Databeskyttelse

Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt

De følgende sider giver dig information om indsamling af personlige data, når du bruger vores hjemmeside www.bernina.com, og vores andre hjemmesider blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com og www.bernette.com (i det følgende samlet benævnt „vores hjemmeside“ eller „vores side“ og BERNINA Mobile App (i det følgende samlet benævnt „BERNINA-appen“ eller „appen“). 

Ud over vores hjemmeside tilbyder vi også en gratis mobilapp, som du kan downloade på din mobilenhed. Derfor informeres der også om indsamling af personlige data, når du bruger vores mobilapp "BERNINA" (i det følgende benævnt "app").

Persondata er alle data, der vedrører dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og brugeradfærd.

Privatlivspolitikken danner grundlag for behandling af persondata sammen med vilkår og betingelser for brug. Vi behandler kun persondata til de formål, hvortil dataene er blevet overført.

1. Navn og kontaktoplysninger på den databehandlingsansvarlige og den databeskyttelsesansvarlige samt serverens placering

Ansvarlig iht. artikel 4 stk. 7 i EU's almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) er

BERNINA International AG
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Schweiz


E-mail: [email protected]
Telefon: +41 (0)52 762 11 11 (se vores kolofon)
 
Vores databeskyttelsesansvarlige mr. Denkinger kan kontaktes via e-mail [email protected] eller pr. brev til førnævnte postadresse, stilet til „den databeskyttelsesansvarlige“.
 
Desuden kan du kontakte den markedsorganisation, der er ansvarlig for behandlingen af dine data: [email protected]


BERNINA opbevarer dine personoplysninger på servere i EU.

2. Indsamling og opbevaring af persondata; type og formål for brugen af dem

Når du besøger hjemmesider, og når du bruger BERNINA appen

Når du går ind på vores hjemmeside, overføres der automatisk oplysninger til os via browseren på din enhed. Når du bruger appen, som du kan bruge til at tilgå vores hjemmesider bernina.com, inspiration.bernina.com og blog.bernina.com, indsamler vi de nedenfor beskrevne personoplysninger for at gøre det muligt for dig at bruge appens funktioner på en bekvem måde. Når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app, indsamles følgende data – uden at du gør noget – og gemmes midlertidig i en såkaldt logfil:

 • IP-adresse
 • Dato og tidspunkt for anmodningen
 • Tidszoneforskel til verdenstid (GMT)
 • Indholdet af anmodningen (specifik side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Mængden af overførte data
 • Hjemmesiden, hvorfra anmodningen blev modtaget
 • Anvendt browser
 • Sprog og version af browsersoftwaren
 • Styresystem og dets grænseflade
 • App-version

De specificerede data bliver behandlet af os til følgende formål:
 

 • For at sikre en problemfri oprettelse af forbindelse til hjemmesiden eller appen
 • For at sikre en komfortabel brug af hjemmesiden eller appen
 • For at vurdere systemsikkerhed og -stabilitet
 • For at bestemme den korrekte hjemmeside for det pågældende land
 • Til andre administrative formål 

Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a (hvis og i det omfang du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger), litra b (køb, indgåelse af aftale) og litra f i GDPR (teknisk administration, it-sikkerhed), hvor vores legitime interesse består i de førnævnte formål med dataindsamlingen.

Dine data vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige, og forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser til det modsatte.
 
Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi også analysetjenester, sociale mediers bogmærker/plug-ins og webstedscookies. Yderligere oplysninger om cookies og analysetjenester kan ses i afsnit 4 og 5 i nærværende privatlivspolitik, og oplysninger om sociale mediers bogmærker/plug-ins kan ses i afsnit 6. Afsnit 7 og 8 giver oplysninger om integrationen af YouTube-videoer og Google Maps.

Bemærk! Online-tilbuddet fra BERNINA retter sig mod brugere i hele verden. I det omfang du via browseren eller appen får vist indhold, der ikke er rettet mod europæiske kunder, er dette ikke længere underlagt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. Dette gælder især tilbuddet på www.bernina.com, www.bernette.com samt vores amerikanske afdelings blog WeAllSew.

Yderligere databehandlingsprocedurer ved brug af appen

Når du downloader appen, overføres de nødvendige oplysninger til app-butikken, navnlig brugernavn, e-mailadresse og kundenummeret på din konto, tidspunktet for download, betalingsoplysninger og det unikke id-nummer for din enhed. Vi har ingen indflydelse på denne dataindsamling og er ikke ansvarlige for den. Vi behandler kun disse data i det omfang, det er nødvendigt, for at mobilappen kan downloades til din mobilenhed.  

Vi skal også bruge dit enheds-id, enhedens unikke nummer (IMEI = International Mobile Equipment Identity), det unikke nummer for netabonnenten (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobiltelefonnummeret (MSISDN), MAC-adressen til WLAN-brug, navnet på din mobilenhed og din e-mailadresse.

Når du logger ind på kundeportalen via appen, behandler vi følgende obligatoriske oplysninger fra dig for at kunne identificere dig entydigt: Kundenavn og adgangskode. 

Dine personoplysninger behandles med henblik på adgangsstyring på grundlag af vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR. Den legitime interesse ligger især i at muliggøre login på kundeportalen via appen. Når du har modtaget en adgangskode, kan du vælge login via Touch ID/Face ID (iOS) eller fingeraftryk/ansigtsgenkendelse (Android). Disse data gemmes af den respektive tjenesteudbyder. BERNINA har ingen indflydelse på denne databehandling.
   
For at appen kan bruges, skal du have adgang til netværksfunktionerne (WLAN eller mobilt internet/mobildata) på din enhed. Du kan selv konfigurere dette ved hjælp af indstillingerne på din enhed (søg efter „Indstillinger/databeskyttelse“). Denne netværksadgang er nødvendig, fordi appen kun kan bruges, når enheden er i online tilstand.

Vi bruger push-tjenesten fra operativsystemleverandørerne Apple Inc. og Google LLC til at sende dig meddelelser (herefter kaldet meddelelser, push-notifikationer eller push-meddelelser). Når du har installeret appen, vil du blive spurgt af Apple Inc., som udbyder, om du giver dit samtykke til, at de må sende dig beskeder. Du bestemmer selv, om du vil modtage push-notifikationer eller ej. Hvis du giver dit samtykke til dette, vil Apple Inc. tildele dig et enhedstoken. Det eneste formål med at behandle dette enhedstoken er at levere push-tjenesten. Enhedstokenet er et krypteret enheds-id. Google LLC betragter push-meddelelser som en "normal" tilladelse. Når appen startes for første gang, vil Android push-meddelelsesfunktionen permission.notifications_enabled blive sat til værdien TRUE. Du kan tilbagekalde denne tilladelse på appens indstillingsside for at sætte værdien til FALSE. 

Dine data vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indsamlet til. Dine data gemmes derfor, så længe samtykket til at modtage push-notifikationer er aktiveret.
Vi evaluerer push-beskeder statistisk og kan derfor identificere, om og hvornår push-notifikationer er blevet vist og klikket på. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvilke push-notifikationer der interesserer modtagerne, så vi kan skræddersy fremtidige meddelelser til alle eller enkelte modtageres formodede interesser og dermed øge interessen for vores tjenester.
Du kan til enhver tid deaktivere push-notifikationer via indstillingerne på din enhed. Der findes en vejledning på følgende links:

Det lovmæssige grundlag for databehandling i forbindelse med push-notifikationer er artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordning (GDPR). 

