Men sub-værdien er altid uforandret.
BERNINA overfører ingen personoplysninger til Google og/eller Facebook.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Gyldig på www.bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at modtage oplysninger om de nyeste trends i syning, quiltning og broderi samt attraktive tilbud fra Bernina.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bruger vi dobbelttilvælgningsproceduren. Det betyder, at vi sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, slettes dine oplysninger automatisk. Derudover vil vi gemme dine IP-adresser samt datoen og tidspunktet for registrering og bekræftelse. Formålet med denne procedure er at kontrollere din tilmelding og, hvis det er nødvendigt, at undersøge enhver form for misbrug af dine persondata.

Ud over din e-mailadresse er dit navn og/eller dit postnummer på nogle formularer obligatoriske oplysninger for afsendelse af nyhedsbrevet. Vi ønsker at sende vores brugere nyhedsbreve af høj kvalitet, der er tilpasset til deres behov. For at adressere dig personligt i nyhedsbrevet og skræddersy nyhedsbrevet efter dine behov kræver vi også dit navn og i nogle tilfælde dit postnummer, når du abonnerer på nyhedsbrevet. Du er hverken juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at give oplysninger. Imidlertid er brugen af vores nyhedsbrevstjeneste kun mulig, hvis ovennævnte obligatoriske oplysninger opgives.

Hvis du tilmelder dig BERNINA-nyhedsbrevet, gemmes de data, du indtaster, når du registrerer dig (navn, e-mailadresse, interesser, postnummer og eventuelt yderligere oplysninger) med henblik på direkte markedsføring (herunder levering af personaliseret indhold i nyhedsbreve men også på BERNINAs hjemmeside) og kan være knyttet til andre data, som BERNINA har gemt om dig.

Bemærk, at vi bruger vores nyhedsbrev til at evaluere din brugeradfærd. Dette kan ske ved hjælp af en algoritme eller manuelt. Hvis du klikker på et link i et nyhedsbrev, føres du til en af vores hjemmesidder via en Salesforce Marketing Cloud-server. Salesforce Marketing Cloud evaluerer forskellige parametre, f.eks. hvornår og hvilke links du klikker på i nyhedsbrevet, og hvilke af vores hjemmesider du besøger. For at evaluere brugeradfærd forbinder vi de genererede data på denne måde med andre brugerdata, især data indsamlet via en Salesforce Marketing Cloud-cookie (for mere infor-mation, se Afsnit 5 i) i denne privatlivspolitik nedenfor). Vi bruger ovennævnte data til at oprette en brugerprofil for at skræddersy vores digitale tilbud såsom nyhedsbrevet eller hjemmesider efter dine individuelle interesser.

For at sende nyhedsbreve og den efterfølgende evaluering af din brugeradfærd bruger vi løsninger fra den eksterne tjenesteudbyder Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Dette kan resultere i, at Salesforce.com, Inc. får adgang til dine personlige data. De indsamlede data gemmes på Salesforce.com, Inc.-servere.

Ud over den førnævnte brugeranalyse fra Salesforce Marketing Cloud-tjenester bruges også nogle af de tjenester, der tilbydes af Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, hvorved ovenstående udsagn om dataindsamling/-behandling og brugeranalyse af Salesforce Marketing Cloud ligeledes er gældende for Email on Acids analyse- og sporingstjenester.

Derudover bruger vi Email on Acids tjenester til at teste præsentationen af nyhedsbreve på forskellige e-mailplatforme og på forskellige mobile enheder. I isolerede tilfælde kan dette resultere i videregivelse af personoplysninger til Email on Acid.

Email on Acid behandler udelukkende disse data på vegne af og i overensstemmelse med instruktionerne fra BERNINA.

Derudover bruger vi en løsning, der leveres af vores eksterne tjenesteudbyder, MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Det kan betyde, at MailChimp får adgang til dine persondata.

Retsgrundlaget for ovennævnte databehandling er art. 6, § 1, stk. 1 a), i GDPR eller, for så vidt der ikke er givet samtykke i individuelle tilfælde, art. 6, § 1 stk. 1 f) i GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og afmelde nyhedsbrevet. Du kan erklære, at du tilbagekalder dit samtykke ved at klikke på linket, der findes i hver nyhedsbrevs-e-mail, ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at sende en besked via de kontaktoplysninger, der er angivet i oplysningerne om udgiver. Dette gælder ligeledes for en indsigelse mod kommerciel brug i tilfælde af, at du ikke har givet samtykke til afsendelse af nyhedsbreve.

