Brugerbetingelser for hjemmesiden

Brugerbetingelser for hjemmesiden

Vi byder hjertelig velkommen til BERNINAs hjemmeside

For til enhver tid at kunne tilbyde en attraktiv og oplysende hjemmeside som er sikker at bruge, har vi fastsat visse grundlæggende regler. Som bruger af vores hjemmeside  bedes du venligst læse de juridiske oplysninger grundigt igennem.

1. Generelle betingelser for brug af hjemmesiden

Ved at åbne og benytte hjemmesiden, erklærer du dig indforstået med disse brugerbetingelser. Hvis du ikke er indforstået med brugerbetingelserne, bedes du undlade brug af hjemmesiden.
Ejeren af hjemmesiden og udgiveren af brugerbetingelserne er firmaet BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Schweiz ("BERNINA", "vi", "os", "vores")). (s  kolofon)

Die Hjemmesidens brugerbetingelser og ordningerne for databeskyttelse bliver fra tid til anden tilpasset, suppleret eller ændret. Hver gang hjemmesiden besøges, gælder de aktuelle, tilgængelige versioner. Gå venligst til denne side ved hvert besøg på hjemmesiden, for at få vist de aktuelle brugerbetingelser. 


2. Ophavsret og varemærkebeskyttelse

De sider, der indeholder elementer såsom informationer, tekster, billeder, fotografier, designs og alle andre filer på vores hjemmeside, er retligt beskyttet. Disse er, såfremt intet andet er angivet, underlagt ophavsret, varemærkebeskyttelse eller andre rettigheder for firmaet BERNINA International AG eller dennes datterselskaber samt tilknyttede selskaber eller licensgivere. Du gives ingen rettigheder til at downloade, oversætte eller på anden måde stille det indhold, der er tilgængeligt på hjemmesiden, til rådighed gennem andre medier, f.eks. på egen hjemmeside eller database. BERNINA, bernette, bernina.com und berninausa.com er registrerede varemærker tilhørende BERNINA International AG. 
Hjemmesidens indhold er kun tilgængeligt til browsing-formål. Hvis hjemmesidens indhold, helt eller delvist, i nogen form - det være sig elektronisk eller skriftligt - reproduceres til personlige og ikke-kommercielle formål, skal kilden udtrykkeligt angives og alle henvisninger til ophavsretten og andre rettigheder skal forblive uændrede.  
Enhver anvendelse, reproduktion, efterligning osv. af vores hjemmeside - også i uddrag - er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra BERNINA International AG.


3. Intet ansvar for tredjeparts websider

BERNINAs hjemmeside indholder også sammenkædninger ("hyperlinks") til andre websider på internettet, som udarbejdes og vedligeholdes af tredjeparter. BERNINA har ingen indflydelse på sådanne web-tilbud fra tredjeparter, og har derfor ikke detaljeret kendskab til indholdet af disse websider.
Hyperlinks på hjemmesiden tjener udelukkende til at lette navigeringen for brugeren af BERNINAs hjemmeside. BERNINA giver ved integrering af hyperlinks adgang til websider, og har intet ansvar for indholdet på disse websider. I særdeleshed frasiger BERNINA sig ethvert ansvar for tilgængeligt indhold via hyperlinks. Udelukkende ejerne af linkede websider er ansvarlige for indholdet og i givet fald for de produkter, som tilbydes derigennem samt bestilling heraf.
Du er indforstået med, at BERNINA med ovenstående ikke hæfter for retligt utilladelige udtalelser eller fremstillinger af linkede websider. I særdeleshed frasiger BERNINA sig ethvert ansvar for misbrug af ophavsret og varemærkerettigheder samt personlige rettigheder via indholdet på disse websider


4. Formål med og indhold på denne hjemmeside – ingen tilbud

Hjemmesiden indeholder generelle informationer, reklame for og beskrivelser af BERNINA-produkter. Disse angivelser og illustrationer, f.eks. for den omfattende BERNINA-produktpalette, udgøer imidlertid ikke produkt- eller servicetilbud, bindende tilbud eller opfordringer til tilbudsgivning fra BERNINA, dennes tilknyttede selskaber eller forhandlere.  Såfremt en webshop er til rådighed, gælder samtlige E-commerce-tilbud som ikke-bindende.
BERNINA garanterer ikke, at samtlige angivne produkter på hjemmesiden er tilgængelige i alle lande. Det tilbehør som fremvises er delvist tilgængeligt som ekstraudstyr, alt efter land. Din BERNINA-forhandler kan give en nøjagtig oversigt over BERNINA-produkter, som er tilgængelige i dit land. 


5. Ingen garanti

BERNINA tager alle rimelige forholdsregler, for at sikre nøjagtigheden af oplysninger på hjemmesiden. Det er imidlertid ikke muligt fuldstændigt at garantere opdateringer, fuldstændighed og korrekte data, funktion, links eller indhold. I særdeleshed kan BERNINA hverken sikre eller garantere, at brug af hjemmesiden ikke krænker tredjeparts rettigheder, som ikke er underlagt BERNINAs eller BERNINAs tilknyttede selskabers ejerskab.


6. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse

Samtlige tilgængelige oplysninger, sider eller funktioner på hjemmesiden kan delvist eller fuldstændigt tilbageholdes af BERNINA. BERNINA er på ingen måde juridisk ansvarlig for midlertidig eller fuldkommen afbrydelse eller indstilling af oplysninger, sider eller funktioner på hjemmesiden.
BERNINA og dennes tilknyttede selskaber frasiger sig ethvert juridisk ansvar for skader, mangler, tab, i særdeleshed mod krav om erstatning af direkte eller indirekte skader samt følgeskader, tab af fortjeneste, produktionstab samt beskadigelse af data eller tab af data, som måtte opstå for dig eller en tredjepart i forbindelse med brugen af denne hjemmeside. BERNINA hæfter under ingen omstændigheder for retsstridigt indhold, som forekommer i lagrede data eller brugerens ulovlige anvendelse, eller for tab af data, eller forekommende vira eller andre skadelige komponenter. Denne ansvarsfraskrivelse gælder uanset det juridiske grundlag for erstatningskrav. Der forbeholdes yderligere ansvarsfraskrivelse for eksempelvis grov uagtsomhed eller retsstridige hensigter.


7. Databeskyttelse

Beskyttelsen af dit privatliv er vigtigt for os. Se venligst under Bestemmelser om databeskyttelse, som er underlagt disse brugerbetingelser, hvordan vi behandler dine data.


8. Yderligere bestemmelser

Hvis enkelte bestemmelser eller dele af brugerbetingelserne viser sig at være ugyldige eller uvirksomme, berøres gyldigheden af de øvrige brugerbetingelser ikke deraf Disse brugerbetingelser er underlagt schweizisk lov, herunder FN-konventionen om aftaler om internationale køb ("CISG"). Såfremt det er retsmæssigt tilladt, er eventuelle stridigheder i forbindelse med brugerbetingelserne eller brugen af hjemmesiden underlagt domstolene i Frauenfeld, Schweiz, under forbehold af, at BERNINA kan retsforfølge brugeren på dennes hjemsted.


9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerbetingelserne, bedes du venligst henvende dig skriftligt til BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Schweiz eller [email protected]..