Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Ochranu Vašich dat bereme vážně.

Následující stránky Vám přinášejí informace o shromažďování osobních dat při používání webových stránek www.bernina.com a našich dalších stránek blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com a www.bernette.com (dále společně jako „naše webové stránky nebo „naše stránky“).

Kromě našich webových stránek nabízíme též zdarma mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout do Vašeho mobilního zařízení. Tyto informace se tedy týkají i sběru osobních dat během používání naší mobilní aplikace „BERNINA“ (dále jako „aplikace“). Osobní data jsou všechna data, která se týkají Vás osobně, například jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování. Politika ochrany osobních dat tvoří základ pro zpracování osobních dat společně s podmínkami používání. Osobní data zpracováváme pouze pro účely, za nimiž byla data předána.

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování dat, referenta pro ochranu dat a umístění na serveru

Osobou odpovědnou dle Článku 4 §7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Švýcarsko


E-Mail: [email protected]
Tel.: +41 (0)52 762 11 11 (viz Právní oznámení)
 
Našeho referenta pro ochranu dat, pana Denkingera můžete kontaktovat e-mailem na adrese [email protected] nebo na shora uvedené poštovní adrese, do adresy připište „the Data Protection Officer“.
 
Kromě toho se můžete též obracet na organizaci odpovědnou za Vás ve věci zpracování dat: [email protected]&ZWSpace;&ZWSpace;


BERNINA bude ukládat osobní data na serverech v EU.

2. Sběr a ukládání osobních dat; typ a účel jejich využití

Když navštívíte webové stránky a když použijete aplikaci

Když vstoupíte na naše webové stránky, přes vyhledávač ve Vašem zařízení se k nám automaticky přenesou informace. Když použijete aplikaci, přes níž se dostanete k obsahu našich webových stránek bernina.com, inspiration.bernina.com and blog.bernina.com, sbíráme níže uvedená osobní data za účelem optimálního využití jejích funkcí. Když navštívíte naše webové stránky, nebo když použijete aplikaci, aniž byste sami cokoli udělali, stáhnou se a automaticky uloží v tzv. log souboru následující data:

 • IP adresa
 • Datum a čas Vaší žádosti
 • Rozdíl časové zóny od greenwichského času (GMT)
 • Obsah Vaší žádosti (konkrétní stránka)
 • Access status/ Stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat
 • Webová stránka, ze které byla žádost přijata
 • Použitý vyhledávač
 • Jazyk a verze vyhledávače
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Verze aplikace

Uvedená data budeme zpracovávat pro následující účely.
 

 • K zajištění plynulého vytvoření spojení na webové stránky nebo aplikaci
 • K zajištění vhodného provozu našich webových stránek nebo aplikace
 • K vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • Ke správnému určení země
 • K dalším administrativním účelům 

Právním základem pro zpracování dat je Čl. 6 §1 bod 1 písm. b a písm. f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš zákonný zájem vychází ze shora uvedených účelů pro sběr dat.
 
Při Vaší návštěvě našich webových stránek a při použití naší aplikace dále využíváme analytických služeb, záložek/plug-inů sociálních médií a cookies. Více informací o cookies a analytických službách najdete v oddílech 4 a 5 této politiky ochrany soukromí a informace o záložkách/plug-inech sociálních sítí najdete v oddíle 6. Oddíly 7 a 8 podávají informace o integraci YouTube Videos a Google Maps.

Poznámka: Webové stránky BERNINA se zaměřují na všechny uživatele po celém světě. Když si zobrazíte obsah stránek přes prohlížeč nebo aplikaci, které nejsou zaměřeny na evropské zákazníky, tento obsah nepodléhá ustanovením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Toto platí zejména pro obsah na www.bernina.com, www.bernette.com a na blogu WeAllSew naší pobočky v USA.

Další aktivity zpracování dat, když používáte aplikaci

Když si stáhnete aplikaci, přenesou se požadované informace do úložiště aplikace, zejména uživatelské jméno, e-mailová adresa a zákaznické číslo Vašeho účtu, čas stažení, platební informace a jedinečné ID číslo Vašeho zařízení. Na sběr těchto dat nemáme žádný vliv a neodpovídáme za něj. My zpracováváme data pouze v rozsahu, který je nezbytný ke stažení mobilní aplikace do Vašeho zařízení. 