De data, der er indsamlet i forbindelse med dette, vil blive gemt, indtil samtykket tilbagekaldes.

3. Brug af tjenesteudbydere, kommunikation af data

Bruger BERNINA udvalgte eksterne serviceudbydere til at levere support og administrative funktioner til vores website og app. Disse tjenesteudbydere kan lejlighedsvis have adgang til dine personoplysninger. Tjenesteudbyderen behandler dine data alene på vegne af og i overensstemmelse med BERNINAs instruktioner og under overholdelse af nærværende privatlivspolitik og gældende love.

På nuværende tidspunkt bruger vi følgende serviceudbydere:
 

Partner Adresse Services
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstrasser Hauptstrasse 167, 1030 Wien, Østrig implementeringspartner
bernina.com og CRM
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjekkiet systemudbyder bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Østrig hostingudbyder bernina.com, blog.bernina.com og inspiration.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Schweiz kursusadministration
BERNINA Creative Center via kurse.bernina.com 
edudip GmbH Jülicher Str. 306, 52070 Aachen, Tyskland Gennemførelse af onlinekurser som webinar. Tilmelding via kurse.bernina.com
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Tyskland implementeringspartner
blog.bernina.com og inspiration.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Schweiz
Billedkomprimering
blog.bernina.com og inspiration.bernina.com
Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA Afsendelse af systemmeddelelser fra blog.bernina.com og inspiration.bernina.com
Zeta Global Deutschland GmbH Leonrodstrasse 52, 80636 München, Tyskland Brugerprofilering til kundeemneoprettelse på bernina.com og blog.bernina.com
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA CRM + systemudbyder
skytjenester (Azure)
Online Consulting AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Schweiz CRM-implementeringspartner
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Systemudbyder af marketingløsning (e-mail-marketing og forsendelse af marketing-budskaber til smartphones)
Email On Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA Test og analyse af nyhedsbrev
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Køln, Tyskland Salesforce Marketing Cloud implementeringspartner
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Implementeringspartner og system-leverandør til BERNINA Mobile-app
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, D-50933 Köln, Tyskland Salg af softwareprodukter via bernina.com
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstrasse 5, 99084 Erfurt, Tyskland Marketingservices, Implementeringspartner bernette.com
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, D-91710 Gunzenhausen, Tyskland Hostingudbyder af mybernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz Varetagelse af inspirationsmagasin til kunder
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz Betalingstjenester via kreditkort og PayPal på inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA forskellige marketingtjenesteydleser på alle websteder, se pkt. 5, 7 og 8
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Individuel visning af annoncer via Facebook og Instagram baseret på brugsdata genereret på www.bernina.com
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien A/B testing på bernina.com
Hotjar Ltd Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Analyse af brugeradfærd på webstedetOverførsel af dine personoplysninger til andre tredjeparter finder kun sted, såfremt overførslen er udtrykkeligt angivet i denne fortrolighedspolitik, eller hvis det sker af en af følgende grunde:

 • Du har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra a i GDPR
 • I henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra f i GDPR er videregivelse påkrævet i forbindelse med påstande om og håndhævelse af retskrav, eller retskrav, som kan gøres gældende eller forsvares, eller for levering af vores websted eller app, og der ikke er grund til at tro, at du har en legitim interesse, der går forud, i, at dine oplysninger ikke videregives
 • I det tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtede til videregivelse i henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra c i GDPR
 • Videregivelsen er lovlig og nødvendig for at indgå i et kontraktforhold med dig i henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra b i GDPR

4. Cookies

BERNINA bruger cookies på dette websted eller appen. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer (f.eks. Internet Explorer eller Mozilla Firefox) på din computers harddisk eller via din app i enhedens hukommelse på din mobilenhed, og som muliggør, at der sendes specifikke oplysninger til os. Det betyder imidlertid ikke, at vi umiddelbart kan fastslå din identitet.
 