Appen indeholder en geolokaliseringsfunktion (lokaliseringsdata – GPS-data). Dette gør det muligt at angive brugerens placering. Disse data sendes ikke nogen steder af softwaren, men forbliver på brugerens enhed. Lokaliseringsdataene slettes efter 18 måneder.
Det lovmæssige grundlag for anvendelse af brugerens lokaliseringsdata er artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordning (GDPR).
Hvis applikationen ikke må behandle lokaliseringsdata, kan adgangen enten helt nægtes til den mobile enheds geolokaliseringsfunktion eller, – hvis det relevante styresystem understøtter dette, –kun for denne applikation. Yderligere information findes her:

Når du bruger en kontaktformular eller kontakter os via e-mail
Gælder for alle de nævnte hjemmesider og BERNINA-appen


Ved brug af vores online kontaktformular indsamles visse personoplysninger, hvis omfang kan ses i den respektive indtastningsmaske. Disse oplysninger gemmes og bruges udelukkende med henblik på at besvare forespørgsler eller kontakte dig og den tilhørende tekniske administration. Hvis det er nødvendigt på grund af din forespørgsel, kan oplysningerne også overføres til virksomheder, der er tilknyttet BERNINA,  eller til uafhængige markedsorganisationer og specialforhandlere, som derefter behandler dem.

Behandlingen af data, når du kontakter os, sker i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR på grundlag af dit frivilligt afgivne samtykke. Hvis du kontakter os via e-mail,  vil databehandlingen finde sted på baggrund af vores legitime interesse iht.  artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR. Hvis din kontakt er rettet mod indgåelse af en kontrakt, er det yderligere juridiske grundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Dine data vil blive slettet eller anonymiseret efter den endelige behandling af din forespørgsel. Dette er tilfældet, hvis det kan udledes af omstændighederne, at den pågældende forespørgsel er blevet endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er nogen lovbestemt opbevaringspligt, der taler imod det.

Når du downloader gratis downloads fra www.bernina.com og BERNINA-appen

På vores hjemmeside og i vores app har du mulighed for gratis downloads (f.eks. testversioner af broderisoftware eller opgraderinger af allerede købt software). Inden du kan begynde at downloade, skal du udfylde en formular og bl.a. oplyse dit navn, din e-mailadresse, dit postnummer og din geografiske placering. Med dit samtykke gemmer vi og videregiver disse data til den respektive markedsorganisation eller forhandler i dit område. Formålet med behandlingen er at lave en statistisk optegnelse af de downloads, der er hentet, samt kampagner og reklamer fra hhv. BERNINA, den respektive markedsorganisation eller en forhandler i dit område. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR.
 
Hvis du har givet samtykke til brug af dine data med det formål, at vi kan sende dig nyhedsbrevet, vil vi desuden behandle dataene med henblik på direct marketing og samle dem i en kundeprofil sammen med andre oplysninger, som BERNINA har gemt om dig. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Gælder for alle de nævnte hjemmesider og BERNINA-appen

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at modtage oplysninger om de nyeste trends i syning, quiltning og broderi samt attraktive tilbud fra Bernina.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bruger vi dobbelttilvælgningsproceduren. Det betyder, at vi sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, slettes dine oplysninger automatisk.

Derudover vil vi gemme dine IP-adresser samt datoen og tidspunktet for registrering og bekræftelse. Formålet med denne procedure er at kontrollere din tilmelding og, hvis det er nødvendigt, at undersøge enhver form for misbrug af dine persondata.

Ud over din e-mailadresse er dit navn og/eller dit postnummer på nogle formularer obligatoriske oplysninger for afsendelse af nyhedsbrevet. Vi ønsker at sende vores brugere nyhedsbreve af høj kvalitet, der er tilpasset til deres behov. For at adressere dig personligt i nyhedsbrevet og skræddersy nyhedsbrevet efter dine behov kræver vi også dit navn og i nogle tilfælde dit postnummer, når du abonnerer på nyhedsbrevet. Du er hverken juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at give oplysninger. Imidlertid er brugen af vores nyhedsbrevstjeneste kun mulig, hvis ovennævnte obligatoriske oplysninger opgives.

Hvis du tilmelder dig BERNINA-nyhedsbrevet, gemmes de data, du indtaster, når du registrerer dig (navn, e-mailadresse, interesser, postnummer og eventuelt yderligere oplysninger) med henblik på direkte markedsføring (herunder levering af personaliseret indhold i nyhedsbreve men også på BERNINAs hjemmeside) og kan være knyttet til andre data, som BERNINA har gemt om dig.

Bemærk, at vi bruger vores nyhedsbrev til at evaluere din brugeradfærd. Dette kan ske ved hjælp af en algoritme eller manuelt. Hvis du klikker på et link i et nyhedsbrev, føres du til en af vores hjemmesidder via en Salesforce Marketing Cloud-server. Salesforce Marketing Cloud evaluerer forskellige parametre, f.eks. hvornår og hvilke links du klikker på i nyhedsbrevet, og hvilke af vores hjemmesider du besøger. For at evaluere brugeradfærd forbinder vi de genererede data på denne måde med andre brugerdata, især data indsamlet via en Salesforce Marketing Cloud-cookie (for mere information, se Afsnit 5 "Salesforce.com, " ) i denne privatlivspolitik nedenfor). Vi bruger ovennævnte data til at oprette en brugerprofil for at skræddersy vores digitale tilbud såsom nyhedsbrevet eller hjemmesider efter dine individuelle interesser.

For at sende nyhedsbreve og den efterfølgende evaluering af din brugeradfærd bruger vi løsninger fra den eksterne tjenesteudbyder Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Dette kan resultere i, at Salesforce.com, Inc. får adgang til dine personlige data. De indsamlede data gemmes på Salesforce.com, Inc.-servere.

Ud over den førnævnte brugeranalyse, der udføres af Salesforce Marketing Cloud-tjenester, anvendes der også tjenester fra udbyderen Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, et selskab under Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sverige, hvorved de ovennævnte erklæringer om dataindsamling/behandling og brugeranalyse udført af Salesforce Marketing Cloud finder tilsvarende anvendelse for analyse- og sporingstjenesterne fra Email on Acid.

Derudover bruger vi Email on Acids tjenester til at teste præsentationen af nyhedsbreve på forskellige e-mailplatforme og på forskellige mobile enheder. I isolerede tilfælde kan dette resultere i videregivelse af personoplysninger til Email on Acid.

Email on Acid behandler udelukkende disse data på vegne af og i henhold til instruktionerne fra BERNINA.

Derudover bruger vi en løsning, der leveres af vores eksterne tjenesteudbyder, MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Det kan betyde, at MailChimp får adgang til dine persondata.

Retsgrundlaget for ovennævnte databehandling er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a), i GDPR eller, for så vidt der ikke er givet samtykke i individuelle tilfælde, artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet og afmelde nyhedsbrevet. Du kan erklære, at du tilbagekalder dit samtykke ved at klikke på linket, der findes i hver nyhedsbrevs-e-mail, ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at sende en besked via de kontaktoplysninger, der er angivet i oplysningerne om udgiver. Dette gælder ligeledes for en indsigelse mod kommerciel brug i tilfælde af, at du ikke har givet samtykke til afsendelse af nyhedsbreve.

De data, der er indsamlet i forbindelse med dette, vil blive gemt, indtil samtykket tilbagekaldes.