Dále potřebujeme ID Vašeho zařízení, jedinečné číslo zařízení (IMEI = International Mobile Equipment Identity), jedinečné číslo uživatele sítě (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), číslo mobilního telefonu (MSISDN), adresu MAC pro používání WLAN, název Vašeho mobilního zařízení, Vaši e-mailovou adresu. Když se přihlásíte přes aplikaci k zákaznickému portálu, zpracováváme následující informace, které od Vás vyžadujeme za účelem Vaší jasné identifikace: jméno zákazníka a heslo. Zpracování Vašich osobních dat probíhá za účelem řízení přístupu na základě našich zákonných zájmů v souladu s Čl. 6 § 1 bod 1 písm. f) GDPR. Zákonný zájem je v umožnění Vašeho přihlášení k zákaznickému portálu přes aplikaci. Poté co Vám bude přiděleno heslo, budete mít možnost se přihlásit přes touch ID/face ID (iOS) nebo přes otisk prstu / rozeznání obličeje (Android). Tato data se ukládají pouze místně, v zařízení, a nikam se nepředávají ke zpracování. 

K tomu, aby bylo možné aplikaci používat, je požadován přístup k síťovým funkcím (WLAN nebo mobilní internet / mobilní data). Toto si můžete nakonfigurovat sami v nastavení Vašeho zařízení (najděte si „nastavení / ochrana dat“). Tento síťový přístup je nutný, neboť aplikaci lze používat pouze v online režimu. Právním základem k tomuto zpracování je Čl. 6 § 1 písm. b) GDPR.

Pro posílání zpráv (dále jako zprávy nebo push notifikace nebo push notices) využíváme push service poskytovatelů operačních systémů Apple Inc. a Google LLC. Po nainstalování aplikace budete dotázáni společností Apple Inc., jako poskytovatelem, zda souhlasíte se zasíláním zpráv. Je na vás, zda se rozhodnete push notifikace (oznámení) nepřijímat. Dáte-li souhlas, Apple Inc. přidělí Vašemu zařízení token. Jediným účelem zpracování tokenu zařízení je poskytnout push service. Token zařízení je zašifrované ID zařízení. Google LLC považuje push notifikace za „normální“ autorizaci. Když poprvé spustíte aplikaci, nastaví se funkce Android Push Notification permission.notifications_enabled na hodnotu TRUE. Tuto autorizaci můžete zrušit na stránce pro nastavení aplikace nastavením hodnoty FALSE. 
Vaše data budou smazána, jakmile již nebudou potřebná pro účel, k němuž byla poskytnuta. Vaše data budou tedy uložena, dokud bude aktivní souhlas k přijímání push notifikací. Zprávy push statisticky vyhodnocujeme, a tudíž můžeme identifikovat, zda a kdy byly push notifikace zobrazeny a rozkliknuty. To nám umožňuje určit, které push notifikace příjemce zajímají, a tak přizpůsobit budoucí oznámení předpokládanému zájmu jednotlivého příjemce a zvýšit tak zájem o naše služby. Push notifikace můžete kdykoliv deaktivovat nastavením na Vašem zařízení. Pokyny jsou k dispozici na následujících odkazech:

Právním základem pro zpracování dat v souvislosti s push notifikacemi je Čl. 6, § 1, písm. b) GDPR. 

Aplikace obsahuje funkci určení polohy (lokační data – GPS data). To umožňuje zjištění místa, kde se nachází uživatel. Tato data se neposílají nikam softwarově, ale zůstávají v zařízení uživatele. Lokační data se skartují po 18 měsících. Právním základem pro používání lokačních dat uživatele je Čl. 6, § 1, písm. a) GDPR.
Pokud by aplikace neměla lokační data zpracovávat, je možné odmítnout přístup buďto ke geolokační funkci mobilního zařízení úplně nebo – za předpokladu, že to podporuje příslušný operační systém – pouze vzhledem k aplikaci. Další informace k tomuto najdete zde:

Když použijete kontaktní formulář nebo nám pošlete e-mail
Platí pro všechna uvedená místa.