På den anden side tjener brugen af cookies til at gøre det mere bekvemt for dig at gøre brug af vores websted og app. Det er grunden til, at vi bruger såkaldte sessionscookies, så vi kan se, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores websted eller app. De slettes automatisk, når du forlader vores websted eller app.
 
Herudover bruger vi også midlertidige cookies til at forbedre brugerens oplevelse; disse gemmes i en vis tid på din enhed. Hvis du vender tilbage til vores websted eller app for at gøre brug af vores tjenesteydelser, registreres det automatisk, at du tidligere har besøgt siden, hvad du indtastede, og hvilke indstillinger du valgte, så du ikke behøver at indtaste dem igen.
 
På den anden side gør vi brug af cookies til at få statistiske data om brugen af vores websted eller appog til at vurdere dem for at kunne optimere vores websted og app til dig (se afsnit 5 og 6 i nærværende privatlivspolitik). Når du besøger os igen, registrerer vores websted eller app automatisk, at du tidligere har besøgt os takket være disse cookies. Disse cookies slettes automatisk efter hver definerede tidsperiode.
 
De data, der behandles gennem cookies, er nødvendige for at beskytte vores legitime interesser i forbindelse med førnævnte formål samt tredjeparters i henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra f i databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Du kan konfigurere dine browserindstillinger eller indstillingerne for dit mobiloperativsystem og appen, som du ønsker, og f.eks. afvise at acceptere tredjepartscookies eller alle cookies. Hvis du fravælger brugen af cookies, kan det begrænse din mulighed for at bruge alle funktioner på webstedet eller appen i deres fulde udstrækning.
 
Retsgrundlaget for brugen af cookies er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i databeskyttelsesforordning (GDPR). Der anbringes teknisk nødvendige cookies på baggrund af artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i databeskyttelsesforordning (GDPR)

Du kan finde mere information om de cookies, vi bruger på vores websteder, samt om muligheden for at ændre dine cookie-indstillinger i vores cookie-liste :
 

5. Web og app analysis

Google Analytics
Gælder for alle de nævnte websteder

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved at bruge Google Analytics ønsker vi at sikre et behovsbaseret design og løbende optimering af vores websted samt statistisk registrering af brugen af vores websted, så vi kan optimere vores tilbud til dig. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra f i GDPR. 

Google Analytics bruger såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. Google Analytics-cookies gemmes dog kun, når du har givet samtykke til at gemme "performance cookies". Det kan du til enhver tid kontrollere på vores cookie-liste eller ændre dine egne indstillinger.

Den information, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres normalt til og gemmes på en Google-server i USA. Dette websted bruger Google Analytics med funktionen "_anonymizeIp()". Det betyder, at IP-adresser behandles i forkortet form, så det ikke er muligt at henføre dem til en person. Hvis der er en personlig reference indeholdt i de data, der er indsamlet om dig, medtages persondataene ikke, men slettes øjeblikkeligt. Google har datacentre over hele verden (inden for og uden for EU, USA). Vi ved ikke, om Google overfører dine oplysninger til en server, som befinder sig uden for EU eller USA.
 
Google bruger disse oplysninger på vegne af BERNINA til at analysere din brug af webstedet for BERNINA, til at udarbejde rapporter og levere andre tjenester vedrørende websted og brug af internettet (især funktioner for visning af reklamer, f.eks. gentagen markedsføring, rapporter om Google Display Network-aftryk, managerintegration af DoubleClick Campaign og Google Analytics-demografi og interesserapporter).
 
Under visse omstændigheder kan Google analysere din brugeradfærd på tværs af flere slutenheder (PC, smartphone, tablet m.m.) og vurdere den for BERNINA ved hjælp af såkaldte tværenhedsfunktioner. Til dette formål kan Google knytte oplysninger, der er genererede af de respektive slutenheder med henblik på at personliggøre reklamer, til andre data og til data fra din Google-konto, såfremt du har en Google-konto, og dine indstillinger tillader Google at knytte browsinghistorikken til Google-kontoen og bruge oplysninger fra Google-kontoen til at personliggøre de reklamer, du modtager.
 
Tredjepartsoplysninger: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Vilkår og betingelser for brug: https://www.google.com/analytics/terms/dk.html, Oversigt over databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da, samt privatlivspolitikken: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy.

