Bild: Bæredygtighed

Bæredygtighed

BERNINA - økologisk bevidsthed og miljøbeskyttelse

Det er meget vigtigt for BERNINA, at virksomheden drives bæredygtigt og miljømæssigt korrekt. Miljøbelastninger såsom emissioner og affald holdes på et minimum.

BERNINA Gruppen tager ved alle aktiviteter hensyn til det naturlige eksistensgrundlag. Ressourceforbruget mindskes og undgås så vidt muligt, for at reducere miljøbelastninger, såsom emissioner og affald fra alle virksomhedens aktiviteter. Uundgåeligt affald håndteres og bortskaffes miljømæssigt korrekt. De naturlige ressourcer skånes, idet der allerede i planlægningsfasen af produkt- eller organisationsprojekter tages hensyn til de miljømæssige aspekter. Vi offentliggør regelmæssigt oplysninger, som er nødvendige for at kunne forstå miljøpåvirkningen.

BERNINA bestræber sig som et familieforetagende på at være forudseende og behandle miljøet korrekt. Således bliver vores cash flow for en stor del geninvesteret i udviklingen af nye produkter. Syning har meget at gøre med bæredygtighed. Det erfarer BERNINAs medarbejdere, som er i konstant dialog med kunderne. Mange syr selv i stedet for at købe færdigt modetøj og tilbehør, fordi de ønsker holdbarhed og ægthed. For disse mennesker skaber BERNINA produkter, som udmærker sig med ægte værdier og pålidelig funktion i mange årtier.