Když nás kontaktujete přes kontaktní formulář nebo prostřednictvím e-mailu, uloží se u nás data od Vás přenesená (Vaše e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, adresa a další informace uvedené v kontaktním formuláři) za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Může dojít k tomu, že budou data, bude-li to vyžadovat charakter Vaší žádosti, předána společnostem přidruženým ke společnosti BERNINA nebo nezávislým prodejním organizacím, a jimi zpracována. Veškerá data získaná v této souvislosti mažeme, jakmile přestane být nutné je ukládat za účelem zodpovězení Vašeho dotazu.  
Ke zpracování dat za účelem kontaktování nás dochází v souladu s Článkem 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR na základě Vámi dobrovolně poskytnutého souhlasu. Pokud nás kontaktujete e-mailem, budou data zpracována na základě našeho právoplatného zájmu podle Článku 6(1f) GDPR.

Při stahování zdarma z webu www.bernina.com

Na našich webových stránkách a v aplikaci umožňujeme stahování materiálů zdarma (např. zkušební verze vyšívacího softwaru či aktualizace již zakoupeného softwaru). Než začnete stahovat, budete požádáni o vyplnění formuláře, kde je Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše PSČ, a Vaše místo. S Vaším souhlasem ukládáme tato data u příslušných obchodních organizací či prodejců ve Vaší oblasti. Účelem zpracování je vytvoření statistických záznamů uskutečněných stažení, dále propagace a reklama ze strany BERNINY a příslušných obchodních organizací či prodejců ve Vaší oblasti. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR.
 
Dále, pokud udělíte souhlas s využitím Vašich dat za účelem zasílání newsletterů, zpracujeme vaše data pro účely přímého marketingu a zkombinujeme je s dalšími informacemi, které má BERNINA o Vás uložené, do profilu zákazníka. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR.

Když používáte náš blog blog.bernina.com

Když se přihlásíte na Blog BERNINA uloží se povinné informace Vámi uvedené při přihlašování (jméno, e-mailová adresa, země) spolu s jakýmikoli dalšími daty, která poskytnete dobrovolně k doplnění Vašeho profilu, pro účely blogu a pro účely přímého marketingu, a kde je to možné, propojí se s ostatními daty, která má BERNINA o Vás uložená. Na blogu můžete zveřejňovat témata, posty, odkazy, komentáře, fotky, nákresy, návody atd. Pokud takovýto úkon provedete, interně jej uložíme, zveřejníme jej na blogu BERNINA a kde je to možné, využijeme těchto aktivit k poskytnutí personalizovaného obsahu. Na základě Vaších vložených projektů (počet napsaných článků, kategorie, účast na společných akcích, tagy použité v článcích, první/poslední vložení) se pokusíme učinit závěry o Vašich zájmech a použít tyto informace pro účely přímého marketingu  
Také se můžete přihlásit k odběru našeho speciálního blogového newsletteru. Pokyny pod „Při registraci k našemu newsletteru“ níže se vztahují na blog newsletter.
 