DoubleClick fra Google
Gælder for alle de nævnte websteder

Dette websted gør yderligere brug af onlinemarkedsføringsværktøjet DoubleClick fra Google, der er en del af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google"). DoubleClick bruger cookies til at placerer annoncer, der er relevante for brugere, til at forbedre rapporter om kampagneresultater eller til at forhindre, at en bruger ser de samme annoncer flere gange. DoubleClick-cookies gemmes dog kun, hvis du har givet samtykke til at gemme "performance cookies". Det kan du til enhver tid kontrollere på vores cookie-liste eller ændre dine egne indstillinger.

Google bruger et cookie-ID til at bestemme, hvilke annoncer der løber i hvilken browser, og kan derfor forhindre, at de bliver vist flere gange. Herudover bruger DoubleClick cookie-ID'er til at opsamle såkaldte omstillinger, som relaterer sig til forespørgsler på annoncer. Det er tilfældet, hvis en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere besøger annoncørens websted i den samme browser og så køber noget. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ikke personoplysninger.
 
Som følge af de anvendte markedsføringsværktøjer opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serverne. Vi har ingen kontrol over omfanget og den løbende brug af data, der er indsamlet af Google gennem brug af dette værktøj, og derfor informerer vi dig, så godt vi kan: Ved at integrere DoubleClick modtager Google oplysning om, at du har været inde på den respektive del af vores websted eller har klikket på en annonce fra os. Hvis du har logget ind på en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din konto. Selv om du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er der en mulighed for, at udbyderen registrerer og gemmer din IP-adresse. Google har datacentre over hele verden (inden for og uden for EU, USA). Vi ved ikke, om Google overfører dine oplysninger til en server, som befinder sig uden for EU eller USA.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er artikel 1, 1. pkt., litra f i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Du vil finde yderligere oplysninger om DoubleClick by Google på https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=dk og https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/, samt om databeskyttelse hos Google generelt: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy. Alternativt kan du gå ind på webstedet for Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org.

Google Tag Manager
Gælder for alle de nævnte websteder

BERNINA bruger Google Tag Manager, en service, der udbydes af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved at bruge denne service kan websitetags (tags er små kodestykker på websitet, som bl.a. bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd) administreres via én grænseflade. Google Tag Manager kan selv indsamle aggregerede data til overvågning af systemets stabilitet og ydeevne. Disse data indeholder dog ikke IP-adresser eller andre brugerspecifikke identifikatorer, der kan henføres til en bestemt person (se https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=da). Det eneste formål er at udløse andre tags, som til gengæld kan opfange data. Google Tag Manager har imidlertid ikke adgang til disse data. Hvis Google Tag Manager deaktiveres på domæne- eller cookie-niveau, forbliver den effektiv for alle sporings-tags, der er implementeret med Google Tag Manager. 
 
Oplysningerne i afsnit 5. "Google Analytics" om Google som tredjepartsudbyder gælder med alt muligt forbehold.

Salesforce.com, Inc.
Gælder for www.bernina.com

BERNINA bruger Salesforce Marketing Cloud fra Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud bruger cookies til at analysere brugernes adfærd på vores hjemmesider og i vores app. Ved at bruge Salesforce Marketing Cloud ønsker vi at analysere, hvilke af vores hjemmesider/apps der besøges af brugerne, og hvilke produkter brugerne er interesseret i med henblik på at tilbyde personaliseret indhold og direkte markedsføring. Dataene fra analysen af brugeradfærd indsamles anonymt eller, hvis det er muligt, i brugerprofiler. Brugeradfærd kan evalueres ved hjælp af en algoritme eller manuelt.

For at evaluere brugeradfærden knyttes der et individuelt genereret customer-ID samt muligvis andre data med informationerne om brugen af webstedet og appen, f.eks. informationer, som vi genererer om brugen af vores nyhedsbrev (for yderligere informationer se afslut 2. "Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev"), informationer om handlinger, som brugeren har foretaget på vores websted og i appen, til de data, der er anført i afsnit 2. "Når du besøger websteder og når man bruger appen", samt til andre data, der muligvis allerede er gemt i en kundeprofil om den pågældende bruger. Brugeradfærd registreres i en brugerprofil og evalueres, hvis der er givet samtykke til modtagelse af nyhedsbreve. Hvis der ikke er givet et sådant samtykke, registrerer cookien kun anonyme data fra brugeren.
 