Når du opretter en BERNINA-konto
Gælder for bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com og BERNINA-appen

For at kunne bruge tjenester som BERNINAs kundeportal eller tilbehørsorganisatoren i BERNINA-appen skal du registrere dig ved at indtaste din e-mail-adresse og en adgangskode efter eget valg. Brugernavn (=e-mail-adresse) og den krypterede adgangskode gemmes ved hjælp af Azure cloud-tjenesten, der tilhører Microsoft Corporation, One Microsoft Way Red-mond, WA 98052-6399, USA, på servere i EU. Til denne registrering bruger vi den såkaldte «Invitation Code» til at kontrollere din identitet, dvs. din registrering er ikke gennemført, før du har bekræftet registreringen ved hjælp af en kode, der sendes til dig pr. e-mail. 
 
Vi bruger programmet Mailjet til at sende de ovennævnte e-mails. Dette program drives af Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA - et selskab i Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sverige - med hvem vi har indgået en tilsvarende aftale om bestilt databehandling. Mailjets datacentre er udelukkende placeret inden for EU. Mailjet behandler din e-mailadresse for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og gemmer den kun i den periode, der kræves til levering af tjenesterne. Som GDPR-kompatibel e-mail-udbyder garanterer Mailjet med sin certificering i henhold til ISO 27001 (https://www.mailjet.com/resources/learn/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified/) overholdelse af databeskyttelsesreglerne i EU. Mailjet opgiver desuden yderligere oplysninger om databeskyttelse på https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Alternativt har du også mulighed for login med din Google--, Apple eller Facebook-konto. Ved login med Google, Apple eller Facebook udveksles der data med disse udbydere. Til registrering modtager vi kun de oplysninger fra tjenesteudbyderne, der er absolut nødvendige til dette formål:

Facebook
Følgende data overføres fra Facebook til BERNINA: 

Kategori «Offentlig profil»
Autorisationen Offentlig profil giver dig mulighed for at læse offentlige profilfelter som standard. Den tilladte brug af denne tilladelse omfatter at autentificere brugeren og at give dig en tilpasset brugeroplevelse. Denne tilladelse gives automatisk af Facebook og bruges ikke af BERNINA. 
 
Kategori «E-mail»
Die E-mail-autorisationen giver dig mulighed for at læse en persons primære e-mailadresse. Den tilladte brug af denne tilladelse er at give brugerne mulighed for at logge ind med den e-mailadresse, der er knyttet til deres Facebook-profil. Denne tilladelse gives automatisk af Facebook.

Google
Google overfører følgende data til BERNINA:

Google overfører en ID-token til BERNINA. Adgangen til denne token reduceres til et nødvendigt minimum. BERNINA bruger kun informationerne "e-mail" og "sub" til autentificeringen:  

 

 • E-mail: Brugerens e-mailadresse. Denne værdi er muligvis ikke entydig for denne bruger og kan ikke anvendes som primær nøgle.
 • Sub: En identifikation af brugeren, der er entydig blandt alle Google-konti og som aldrig bliver genanvendt. En Google-konto kan have flere e-mailadresser tilknyttet på forskellige tidspunkter. Men sub-værdien er altid uforandret.

Apple
Log ind med Apple er en forudkonfigureret tjeneste, der leveres af Apple Inc. og som BERNINA ikke har nogen indflydelse på. Tjenesten er designet til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med de gældende Apple-databeskyttelsesregler. 

Yderligere oplysninger om Sign in with Apple finder du her: https://www.apple.com/legal/privacy/data/da/sign-in-with-apple/

Når du bruger vores kundeportal og produktregistrering på www.bernina.com eller via BERNINA-appen

Hvis du ønsker at bruge vores kundeportal, skal du registrere dig, se afsnit 2, Når du opretter en BERNINA-konto. 

I vores kundeportal kan du til enhver tid se, ændre og tilføje flere oplysninger til de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Vi bruger disse oplysninger til kundedataadministration og om nødvendigt til at behandle krav i henhold til garantien samt til at målrette reklamer. Du kan også registrere dine BERNINA-produkter, uploade dine egne produkter med et billede,  tilmelde dig BERNINA-nyhedsbrevet og nævne emner, som du er særligt interesseret i.
 
Når du registrerer et produkt, gemmer vi de data, du angiver: serienummer, købsdato, valgt forhandler og produkt. Hvis du også udfylder det valgfrie spørgeskema som en del af produktregistreringen, gemmer vi også disse oplysninger og knytter dem til din produktregistrering, se også afsnit 2 nedenfor, Når du deltager i online-undersøgelser. Vi bruger dataene til at administrere kundedata og, hvis det er nødvendigt, til at levere tjenester som følge af produktregistrering (afhængigt af land) og til personligt målrettet, direkte reklame. 

Yderligere oplysninger om databeskyttelse ved brug af nyhedsbrevstjenesten kan findes ovenfor under "Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev" i denne privatlivspolitik.
 
De oplysninger, som du giver os i kundeportalen, kan blive knyttet sammen med andre oplysninger, som vi har gemt om dig i kundeprofilen. Dermed overholder vi princippet om formålsbegrænsning og linker kun data, der er blevet indsamlet til samme formål (f.eks. til personaliseret reklame). BERNINA kan give forhandlere, leverandører eller tjenesteudbydere oplysninger fra din kundeprofil, hvis du har givet dit samtykke, som du kan tilbagekalde til enhver tid, til at oplysningerne må videregives, eller hvis overførslen af oplysningerne er nødvendig for at behandle din anmodning. BERNINA overfører kun dine data til tredjeparter i den udstrækning, det er nødvendigt. Disse tredjeparter har pligt til at beskytte dine data og bruge dem i henhold til loven.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine data, når du bruger kundeportalen, er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a (samtykke) og litra b (opfyldelse af en kontrakt). Kundeportalen er frit tilgængelig, men kun mulig ved at angive obligatoriske oplysninger, herunder efternavn og fornavn. Alle landeafhængige ydelser, der følger af produktregistrering, kan kun opnås, hvis produktet er blevet registreret.
 
I kundeportalen på «My Account» kan brugere selv slette deres konto. I dette tilfælde vil login (se afsnit 2, Når du opretter en BERNINA-konto) og adgang til kundeportalen blive slettet. Hvis formålet med datalagringen annulleres med denne sletning, slettes hele profilen automatisk. Du kan til enhver tid slette individuelle data, der er gemt i kundeportalen.

Alle dine gemte data kan slettes ved anmodning derom. Yderligere information om dine oplysninger og retten til tilbagekaldelse af samtykke findes i afsnit 10 i denne privatlivspolitik. I alle andre henseender slettes dine data, når det formål, de er indsamlet til, ikke længere eksisterer.

Ved anvendelse af tilbehørs-organizeren i BERNINA-appen

For at bruge BERNINA-appens tilbehørsorganisator skal du registrere dig, se afsnit 2, Når du opretter en BERNINA-konto. 
 
Hvis du vil indføre produkter på tilbehørs-organizerens lister i dine apps, gemmer vi de data, du angiver, og vi bruger dem til administration af kundedata og til at målrette reklamer.

Hvis du uploader dit eget produkt via BERNINA-appen, gemmer vi de data, du giver os (produktets navn og billede/foto), og bruger dem med henblik på administration af kundedata samt til personlig direkte reklame. Upload-funktionen må udelukkende bruges til produktinformation. Som hovedregel har du selv ophavsretten til de billeder, du har taget. Det er strengt forbudt at gemme særligt personfølsomme data eller upassende eller ulovligt indhold. Dette omfatter billeder og fotografier, hvor personer er genkendelige, personer, hvis samtykke ikke beviseligt er indhentet, eller indhold, som du ikke har ret til at bruge. Der foretage manuelle stikprøver af uploadet indhold, og ulovligt indhold fjernes med det samme. 