K užívání blogu jsou požadovány povinné informace, neboť potřebujeme Vaši e-mailovou adresu kvůli totožnosti, Vaše jméno za účelem identifikace autora projektů/komentářů i za účelem osobních reakcí z naší strany, a Vaši zemi k propojení s příslušnou prodejní organizací. Nemáte žádnou zákonnou, ani smluvní povinnost informace poskytovat. Nicméně, používání našeho blogu je možné jen tehdy, poskytnete-li nám požadované informace.  
Chcete-li zanechat v blogu komentář, bude provedena spamová kontrola za účelem předcházení zneužití našich blogů. V rámci této kontroly dojde k uložení Vaší e-mailové adresy a IP adresy a k jejich porovnání s místním seznamem nežádoucích osob. Ke zjištění spamu dále používáme plug-in Anti Spam Bee. Tento plug-in umožňuje přidat k formuláři pro komentář neviditelná vstupní pole. Jelikož spamboti často vyplňují všechna pole, je možné stanovit, zda se má komentář klasifikovat jako spam. Plug-in také spojuje nové komentáře s metadaty předchozích spamových komentářů a hledá v komentářích konkrétní obsah, který se obvykle používá ve spamu (linky atd.). Všechny shora popsané kontroly probíhají lokálně na našich serverech. Žádná data se nepředávají třetím stranám. Jakmile shora uvedené testy proběhnou, Váš komentář se spolu se jménem a příjmením zobrazí. Navíc autor příspěvku, k němuž jste přidali komentář, obdrží oznámení o novém komentáři, které též obsahuje Vaše jméno a příjmení.  
Fotografie, které vložíte na blog, je nutné komprimovat. My pro tuto komprimaci využíváme obrazového optimalizátoru Optimus od externího poskytovatele služeb, společnosti proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Švýcarsko. proinity GmbH fotky zkomprimuje a po dokončení přenosu okamžitě vymaže všechna zachycená data. Na serverech poskytovatele nezůstávají žádná osobní data. proinity GmbH zpracovává Vaše data výhradně jménem BERNINY a v souladu s jejími pokyny na základě těchto předpisů o ochraně dat.  
Pro odesílání e-mailů generovaných blogem (např. kód pro vytvoření uživatelského účtu, informace o novém komentáři atd.) používáme Mailjet. Mailjet provozuje společnost Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, se kterou jsme uzavřeli náležitou smlouvu o zpracování dat. Datová centra Mailjet jsou umístěna výhradně v EU. Mailjet zpracovává Vaši e-mailovou adresu pro doručování e-mailů Vám. Mailjet sbírá osobní data za účelem splnění svých smluvních závazků a ukládá tato data pouze na dobu nezbytnou pro poskytnutí těchto služeb. Díky své certifikaci podle ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) Mailjet, jako poskytovatel e-mailových služeb splňující požadavky GDPR zaručuje shodu s předpisy EU o ochraně dat. Mailjet navíc podává další informace týkající se ochrany dat na https://www.mailjet.com/security-privacy/

Právním základem pro zpracování Vašich dat na blogu BERNINA je Čl. 6 §1 bod 1 písm. a) GDPR.
 
Data získaná v souvislosti s naším blogem budou uložena, dokud neodvoláte tento souhlas.

Podívejte se, prosím, na zvláštní podmínky používání Blogu BERNINA.

Když používáte náš webový obchod inspiration.bernina.com

Budete-li si chtít něco objednat z našeho webového obchodu, budete požádáni, za účelem uzavření smlouvy, o poskytnutí osobních dat nutných pro zpracování Vaší objednávky (povinné informace). Povinné informace potřebné pro zpracování objednávky jsou samostatně označeny, všechny ostatní informace jsou dobrovolné. Data, která nám poskytnete používáme za účelem zpracování Vaší objednávky.  
Také si můžete dobrovolně vytvořit zákaznický účet, který nám umožní uložit Vaše data pro další nákupy. Když si vytvoříte zákaznický účet, budou uložena dobrovolná data, která nám poskytnete, a Vaše předchozí nákupy, dokud neodvoláte svůj souhlas. Jednou z výhod tohoto je, že si může kdykoli stáhnout digitální obsah, který jste si koupili (např. digitální vydání našeho zákaznického časopisu).  
Když si objednáte tištěná média, předáme Vaše údaje společnosti Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švýcarsko. Medienwerkstatt AG odpovídá za zasílání jednotlivých vydání a vydání zahrnutých do předplatného. Jestliže zaplatíte kreditní kartou nebo přes PayPal, přepošleme Vaše platební údaje poskytovateli platebních služeb, společnosti SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Švýcarsko. Informace o kreditní kartě ukládá a zpracovává výhradně SIX Payment Services AG. BERNINA informace o Vaší kreditní kartě neukládá, ani nezpracovává. Když se rozhodnete platit na základě faktury, tuto fakturu vystaví Medienwerkstatt AG.
 