Brugen af tjenester fra Salesforce.com, Inc. kan resultere i, at Salesforce.com, Inc. får adgang til dine personlige data. Salesforce.com, Inc. behandler udelukkende dine data på vegne af og i overensstemmelse med instruktionerne fra BERNINA. Yderligere information om Salesforce Marketing Cloud kan findes på https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/overview/. De indsamlede data gemmes på Salesforce.com, Inc.-servere.
 
De cookies, der anvendes af Salesforce, er klassificeret som "marketing cookies". Du kan til enhver tid deaktivere disse cookies på vores cookie-liste.

Retsgrundlaget for dette er art. 6 § 1, stk. 1 a), i GDPR, for så vidt og i det omfang der gives tilladelse, ellers art. 6, § 1, art. 1 f) i GDPR.

Bryj Technologies, Inc.
Gælder for

Vores app og websted bruger Bryj, en webanalysetjeneste, der leveres af Bryj Technologies, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA ("Bryj"). Ved at bruge Bryj ønsker vi at sikre et behovsbaseret design og en løbende optimering af vores websted og analytisk at registrere brugen af vores websted med henblik på at optimere vores service til dig. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i databeskyttelsesforordningen (GDPR), for så vidt og i det omfang der er givet samtykke. I det omfang det er teknisk nødvendigt eller nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser: artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Når du downloader appen fra Google Play og Apple App Store, overføres der anonyme data fra de respektive appbutikker til Bryj. 

Bryj indsamler personoplysninger for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og gemmer kun disse data i den periode, der er nødvendig for at levere tjenesterne. Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Bryj.

Du kan angive omfanget af dataindsamling og lagring, når du giver dit samtykke til at aktivere "performance cookies". Du kan til enhver tid ændre denne indstilling i vores cookie-liste

Hvis du har givet samtykke til at aktivere "performance cookies", indsamler Bryj bl.a. følgende data:

 • Enheds-id
 • Applikations-id
 • Pushtoken
 • Autorisationsstatus for meddelelser
 • SDK-platform
 • Offentlig nøgle
 • Hemmelig autentifikation
 • Enhedstype
 • Applikationsversion og modelnummer
 • Landekode
 • Enhedsmodel
 • Sprog
 • Kode til mobilnetværk
 • Mobil landekode
 • Tidszone
 • Tidszone navn
 • Styresystem version
 • Er enheden jailbroken
 • Grænseflade-idiom
 • SDK-version
 • Session timeout
 • … 

Hvis du har deaktiveret "performance cookies", indsamler Bryj stadig følgende data (minimal dataindsamling):

 • Enheds-id
 • Applikations-id
 • Pushtoken
 • Autorisationsstatus for meddelelser
 • SDK-platform
 • Offentlig nøgle
 • Hemmelig autentifikation

Bryj vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere din brug af appen/webstedet, til at udarbejde rapporter om appens/webstedets aktiviteter og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af appen/webstedet.

Oplysninger om tredjepartsleverandøren: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA, privatlivspolitik: https://bryj.ai/privacy.

Plug-ins til sociale medier på www.bernina.com og blog.bernina.com
 
På grundlag af art. 6 § 1, stk. 1 f i GDPR bruger vi en plug-in til sociale medier fra det sociale netværk Pinterest på artikelsiderne på vores blog for at øge kendskabet til BERNINA og give vores brugere mulighed for at dele indhold med venner og bekendte. Det underliggende formål med reklame anses for at være en legitim interesse i henhold til GDPR.
 
Hvis du åbner en side, der indeholder en plug-in til sociale medier fra Pinterest, bliver ingen personoplysninger i første omgang videregivet til Pinterest. Det er først, når du klikker på Pinterest-pluginudbyderens kontaktknap, at du opretter en forbindelse til Pinterest-serveren. Ved at oprette forbindelse til Pinterest-serveren vil dine logdata blive overført til Pinterest. Disse logdata kan omfatte din IP-adresse, adressen på websteder, du har besøgt, som også indeholder Pinterest-funktioner, typen af din browser og dens indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, hvordan du bruger Pinterest og cookies. Personoplysninger kan derfor blive overført til Pinterest og opbevaret (muligvis i USA).
 