Oplysninger, som du giver i tilbehørs-organizeren i BERNINA-appen, kan knyttes til andre oplysninger, som vi har gemt om dig i en kundeprofil. Dermed overholder vi princippet om formålsbegrænsning og linker kun data, der er blevet indsamlet til samme formål (f.eks. til personaliseret reklame). BERNINA kan give forhandlere, leverandører eller tjenesteudbydere oplysninger fra din kundeprofil, hvis du har givet dit samtykke, som du kan tilbagekalde til enhver tid, til at oplysningerne må videregives, eller hvis overførslen af oplysningerne er nødvendig for at behandle din anmodning. BERNINA overfører kun dine data til tredjeparter i den udstrækning, det er nødvendigt. Vores tredjeparter har pligt til at beskytte dine data og bruge dem i henhold til loven.

Når du bruger vores blog på blog.bernina.com (også muligt via BERNINA-appen) 

For at kunne bruge visse funktioner på BERNINA-bloggen såsom at oprette en fællesskabsprofil eller en personlig projektovervågningsliste, skal du registrere dig, se afsnit 2, Når du opretter en BERNINA-konto. Hvis du er logget på, vil de obligatoriske oplysninger, som du har angivet ved tilmeldingen (navn, e-mail-adresse, land) samt eventuelle yderligere oplysninger, som du frivilligt afgiver for at udfylde din profil, gemmes til brug for bloggen og til direkte markedsføring og er i givet fald forbundet med andre data, som BERNINA har gemt om dig.

Med din blog-profil kan du offentliggøre emner, indlæg, links, kommentarer, fotos, skitser, instruktioner etc. Hvis du iværksætter en sådan handling, gemmer vi dette internt, offentliggør din handling på BERNINA-bloggen og bruger om nødvendigt disse handlinger til at levere personligt tilpasset indhold. På baggrund af dine uploadede projekter (antal skrevne artikler, kategorier, deltagelse i kampagner, tags brugt til at beskrive artikler, første/sidste indlæg) forsøger vi at drage konklusioner om dine interesser og bruge disse oplysninger til direkte reklameformål. 
 
Vi har brug for dit navn for at kunne angive dig som forfatter til projekter/kommentarer, og for at vi kan henvende os til dig personligt, dit land i forbindelse med tildeling til en markedsorganisation. Du er hverken juridisk eller kontraktmæssigt forpligtet til at give oplysninger. Brug af vores kundeportal er imidlertid kun mulig, hvis de krævede oplysninger angivet ovenfor er blevet tilvejebragt.
 
Hvis du ønsker at skrive en kommentar på bloggen, udføres en spamkontrol for at forhindre misbrug af vores blogs. Som en del af dette vil din e-mailadresse og din IP-adresse blive gemt og sammenlignet med en lokal sortliste. Desuden bruger vi plug-in'et "Anti Spam Bee" til at hjælpe med at opdage spam. Alle de ovenfor nævnte kontroller udføres lokalt på vores servere. Ingen personlige oplysninger overføres til tredjeparter. Når ovenstående test er gennemført, vil din kommentar blive offentliggjort sammen med dit fornavn og efternavn. Desuden modtager forfatteren af det indlæg, du har kommenteret, en besked om din kommentar, som også vil indeholde dit for- og efternavn.
 
De billeder, du uploader til bloggen, skal først komprimeres. Vi bruger Optimus billedoptimering fra den eksterne tjenesteudbyder proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Schweiz, til udføring af denne billedkomprimering. proinity GmbH komprimerer billederne og sletter straks alle cachede data, umiddelbart efter overførselsprocessen er afsluttet. Ingen personlige data forbliver på tjenesteudbyderens servere. Dine data behandles af proinity GmbH udelukkende på BERNINA's vegne og i henhold til BERNINA's anvisninger i henhold til disse databeskyttelsesbestemmelser.

Du kan også tilmelde dig vores specielle blognyhedsbrev. For vores blog-nyhedsbrev gælder  udførelserne, der er anført ovenfor under "Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev".
 
Vi bruger programmet Mailjet til at sende e-mails, der er genereret af bloggen (f.eks. oplysninger om en ny kommentar). Dette program drives af Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA - et selskab i Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sverige - med hvem vi har indgået en tilsvarende aftale om bestilt databehandling. Mailjets datacentre er udelukkende placeret inden for EU. Mailjet behandler din e-mailadresse med henblik på levering af e-mails til dig. Mailjet indsamler personoplysninger til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser og opbevarer kun disse oplysninger i den periode, der er nødvendig for at levere tjenesterne. Som GDPR-kompatibel e-mail-udbyder garanterer Mailjet med sin certificering i henhold til ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) overholdelse af databeskyttelsesreglerne i EU. Via https://www.mailjet.com/legal/security-privacy/ giver Mailjet desuden yderligere oplysninger om databeskyttelse. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data på BERNINA-bloggen er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a (samtykke) i GDPR.
 
De data, der er indsamlet i forbindelse med vores blog, vil blive gemt, indtil samtykket tilbagekaldes.

Se venligst de særlige vilkår og betingelser for brug af BERNINA-bloggen. Du kan finde oplysninger om dine rettigheder i henhold til  EU's lov om digitale tjenester (EU Digital Services Act) og de kontaktpunkter og procedurer, som Bernina stiller til rådighed, på https://www.bernina.com/digital-services-act.

Når du bruger vores webshop inspiration.bernina.com (også muligt via BERNINA-appen)

Hvis du ønsker at bestille noget fra vores webshop, skal du for at afslutte kontrakten opgive de personlige data, der er nødvendige for at behandle din ordre (obligatoriske oplysninger). De obligatoriske oplysninger, der kræves for at behandle ordren, markeres separat. Vi behandler de data, du leverer med henblik på at behandle din ordre.
 
Kunder, der ønsker at købe et abonnement, kan gøre det efter at have registreret sig eller logget ind med deres kundekonto. Det sikrer, at abonnementskunderne altid har adgang til deres abonnement og selv kan administrere det. For eksempel kan kreditkortoplysninger opdateres på den personlige kundekonto, abonnementet kan forlænges før tid eller opsiges. Derudover kan kunder med digitale abonnementer til enhver tid få adgang til downloads (mønstre, instruktioner, broderidesigns) af de enkelte numre, der er inkluderet i abonnementet. Kunder, der har en enkelt udgave eller et enkelt snit, kan også oprette en kundekonto og dermed til enhver tid få adgang til deres ordrehistorik og eventuelle downloads, de måtte have købt.

For at oprette en kundekonto skal du først godkende dig selv, se afsnit 2, Når du opretter en BERNINA-konto. På denne kundekonto gemmes de personlige data, du har leveret, og dine tidligere køb, medmindre du tilbagekalder samtykket. I så fald kan ovenstående data blive knyttet sammen med andre oplysninger, som vi har gemt om dig i kundeprofilen. Dermed overholder vi princippet om formålsbegrænsning og linker kun data, der er blevet indsamlet til samme formål (f.eks. til personaliseret reklame).