Na základě obchodních a daňových předpisů jsme povinni uložit Vaši adresu a data o platbě a objednávce na dobu 10 let. Vaše data budou smazána, když přestane platit důvod, proč byla zaznamenána, a zanikne právní základ pro jejich další uložení. Ve Vašem zákaznickém účtu můžete editovat nebo smazat všechna nepovinná data sami pod „Adresa“ nebo „Profilová data“. Celý Váš zákaznický účet je možné na požádání (které pošlete např. na [email protected]) smazat. Další informace o Vašich informacích a právech odvolat svůj souhlas najdete v oddíle 10 této politiky ochrany dat  
Když si založíte zákaznický účet, propojíme data, která nám poskytnete při otevírání účtu a uskutečných nákupech s jinými informacemi, které máme o Vás uložené v zákaznickém profilu. Přitom splňujeme zásadu omezení účelu a spojujeme pouze data, která byla získána pro stejné účely (např. pro personalizovanou reklamu).  
Pro odesílání e-mailů generovaných webovým obchodem (např. potvrzení, faktury, kód pro vytvoření uživatelského účtu) používáme Mailjet. Mailjet provozuje společnost Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, se kterou jsme uzavřeli náležitou smlouvu o zpracování dat. Datová centra Mailjet jsou umístěna výhradně v EU. Mailjet sbírá a zpracovává následující data: Vaši e-mailovou adresu pro doručování jakýchkoli e-mailů. Mailjet dále zpracovává a ukládá v souvislosti s objednávkou za účelem potvrzení objednávky a dodání faktury Váš titul, jméno, příjmení, fakturační a (liší-li se) i doručovací adresu (ulice, číslo, PSČ, město, země, stát) či jakýkoli název společnosti Vámi udaný, pokud jste takováto data uvedli. Mailjet sbírá osobní data za účelem splnění svých smluvních závazků a ukládá tato data pouze na dobu nezbytnou pro poskytnutí těchto služeb. Díky své certifikaci podle ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified) Mailjet, jako poskytovatel e-mailových služeb splňující požadavky GDPR zaručuje shodu s předpisy EU o ochraně dat. Mailjet navíc podává další informace týkající se ochrany dat na https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Právním základem pro zpracování dat požadovaných pro uzavření smlouvy je Čl. 6 §1 bod 1 b) GDPR), a s ohledem na všechna ostatní data Čl. 6 §1 bod 1 a) GDPR (pokud dáte souhlas). Kromě toho zpracováváme data v souladu s Článkem 6(1f) GDPR, pokud je to požadováno za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran, za předpokladu, že nebudou převažovat zájmy nebo základní práva a základní svobody osoby požadující ochranu svých osobních dat.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru
Platí pro www.bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com", kurse.bernina.com.

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru a dostávat informace o nejnovějších trendech v šití, quiltování a vyšívání spolu s atraktivními nabídkami od BERNINY.

Při registraci k našemu newsletteru používáme dvojitou proceduru opt-in. To znamená, že pošleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém Vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter. Pokud Vaší registraci nepotvrdíte, Vaše informace budou automaticky smazány. Dále si uložíme Vaše IP adresy a datum a čas Vaší registrace i potvrzení. Tato procedura slouží k ověření Vaší registrace a v případě nutnosti k vyšetření jakéhokoli případného zneužití Vašich osobních dat.

Kromě Vaší e-mailové adresy patří na některých formulářích k povinným údajům pro zasílání newsletteru též Vaše jméno a/nebo Vaše PSČ. Chceme našim uživatelům posílat kvalitní newslettery přizpůsobené jejich potřebám. Abychom Vás mohli v newsletteru osobně oslovit a přizpůsobit newsletter Vašim potřebám, požadujeme při registraci k odběru newsletteru též Vaše jméno a v některých případech i Vaše PSČ. Nemáte žádnou zákonnou, ani smluvní povinnost informace poskytovat. Nicméně, používání našeho newsletteru je možné jen tehdy, poskytnete-li nám shora uvedené informace.

Jestliže se přihlásíte k odběru newsletteru BERNINA, budou data uvedená při registraci (jméno, e-mailová adresa, zájmy, PSČ a další případné informace) uložena za účelem přímého marketingu (včetně poskytování přizpůsobeného obsahu v rámci newsletteru, ale i na webových stránkách BERNINA) a mohou být propojena s dalšími daty, která má BERNINA o Vás uložena.