Vi har ingen kontrol over de indsamlede data og databehandlingen, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af de data, der indsamles af Pinterest, formålet med behandlingen og opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger om sletning af de data, der indsamles af Pinterest. Ansvaret for at handlingerne er i overensstemmelse med reglerne for databeskyttelse, skal garanteres af Pinterest.
 
Pinterest opbevarer de data, der indsamles om dig, i en brugerprofil og bruger dem med henblik på annoncering, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet webdesign. En sådan vurdering foretages især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på præsentation af efterspørgselsorienteret reklame og for at informere andre Pinterest-brugere om dine aktiviteter på vores websted eller app. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og du skal kontakte Pinterest for at udøve denne ret.
 
Dataoverførslen finder sted, uanset om du har en konto hos Pinterest og er logget ind eller ej. Hvis du er logget ind på Pinterest, vil dine data, der indsamles fra os, blive direkte knyttet til din Pinterest-konto. Hvis du klikker på knappen og f.eks. linker til siden, gemmer Pinterest også disse oplysninger på din brugerkonto og videregiver dem offentligt til dine kontakter.
 
Du kan se flere oplysninger om formålet med og omfanget af Pinterests dataindsamling og databehandling i Pinterests Privatlivspolitik, som der er linket til nedenfor. Du vil også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende beskyttelse af dit privatliv:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

7. Integrering af YouTube-videoer

Gælder for www.bernina.com, blog.bernina.com og www.bernette.com

Vi har integreret YouTube-videoer fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"), i vores websted og app , som er lagret på https://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores websted eller app . YouTube-videoerne er integreret med henblik på at sikre, at brugeren får en behagelig oplevelse af webstedet eller appen . Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra f i GDPR.

YouTube-videoer på vores website og app er alle lagt ind i "udvidet fortrolighedstilstand", hvilket betyder, at ingen oplysninger om dig overføres til YouTube, hvis du ikke afspiller videoer. Kun når du afspiller en video, bliver nedenstående oplysninger overført til YouTube. Vi kan intet gøre ved denne overførsel af data.
 
Når du afspiller en video, modtager YouTube oplysninger, der viser, at du har været inde på den tilsvarende underside på vores website eller app . Derudover overføres logdata i henhold til afsnit 2. a) i nærværende politik. Det sker, uanset om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data associeret direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker, at de skal associeres med din profil på YouTube, skal du logge ud, inden du går ind på vores websted eller app . YouTube gemmer dine data som en brugerprofil og bruger dem til formål såsom reklamer, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet webstedsdesign. Denne vurdering sker især (også for brugere, som ikke er logget ind) for at kunne levere efterspørgselsorienterede reklamer og for at informere brugere af andre sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted eller app . Du har ret til at gøre indsigelse over for oprettelsen af denne brugerprofil, og du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.
 
YouTube er et associeret selskab til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du kan se flere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes dataindsamling og databehandling i Googles Privatlivspolitik. Du kan også se flere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, der vedrører beskyttelsen af dit privatliv: https://policies.google.com/privacy?hl=da Google har datacentre over hele verden (inden for og uden for EU, USA). Vi ved ikke, om Google overfører dine oplysninger til en server, som befinder sig uden for EU eller USA.

8. Google Maps

Gælder for www.bernina.com, blog.bernina.com og www.bernette.com

På dette websted eller appen bruger vi en tjeneste fra Google Maps fra Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californien 94043, USA ("Google"). Det giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på webstedet eller appen og gør, at du bekvemt kan bruge kortfunktionen. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, paragraf 1 litra f i GDPR.

Når du besøger webstedet eller appen, modtager Google oplysning om, at du er gået ind på den tilsvarende underside på vores websted eller app. Derudover overføres de data, der er specificeret i denne erklærings afsnit 2. a), til Google. Det sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data associeret direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker, at de skal associeres med din profil på Google, skal du logge ud, inden du går ind på vores websted eller app. Google gemmer dine data som en brugerprofil og bruger dem til formål såsom reklamer, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet webstedsdesign. Denne vurdering sker især (også for brugere, som ikke er logget ind) for at kunne levere efterspørgselsorienterede reklamer. Du har ret til at gøre indsigelse over for oprettelsen af denne brugerprofil, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret.
 