Hvis du bestiller trykte medier, videresender vi dine oplysninger til vores logistikpartner, Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz . De er ansvarlige for forsendelse af bestilte enkeltudgaver og udgaver, der er dækket af et abonnement. Hvis du betaler med kreditkort eller PayPal, videregiver vi dine betalingsoplysninger til udbyderen af betalingstjenester Worldline Schweiz AG, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz. Kreditkort- og PayPal-data opbevares og behandles udelukkende af Worldline Schweiz AG. BERNINA gemmer eller behandler ikke dine kreditkortoplysninger.
 
På grund af handels- og skatteretlige krav er vi forpligtet til at gemme dine adresse- og ordredata i en periode på ti år. Hvis du har bestilt som gæst, vil dine data blive slettet, hvis det formål, hvortil de respektive data blev indsamlet, ikke længere gælder, og der ikke er noget juridisk grundlag for yderligere opbevaring. Som registreret kunde er dine ordredata også tilgængelige på din kundekonto indtil videre. 

På din kundekonto kan du selv redigere eller slette alle valgfri data under „Adresser“ eller „Profildata“. Din kundekonto i sin helhed kan slettes efter anmodning (som du f.eks. kan sende til [email protected]). Yderligere information om dine oplysninger og retten til tilbagekaldelse af samtykke findes i afsnit 10 i denne privatlivspolitik.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b (køb, aftaleindgåelse), og desuden – når du opretter en kundekonto og køber som registreret kunde – artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a (samtykke).
 
Vi bruger programmet Mailjet til at sende e-mails, der er genereret af webshoppen (f.eks. ordrebekræftelse eller faktura). Dette program drives af Mailgun Technologies, Inc, 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA - et selskab i Sinch Sweden AB, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sverige - med hvem vi har indgået en tilsvarende aftale om bestilt databehandling. Mailjets datacentre er udelukkende placeret inden for EU. Mailjet indsamler og behandler følgende data: din e-mailadresse med henblik på levering af eventuelle e-mails. Desuden behandler og lagrer Mailjet din titel, dit fornavn, efternavn, fakturerings- og (hvis forskellig) leveringsadresse (gade og husnummer, postnummer, by, land) samt ethvert firmanavn, som du har anført, hvis du har angivet alle disse oplysninger i forbindelse med en ordre, med henblik på at levere en ordrebekræftelse og faktura. Mailjet indsamler personoplysninger til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser og opbevarer kun disse oplysninger i den periode, der er nødvendig for at levere tjenesterne. Som GDPR-kompatibel e-mail-udbyder garanterer Mailjet med sin certificering i henhold til ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) overholdelse af databeskyttelsesreglerne i EU. Mailjet opgiver desuden yderligere oplysninger om databeskyttelse på https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Retsgrundlaget for at sende disse meddelelser er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR.

Når du deltager i onlineundersøgelser
Gælder for www.bernina.com og BERNINA-appen

Online-undersøgelser kan udføres på vores hjemmesider og i appen. Disse undersøgelser er som regel anonyme og er derfor ikke underlagt databeskyttelse. 

En undtagelse fra dette er online-undersøgelsen som en del af produktregistreringen, hvor der etableres en personlig reference. Retsgrundlaget for denne undersøgelse er brugerens samtykke (artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a), da undersøgelsen relaterer direkte til det tidligere registrerede produkt. De oplysninger, der gives i denne online-undersøgelse, analyseres af  BERNINA. Den videre brug af data er beskrevet i afsnit 2 i denne privatlivspolitik «»Ved brug af vores kundeportal og produktregistrering på www.bernina.com. 

Hvis du selv sletter et registreret produkt, vil svarene på undersøgelsen blive bevaret. Kun henvisningen til det registrerede produkt slettes. Alle dine gemte data kan slettes ved anmodning derom. Yderligere information om dine oplysninger og retten til tilbagekaldelse af samtykke findes i afsnit 10 i denne privatlivspolitik. I alle andre henseender slettes dine data, når det formål, de er indsamlet til, ikke længere eksisterer.

Det system, der bruges til online-undersøgelserne, er "Customer Voice" fra Microsoft. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes her: https://learn.microsoft.com/en-gb/dynamics365/customer-voice/privacy

3. Brug af tjenesteudbydere, kommunikation af data

BERNINA bruger udvalgte eksterne tjenesteudbydere til at yde support og udføre administrative opgaver for vores webshop. Disse tjenesteudbydere har adgang til dine personlige data. Tjenesteudbyderen behandler dine data alene på vegne af og i henhold til BERNINAs instruktioner og under overholdelse af nærværende privatlivspolitik og gældende love.

På nuværende tidspunkt bruger vi følgende serviceudbydere:
 

Partner Adresse Services
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjekkiet systemudbyder bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Østrig hostingudbyder bernina.com, blog.bernina.com og inspiration.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Schweiz Kursusadministration
BERNINA Creative Center via kurse.bernina.com 
edudip GmbH Jülicher Str. 306, 52070 Aachen, Tyskland Gennemførelse af onlinekurser som webinar. Tilmelding via kurse.bernina.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Schweiz
Billedkomprimering
blog.bernina.com og inspiration.bernina.com
Sinch Sweden AB Lindhagensgatan 74,
112 18 Stockholm,
Sverige
Afsendelse af e-mailnotifikationer og koder til brugergodkendelse via Mailjet.
Gennemførelse af nyhedsbrevsanalyser og tests via Email on Acid.
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Systemudbyder ERP, CRM, brugergodkendelse (Entra ID) og cloud-tjenester (Azure)
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Systemudbyder af marketingløsning (e-mail-marketing og forsendelse af marketing-budskaber til smartphones)
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Implementeringspartner og system-leverandør til BERNINA Mobile-app
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, D-50933 Köln, Tyskland Salg af softwareprodukter via bernina.com
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, D-91710 Gunzenhausen, Tyskland Hostingudbyder af mybernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz Varetagelse af inspirationsmagasin til kunder
Worldline Schweiz AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz Betalingstjenester via kreditkort og PayPal på inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA forskellige marketingtjenesteydleser på alle hjemmesider, se pkt. 5, 7 og 8
Meta Platforms Inc 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Individuel visning af annoncer via Facebook og Instagram baseret på brugsdata genereret på vores hjemmesider
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien A/B testing på bernina.com
Hotjar Ltd Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Analyse af brugeradfærd på hjemmesiden


For at sikre systemernes tekniske implementering og sikkerhed og for at muliggøre levering til kunder får andre tjenesteudbydere også adgang til systemerne som en del af deres opfyldelsesformål. Der foretage en kontrol af disse tjenesteudbydere, og ved hjælp af passende certificeringer og aftaler sikres korrekt databeskyttelse. Hvis kunden ønsker det, kan der rekvireres en liste med behandlede ordredata hos den databeskyttelsesansvarlige.

Dine personoplysninger vil kun blive overført til tredjeparter, i det omfang behandlingen sker på baggrund af en af følgende betingelser:

 • Du har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR
 • I henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR er videregivelse påkrævet i forbindelse med påstande om og håndhævelse af retskrav, eller retskrav, som kan gøres gældende eller forsvares, eller for levering af vores hjemmeside eller app, og der ikke er grund til at tro, at du har en legitim interesse, der går forud, i, at dine oplysninger ikke videregives
 • I det tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtede til videregivelse i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra c i GDPR
 • Videregivelsen er lovlig og nødvendig for at indgå i et kontraktforhold med dig i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra b i GDPR

4. Cookies

BERNINA bruger cookies på denne hjemmeside eller i appen. Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer (f.eks. Internet Explorer eller Mozilla Firefox) på din computers harddisk eller via din app i enhedens hukommelse på din mobilenhed, og som muliggør, at der sendes specifikke oplysninger til os. Det betyder imidlertid ikke, at vi umiddelbart kan fastslå din identitet.
 
