Bæredygtighed

Bæredygtighed

BERNINA - økologisk bevidsthed og miljøbeskyttelse

BERNINA Gruppen tager ved alle aktiviteter hensyn til det naturlige eksistensgrundlag. BERNINA bestræber sig som et familieforetagende på at være forudseende og behandle miljøet korrekt. Uundgåeligt affald håndteres og bortskaffes miljømæssigt korrekt.

BERNINA bestræber sig som et familieforetagende på at være forudseende og behandle miljøet korrekt. Således bliver vores cash flow for en stor del geninvesteret i udviklingen af nye produkter. Syning har meget at gøre med bæredygtighed. Det erfarer BERNINAs medarbejdere, som er i konstant dialog med kunderne. Mange syr selv i stedet for at købe færdigt modetøj og tilbehør, fordi de ønsker holdbarhed og ægthed. For disse mennesker skaber BERNINA produkter, som udmærker sig med ægte værdier og pålidelig funktion i mange årtier.