For bedst muligt at beskytte dine data har vi underskrevet en kontraktbehandlingsaftale med Google.

Flere oplysninger om formålet og omfanget af dataindsamlingen og Googles behandling af data kan ses i Googles politik om databeskyttelse. Du kan også se flere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, der vedrører beskyttelsen af dit privatliv: https://policies.google.com/privacy?hl=da. Google har datacentre over hele verden (inden for og uden for EU, USA). Vi ved ikke, om Google overfører dine oplysninger til en server, som befinder sig uden for EU eller USA.

9. Datasikkerhed

Når du besøger hjemmesiden, bruger vi den meget anvendte TLS-protokol (Transport Layer Security) sammen med det højeste krypteringsniveau, din browser understøtter. Vi tager også hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller tredjeparters uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforholdsregler bliver løbende forbedret i overensstemmelse med teknologiske udviklinger. BERNINA kan dog ikke garantere sikkerheden for de data, du overfører som bruger. Enhver overførsel af data sker for egen risiko.

10. Dine rettigheder

Du har ret til:

 • i henhold til artikel 15 i GDPR at anmode om oplysninger om de af dine persondata, som vi behandler. Du kan især anmode om information om formålene med behandlingen, persondatakategorien, de modtagerkategorier, som dine data er blevet videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, retten til ændringer, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, retten til at appellere, dataenes oprindelse, for så vidt at de ikke er indsamlet af os, og forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og, hvor det er relevant, nærmere beskrivelse af oplysningerne, der indgår
 • i henhold til artikel 16 i GDPR øjeblikkeligt at anmode om rettelse af unøjagtige eller fuldstændiggørelse af persondata, der er gemt af os
 • i henhold til artikel 17 i GDPR at anmode om sletning af dine persondata, der er gemt af os, for så vidt behandlingen heraf ikke er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed, for at overholde en juridisk forpligtelse, af grunde såsom offentlig interesse eller for at håndhæve, udøve eller forsvare retslige rettigheder
 • i henhold til artikel 18 i GDPR at anmode om begrænsning af behandling af dine persondata, for så vidt dataenes nøjagtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du afviser, at de slettes, og vi ikke længere behøver dataene; dog behøver du dette for at håndhæve, udøve eller forsvare retslige krav, eller du har indgivet indsigelse til behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR
 • i henhold til artikel 20 i GDPR at modtage dine persondata, som du har oplyst os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller at anmode om, at de overføres til en anden ansvarlig person
 • i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR og til enhver tid at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Konsekvensen er, at vi ikke længere må fortsætte med databehandling baseret på dette samtykke i fremtiden

For at udøve førnævnte rettigheder bedes du sende en e-mail til [email protected] eller sende os en meddelelse ved at bruge de kontaktoplysninger, der er angivet i den Juridiske meddelelse.

Ret til indsigelse:
Hvis vi behandler dine personoplysninger for at beskytte vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR, har du i overensstemmelse med artikel 21, paragraf 1 i GDPR ret til at gøre indsigelse over for denne behandling af årsager, der skyldes din særlige situation. Du kan til enhver tid gøre indsigelse over for behandlingen af dine data med henblik på direkte markedsføringsformål og uden begrundelse i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2 i GDPR. For at udøve din ret til indsigelse skal du blot sende os en uforbindende meddelelse, f.eks. via e-mail til [email protected].
 
Appelret::
Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig, er en overtrædelse af den generelle forordning for beskyttelse af personoplysninger, har du ret til i henhold til artikel 77 i GDPR at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

11. Udbredelse og ændring af nærværende privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik er aktuelt gældende og er sidst opdateret d. 3. april 2023.
 
Som følge af den yderligere udvikling af vores websted eller app og tilbud eller som følge af ændrede lovmæssige eller tilsynsmæssige krav kan det blive nødvendigt at ændre nærværende privatlivspolitik. Den respektive aktuelle privatlivspolitik kan til enhver tid ses på vores websted (https://www.bernina.com/privacy) eller i vores app og kan udskrives.