På den anden side tjener brugen af cookies til at gøre det mere bekvemt for dig at gøre brug af vores hjemmeside og app. Det er grunden til, at vi bruger såkaldte sessionscookies, så vi kan se, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores hjemmeside eller app. De slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside eller app.
 
Herudover bruger vi også midlertidige cookies til at forbedre brugerens oplevelse; disse gemmes i en vis tid på din enhed. Hvis du vender tilbage til vores hjemmeside eller app for at gøre brug af vores tjenesteydelser, registreres det automatisk, at du tidligere har besøgt siden, hvad du indtastede, og hvilke indstillinger du valgte, så du ikke behøver at indtaste dem igen.
 
På den anden side gør vi brug af cookies til at få statistiske data om brugen af vores hjemmeside eller app og til at vurdere dem for at kunne optimere vores hjemmeside og app til dig (se afsnit 5 og 6 i nærværende privatlivspolitik). Når du besøger os igen, registrerer vores hjemmeside eller app automatisk, at du tidligere har besøgt os takket være disse cookies. Disse cookies slettes automatisk efter hver definerede tidsperiode.
 
De data, der behandles gennem cookies, er nødvendige for at beskytte vores legitime interesser i forbindelse med førnævnte formål samt tredjeparters i henhold til artikel 6, stk. 1, paragraf 1, litra f i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Du kan konfigurere dine browserindstillinger eller indstillingerne for dit mobiloperativsystem og appen, som du ønsker, og f.eks. afvise at acceptere tredjepartscookies eller alle cookies. Hvis du fravælger brugen af cookies, kan det begrænse din mulighed for at bruge alle funktioner på hjemmesiden eller i appen i deres fulde udstrækning.
 
Retsgrundlaget for brugen af cookies er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i databeskyttelsesforordning (GDPR). Der anbringes teknisk nødvendige  cookies på baggrund af artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i databeskyttelsesforordning (GDPR)

Du kan finde mere information om de cookies, vi bruger på vores hjemmesider, samt om muligheden for at ændre dine cookie-indstillinger i vores cookie-liste:
 

5. Web- og app-analyse

Google Analytics
Gælder for alle de nævnte hjemmesider og BERNINA-appen

Hvis du har givet dit samtykke, bruges Google Analytics 4, en webanalysetjeneste leveret af Google LLC, på denne hjemmeside. Den databeskyttelsesansvarlige for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). 

Type og formål med behandlingen
Google Analytics bruger cookies, der gør det muligt for os at analysere din brug af vores hjemmeside. Den information, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden, overføres normalt til og gemmes på en Google-server i USA.

Google Analytics indsamler yderligere oplysninger om brugere, der har aktiveret personaliserede annoncer (interesser og demografiske data), og annoncer kan leveres til disse brugere i forbindelse med remarketing-kampagner.

I Google Analytics 4 er anonymisering af IP-adresser aktiveret som standard. På grund af IP-anonymisering vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den afkortes. Ifølge Google bliver den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, ikke parret med andre Google-data. 

Under dit besøg på vores hjemmeside registreres din brugeradfærd i form af „hændelser“. Hændelser kan være: 

 • Sidevisninger 
 • Første besøg på hjemmesiden 
 • Start af sessionen 
 • Besøgte hjemmesider
 • Din „klikvej“, interaktion med hjemmesiden 
 • Scrolls 
 • Klik på eksterne links
 • Interne søgeforespørgsler 
 • Interaktion med videoer 
 • Downloadede filer 
 • Annoncer, der vises eller klikkes på
 • Indstilling af sprog 
Desuden registreres følgende: 
 • Din omtrentlige placering (region) 
 • Dato og tidspunkt for besøget
 • Din IP-adresse (i forkortet form) 
 • tekniske oplysninger om din browser og de terminalenheder, du bruger (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning) 
 • Din internetudbyder 
 • Henvisnings-URL'en (den hjemmeside/det reklamemedie, der henviste dig til denne hjemmeside)
Formål med behandling
På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med henblik på at analysere din pseudonyme brug af hjemmesiden og udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden. Rapporterne fra Google Analytics bruges til at analysere ydeevnen på vores hjemmesiden og succesen af vores marketingkampagner. 

Modtagere
Modtagere af data er/kan være 
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som databehandler i henhold til artikel 28 i GDPR) 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Overførsel til tredjelande
Europa-Kommissionen vedtog sin beslutning om tilstrækkelighed i relation til USA den 10. juli 2023. Google LLC er certificeret i henhold til EU-US Privacy Framework. Da Googles servere er fordelt over hele verden, og en overførsel til tredjelande (f.eks. til Singapore) ikke kan udelukkes fuldstændigt, har vi også indgået EU-standardkontraktbestemmelserne med udbyderen. 

Opbevaringsperiode
De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, slettes automatisk efter 14 måneder. Den maksimale levetid for Google Analytics-cookies er 2 år. Data, der har nået slutningen af deres opbevaringsperiode, slettes automatisk en gang om måneden. 

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a, i GDPR. 

Tilbagekaldelse
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning ved at gå til cookie-indstillinger og ændre dit valg der. Dette påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Ud over den generelle deaktivering af cookies (se afsnit 4 i denne privatlivspolitik) kan du forhindre Googles indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at
 
 1. undlade at give dit samtykke til indstillingen af cookien eller ved at tilbagekalde dit samtykke eller
 2. ved at downloade og installere en browser-add-on, som deaktiverer Google Analytics .
Du kan finde flere oplysninger om betingelserne for brug af Google Analytics og databeskyttelse hos Google på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/ og på https://policies.google.com/?hl=da.
 

Google Tag Manager
Gælder for alle de nævnte hjemmesider og BERNINA-appen

BERNINA bruger Google Tag Manager, en service, der udbydes af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ved at bruge denne service kan websitetags (tags er små kodestykker på hjemmesiden, som bl.a. bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd) administreres via én grænseflade. Google Tag Manager kan selv indsamle aggregerede data til overvågning af systemets stabilitet og ydeevne. Disse data indeholder dog ikke IP-adresser eller andre brugerspecifikke identifikatorer, der kan henføres til en bestemt person (se https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=da). Det eneste formål er at udløse andre tags, som til gengæld kan opfange data. Google Tag Manager har imidlertid ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver den gældende for alle sporingskoder, der er implementeret med Google Tag Manager. 
 
Oplysningerne under punkt 5. "Google Analytics" vedrørende tredjepartsudbyderen Google finder tilsvarende anvendelse.

Salesforce.com, Inc.
Gælder for alle de nævnte hjemmesider og BERNINA-appen

BERNINA bruger Marketing Cloud-tjenesten fra Salesforce.com, Inc, Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA, som bruger cookies til at analysere brugeradfærd på hjemmesiden. Vi bruger dem til at analysere, hvilke af vores hjemmesider der besøges af brugerne, og hvilke produkter brugerne er interesserede i, så vi kan præsentere indhold, der er skræddersyet til deres behov, og til direkte reklameformål. Dataene fra analysen af brugeradfærd indsamles anonymt eller, hvis det er muligt, i brugerprofiler. Brugeradfærd kan evalueres ved hjælp af en algoritme eller manuelt. 

Med henblik på at evaluere brugeradfærd parres oplysningerne om brugen af hjemmesiden med et individuelt genereret kunde-id og om nødvendigt med andre data, herunder f.eks. oplysninger, som vi genererer i forbindelse med brugen af vores nyhedsbrev (se afsnit 2 ovenfor under "Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev"), samt med oplysninger om handlinger, som brugeren udfører på vores hjemmeside, og andre data, der allerede kan være gemt i den respektive brugers kundeprofil. Brugeradfærd registreres i en brugerprofil og evalueres, hvis der er indhentet et tilsvarende samtykke. Hvis der ikke er givet et sådant samtykke, registrerer cookien kun anonyme data fra brugeren.
 
Brugen af tjenester fra Salesforce.com, Inc. kan resultere i, at Salesforce.com, Inc. får adgang til dine personlige data. Salesforce.com, Inc. behandler udelukkende dine data på vegne af og i henhold til instruktionerne fra BERNINA. De indsamlede data gemmes på Salesforce.com, Inc.-servere. 

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Salesforce kan findes på https://www.salesforce.com/privacy/products/.
 
De cookies, der anvendes af Salesforce, er klassificeret som "marketingcookies". Du kan til enhver tid deaktivere disse cookies på vores cookie-liste.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i databeskyttelsesforordningen (GDPR), for så vidt og i det omfang der er givet samtykke.

Bryj Technologies, Inc.
Gælder for BERNINA-appen

Vores app og hjemmeside bruger Bryj, en webanalysetjeneste, der leveres af Bryj Technologies, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA („Bryj“). Ved at bruge Bryj ønsker vi at sikre et behovsbaseret design og en løbende optimering af vores hjemmeside og analytisk at registrere brugen af vores hjemmeside med henblik på at optimere vores service til dig. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i databeskyttelsesforordningen (GDPR), for så vidt og i det omfang der er givet samtykke. I det omfang det er teknisk nødvendigt eller nødvendigt for at varetage vores legitime interesser: artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR. Når du downloader appen fra Google- og Apple-app-butikkerne, overføres anonyme data fra den respektive app-butik til Bryj. 

Bryj indsamler personoplysninger til opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser og opbevarer kun disse oplysninger i den periode, der er nødvendig for at levere tjenesterne. Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Bryj.

Du kan angive omfanget af dataindsamling og lagring, når du giver dit samtykke til at aktivere "performance cookies". Du kan til enhver tid ændre denne indstilling i vores cookie-liste . 

Hvis du har givet samtykke til at aktivere "performance cookies", indsamler Bryj bl.a. følgende data:

 • Enheds-id
 • Applikations-id
 • Pushtoken
 • Autorisationsstatus for meddelelser
 • SDK-platform
 • Offentlig nøgle
 • Hemmelig autentifikation
 • Enhedstype
 • Applikationsversion og modelnummer
 • Landekode
 • Enhedsmodel
 • Sprog
 • Kode til mobilnetværk
 • Mobil landekode
 • Tidszone
 • Tidszone navn
 • Styresystem version
 • Er enheden jailbroken
 • Grænseflade-idiom
 • SDK-version
 • Session timeout
 • … 

Hvis du har deaktiveret "performance cookies", indsamler Bryj stadig følgende data (minimal dataindsamling):

 • Enheds-id
 • Applikations-id
 • Pushtoken
 • Autorisationsstatus for meddelelser
 • SDK-platform
 • Offentlig nøgle
 • Hemmelig autentifikation

Bryj vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere din brug af appen/hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om aktiviteter i appen/på hjemmesiden og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af appen/hjemmesiden.

Oplysninger om tredjepartsleverandøren: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA, privatlivspolitik: https://bryj.ai/privacy.

Hotjar 
Gælder for alle de nævnte hjemmesider og BERNINA-appen

Hotjar-løsningen bruges på hjemmesiden bernina.com. Udbyderen er Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (hjemmeside: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et værktøj til at analysere din brugeradfærd på denne hjemmeside. Med Hotjar kan vi bl.a. registrere dine musebevægelser og klik. Hotjar kan også bestemme, hvor længe du har holdt musemarkøren over en bestemt position. Hotjar bruger disse oplysninger til at oprette såkaldte heat maps, som kan bruges til at bestemme, hvilke områder af hjemmesiden, der foretrækkes af besøgende.

Vi kan også se, hvor længe du blev på en side, og hvornår du forlod den. Vi kan også se, hvornår du har annulleret dine indtastninger i en kontaktformular (såkaldt konverteringstragt), men ikke hvilke indtastninger du har foretaget.

Hotjar kan også bruges til at få direkte feedback fra besøgende på hjemmesiden. Denne funktion tjener til at forbedre hjemmesideoperatørens webtilbud.

Hotjar bruger teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller brug af enhedsfingeraftryk).

§ Ovennævnte tjeneste anvendes udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og artikel 25 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Deaktivering af Hotjar
Hvis du ønsker at deaktivere den dataindsamling, der foretages af Hotjar, skal du klikke på følgende link og følge anvisningerne: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/. Bemærk, at Hotjar skal deaktiveres separat for hver browser eller terminalenhed. 

Alternativt kan du gøre indsigelse mod brugen af performance-cookies på vores cookie-liste.

Du kan finde yderligere oplysninger om Hotjar og de indsamlede data i Hotjars privatlivspolitik på følgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Vi har indgået en kontraktbehandlingsaftale (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den databeskyttelsesansvarlige kun behandler de personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside i henhold til vores anvisninger samt i henhold til GDPR.

Plug-ins til sociale medier på www.bernina.com, blog.bernina og BERNINA-appen
 
På grundlag af artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR bruger vi en plug-in til sociale medier fra det sociale netværk Pinterest på artikelsiderne på vores blog for at øge kendskabet til BERNINA og give vores brugere mulighed for at dele indhold med venner og bekendte. Det underliggende formål med reklame anses for at være en legitim interesse i henhold til GDPR.
 
Hvis du åbner en side, der indeholder en plug-in til sociale medier fra Pinterest, bliver ingen personoplysninger i første omgang videregivet til Pinterest. Det er først, når du klikker på Pinterest-pluginudbyderens kontaktknap, at du opretter en forbindelse til Pinterest-serveren. Ved at oprette forbindelse til Pinterest-serveren vil dine logdata blive overført til Pinterest. Disse logdata kan omfatte din IP-adresse, adressen på hjemmesider, du har besøgt, som også indeholder Pinterest-funktioner, typen af din browser og dens indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, hvordan du bruger Pinterest og cookies. Personoplysninger kan derfor blive overført til Pinterest og opbevaret (muligvis i USA).
 
Vi har ingen kontrol over de indsamlede data og databehandlingen, og vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af de data, der indsamles af Pinterest, formålet med behandlingen og opbevaringsperioderne. Vi har heller ingen oplysninger om sletning af de data, der indsamles af Pinterest. Ansvaret for at handlingerne er i henhold til reglerne for databeskyttelse, skal garanteres af Pinterest.
 
Pinterest opbevarer de data, der indsamles om dig, i en brugerprofil og bruger dem med henblik på annoncering, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet webdesign. En sådan vurdering foretages især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på præsentation af efterspørgselsorienteret reklame og for at informere andre Pinterest-brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside eller i vores app. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af denne brugerprofil, og du skal kontakte Pinterest for at udøve denne ret.
 
Dataoverførslen finder sted, uanset om du har en konto hos Pinterest og er logget ind eller ej. Hvis du er logget ind på Pinterest, vil dine data, der indsamles fra os, blive direkte knyttet til din Pinterest-konto. Hvis du klikker på knappen og f.eks. linker til siden, gemmer Pinterest også disse oplysninger på din brugerkonto og videregiver dem offentligt til dine kontakter.
 
Du kan se flere oplysninger om formålet med og omfanget af Pinterests dataindsamling og databehandling i Pinterests Privatlivspolitik, som der er linket til nedenfor. Du vil også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende beskyttelse af dit privatliv:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland, https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy.

7. Integrering af YouTube-videoer

Gælder for www.bernina.com, blog.bernina.com, www.bernette.com og BERNINA-appen

Vi har integreret YouTube-videoer fra YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), på vores hjemmeside og i vores app, som er lagret på https://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside eller app. YouTube-videoerne er integreret med henblik på at sikre, at brugeren får en behagelig oplevelse af hjemmesiden eller appen. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR (samtykke).

YouTube-videoer på vores hjemmeside og i vores app er alle lagt ind i „udvidet fortrolighedstilstand“, hvilket betyder, at ingen oplysninger om dig overføres til YouTube, hvis du ikke afspiller videoer. Kun når du afspiller en video, bliver nedenstående oplysninger overført til YouTube. Vi kan intet gøre ved denne overførsel af data.
 
Når du afspiller en video, modtager YouTube oplysninger, der viser, at du har været inde på den tilsvarende underside på vores hjemmeside eller i vores app. Derudover skal du logge data i henhold til afsnit 2 i denne erklæring. Det sker, uanset om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data associeret direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker, at de skal associeres med din profil på YouTube, skal du logge ud, inden du går ind på vores hjemmeside eller app. YouTube gemmer dine data som en brugerprofil og bruger dem til formål som reklamer, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet design af hjemmesideindhold. Denne vurdering sker især (også for brugere, som ikke er logget ind) for at kunne levere efterspørgselsorienterede reklamer og for at informere brugere af andre sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside eller i vores app. Du har ret til at gøre indsigelse over for oprettelsen af denne brugerprofil, og du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.
 
YouTube er et associeret selskab til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du kan se flere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes dataindsamling og databehandling i Googles Privatlivspolitik. Du kan også se flere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, der vedrører beskyttelsen af dit privatliv: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy. Google har datacentre over hele verden (inden for og uden for EU, USA). Vi ved ikke, om Google overfører dine oplysninger til en server, som befinder sig uden for EU eller USA.

8. Google Maps

Gælder for www.bernina.com, blog.bernina.com, www.bernette.com og BERNINA-appen

På denne hjemmeside eller i appen bruger vi en tjeneste fra Google Maps fra Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californien 94043, USA („Google“). Det giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden eller i appen og gør, at du bekvemt kan bruge kortfunktionen. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra a i GDPR (samtykke).

Når du besøger hjemmesiden eller appen, modtager Google oplysning om, at du er gået ind på den tilsvarende underside på vores hjemmeside eller i vores app. Derudover overføres de data, der er specificeret i denne erklærings afsnit 2 til Google. Det sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data associeret direkte med din konto. Hvis du ikke ønsker, at de skal associeres med din profil på Google, skal du logge ud, inden du går ind på vores hjemmeside eller app. Google gemmer dine data som en brugerprofil og bruger dem til formål som reklamer, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet design af hjemmesideindhold. Denne vurdering sker især (også for brugere, som ikke er logget ind) for at kunne levere efterspørgselsorienterede reklamer. Du har ret til at gøre indsigelse over for oprettelsen af denne brugerprofil, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret.
 
For bedst muligt at beskytte dine data har vi underskrevet en kontraktbehandlingsaftale med Google.

Flere oplysninger om formålet og omfanget af dataindsamlingen og Googles behandling af data kan ses i Googles politik om databeskyttelse. Du kan også se flere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder, der vedrører beskyttelsen af dit privatliv: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy. Google har datacentre over hele verden (inden for og uden for EU, USA). Vi ved ikke, om Google overfører dine oplysninger til en server, som befinder sig uden for EU eller USA.

9. Datasikkerhed

Når du besøger hjemmesiden, bruger vi den meget anvendte TLS-protokol (Transport Layer Security) sammen med det højeste krypteringsniveau, din browser understøtter. Vi tager også hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller tredjeparters uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforholdsregler bliver løbende forbedret i henhold til teknologiske udviklinger. BERNINA kan dog ikke garantere sikkerheden for de data, du overfører som bruger. Enhver overførsel af data sker for egen risiko.

10. Dine rettigheder

Du har ret til:

 • i henhold til artikel 15 i GDPR at anmode om oplysninger om de af dine persondata, som vi behandler. Du kan især anmode om information om formålene med behandlingen, persondatakategorien, de modtagerkategorier, som dine data er blevet videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, retten til ændringer, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, retten til at appellere, dataenes oprindelse, for så vidt at de ikke er indsamlet af os, og forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og, hvor det er relevant, nærmere beskrivelse af oplysningerne, der indgår
 • i henhold til artikel 16 i GDPR øjeblikkeligt at anmode om rettelse af unøjagtige eller fuldstændiggørelse af persondata, der er gemt af os
 • i henhold til artikel 17 i GDPR at anmode om sletning af dine persondata, der er gemt af os, for så vidt behandlingen heraf ikke er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og informationsfrihed, for at overholde en juridisk forpligtelse, af grunde såsom offentlig interesse eller for at håndhæve, udøve eller forsvare retslige rettigheder
 • i henhold til artikel 18 i GDPR at anmode om begrænsning af behandling af dine persondata, for så vidt dataenes nøjagtighed bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du afviser, at de slettes, og vi ikke længere behøver dataene; dog behøver du dette for at håndhæve, udøve eller forsvare retslige krav, eller du har indgivet indsigelse til behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR
 • i henhold til artikel 20 i GDPR at modtage dine persondata, som du har oplyst os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller at anmode om, at de overføres til en anden ansvarlig person
 • i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR og til enhver tid at tilbagekalde det samtykke, du har givet os. Konsekvensen er, at vi ikke længere må fortsætte med databehandling baseret på dette samtykke i fremtiden

For at udøve førnævnte rettigheder bedes du sende en e-mail til [email protected] eller sende os en meddelelse ved at bruge de kontaktoplysninger, der er angivet i den Juridiske meddelelse.

Ret til indsigelse:
Hvis vi behandler dine personoplysninger for at beskytte legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. pkt., litra f i GDPR, har du i henhold til artikel 21, afsnit 1 i GDPR ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der vedrører din særlige situation. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til direkte markedsføringsformål i henhold til artikel 21, afsnit 2 i GDPR uden at angive en særlig grund. Hvis du vil gøre brug af din ret til indsigelse, skal du blot sende os en meddelelse, f.eks. via e-mail til [email protected]. Der stilles ikke nogen formkrav til meddelelsen.
 
Ret til at klage:
Hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig, er en overtrædelse af den generelle forordning for beskyttelse af personoplysninger, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse i henhold til artikel 77 i GDPR.

11. Udbredelse og ændring af nærværende privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik er den aktuelt gældende og er sidst opdateret den 16. juli 2024.
 
Som følge af den løbende udvikling af vores hjemmeside eller app og øvrige websteder eller som følge af ændret lovgivning eller tilsynsmæssige krav kan det blive nødvendigt at ændre nærværende privatlivspolitik. Den respektive aktuelle privatlivspolitik kan til enhver tid ses på vores hjemmeside på adressen https://www.bernina.com/privacy eller i vores app, hvorfra den også kan udskrives.