Vezměte, prosím, na vědomí, že náš newsletter využíváme k hodnocení Vašeho uživatelského chování. To je možné dělat pomocí algoritmu nebo ručně. Kliknete-li v newsletteru na odkaz, budete přesměrováni na jednu z našich webových stránek prostřednictvím serveru Salesforce Marketing Cloud. Salesforce Marketing Cloud vyhodnocuje rozličné parametry, například kdy a na které odkazy v newsletteru kliknete, a které stránky navštěvujete. K vyhodnocení uživatelského chování propojujeme data tímto způsobem vygenerovaná s ostatními daty, zejména s daty získanými přes Salesforce Marketing Cloud cookies (více informací najdete v Odstavci 5 i) této politiky ochrany dat). Shora uvedená data využíváme k vytvoření profilu uživatele za účelem přizpůsobení našich digitálních nabídek, jako jsou newslettery nebo webové stránky, Vašim konkrétním zájmům.

Pro posílání newsletterů a následné hodnocení Vašeho uživatelského chování využíváme řešení od externího poskytovatele služeb, společnosti Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Tato skutečnost může vést k tomu, že společnost Salesforce.com, Inc. bude mít přístup k Vašim datům. Shromážděná data jsou uložena na serverech Salesforce.com, Inc.

Kromě shora uvedené analýzy uživatele prostřednictvím služeb Salesforce Marketing Cloud také využíváme některých služeb nabízených společností Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, proto se shora uvedená prohlášení o sběru/zpracování dat příslušně vztahují i na analýzy a vyhledávací služby společnosti Email on Acid.

Služeb společnosti Email on Acid využíváme také k testování prezentace newsletterů na různých e-mailových platformách a na různých mobilních zařízeních. V ojedinělých případech může toto vést k přenosu osobních dat na Email on Acid.

Email on Acid zpracovává data výhradně jménem BERNINY a v souladu s jejími pokyny.

Pro posílání newsletterů a následné vyhodnocování Vašeho uživatelského chování využíváme řešení externího poskytovatele služby MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. To může způsobit, že MailChimp bude mít přístup k Vašim osobním datům.

Právním základem pro shora popsané zpracování dat je Čl. 6 §1 bod 1 a) GDPR nebo, v jednotlivých případech, kdy nebyl poskytnut souhlas, Čl. 6 §1 bod 1 f) GDPR.

Váš souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat a odběr odhlásit. Svůj souhlas může zrušit kliknutím na link uvedený v každém emailu s newsletterem, zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo zasláním zprávy na kontakt uvedený v tiráži. Totéž se vztahuje na námitku vůči komerčnímu využívání v případě, že jste nedali souhlas k zasílání newsletterů.

Data shromážděná v této souvislosti zůstanou uložena do zrušení souhlasu.

3. Využívání poskytovatelů služeb, sdělování dat

BERNINA využívá služeb vybraných externích poskytovatelů, kteří zajišťují podporu a administrativní funkce našich webových stránek a aplikace. Tito poskytovatelé služeb mohou mít příležitostně přístup k Vašim osobním informacím. Poskytovatel služeb zpracovává Vaše data výhradně v zastoupení firmy BERNINA, na základě jejích pokynů a v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů a příslušnými zákony. V současnosti využíváme následující poskytovatele služeb:

Partner Adresa Služby
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstraßer Hauptstraße 167, 1030 Vídeň, Rakousko www.bernina.com a partner
pro implementaci CRM
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika Poskytovatel systému bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Rakousko Poskytovatel hostingu www.bernina.com, blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Švýcarsko Vedení kurzů
BERNINA Creative Center via kurse.bernina.com 
edudip GmbH Jülicher Str. 306, 52070 Aachen, Německo Vedení online kurzů jako webinář. Registrace přes kurse.bernina.com
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Německo Partner pro implementaci
blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Švýcarsko
Komprese obrázků
blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA Zasílání systémových zpráv od blog.bernina.com a inspiration.bernina.com
Zeta Global Deutschland GmbH Leonrodstrasse 52, 80636 Munich, Německo Profilace uživatelů pro generování leadů na www.bernina.com a blog.bernina.com
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Poskytovatel systému CRM +
Cloud Services (Azure)
Online Consulting AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Švýcarsko Partner pro implementaci CRM
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Poskytovatel služeb pro marketingová řešení
Email On Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA Testy a analýzy pro newsletter
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Kolín nad Rýnem, Německo Partner pro implementaci SalesForce Marketing Cloud
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Partner pro implementaci a poskytovatel systému pro BERNINA Mobile app
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Kolín nad Rýnem, Německo Prodej softwarových produktů
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstrasse 5, 99084 Erfurt, Německo Marketingové služby, partner pro implementaci www.bernette.com
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo Poskytovatel hostingu pro bernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švýcarsko Zákaznický časopis Handling of inspiration
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Švýcarsko Elektronické platební služby na na inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Různé marketingové služby na všech webových stránkách, viz oddíly 5, 7 a 8
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Personalizované zobrazování reklam přes Facebook a Instagram na základě uživatelských dat vygenerovaných na www.bernina.com
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, IN A/B testování na www.bernina.comK přenosu Vašich osobních dat jiným třetím stranám dochází pouze tehdy, je-li takovýto přenos výslovně uveden v této politice ochrany osobních údajů, z některého z následujících důvodů:

 • Dali jste svůj výslovný souhlas v souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR.
 • V souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR, je sdělení požadováno v souvislosti se zajištěním, výkonem nebo ochranou zákonných nároků nebo pro postoupení webových stránek nebo aplikace a neexistuje důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nesdělení Vašich informací.
 • V případě, že je sdělení zákonnou povinností dle Čl. 6, § 1, bod 1) písm. c) GDPR.
 • Sdělení je povoleno zákonem a je požadováno pro uzavření smluvního vztahu s Vámi v souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. b) GDPR.

4. Cookies

BERNINA využívá na těchto webových stránkách nebo na aplikaci cookies. Cookies jsou drobné textové informace, které ukládá Váš prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox) na pevný disk Vašeho počítače nebo v případě aplikace do paměti Vašeho mobilního zařízení a které umožňují tok určitých informací k nám. To ovšem neznamená, že můžeme okamžitě zjistit Vaši identitu.  
Používání cookies nám na druhé straně pomáhá zpříjemnit Vám využívání našich webových stránek nebo aplikace. Takzvané cookies proto používáme k rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek nebo aplikace. Tyto cookies se automaticky smažou, jakmile naše stránky nebo aplikaci opustíte.  
Kromě toho používáme dočasné cookies pro zpříjemnění Vaší práce s webovými stránkami; tyto se ukládají ve Vašem zařízení na určitou dobu. Pokud byste opakovaně navštívili naše stránky nebo aplikaci, abyste využili našich služeb, automaticky se rozezná, že jste tam již byli, co jste zadali a jaká jste zvolili nastavení, takže to nemusíte zadávat znovu.  
Na druhé straně využíváme cookies k získání statistických údajů o využívání našich stránek nebo aplikace a k jejich vyhodnocení pro optimalizaci našich stránek nebo aplikace (viz oddíly 5 a 6 této politiky ochrany osobních údajů). Při Vaší další návštěvě pomohou cookies webovým stránkám nebo aplikaci rozeznat, že jste nás již dříve navštívili. Po každém stanoveném časovém úseku se tyto cookies vymažou.  
Data zpracovaná pomocí cookies jsou nutná pro ochranu našich oprávněných zájmů ze shora uvedených důvodů a zájmů třetích stran v souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.
Nastavení Vašeho prohlížeče, stejně jako nastavení mobilního operačního systému i aplikace, si můžete nastavit dle vlastního přání a odmítnout např. přijímat cookies třetích stran, případně všechna cookies. Když vyloučíte používání cookies, může být možnost využívání všech funkcí na této webové stránce nebo v aplikaci omezena.  
Právním základem k používání cookies je Článek 6(1a) GDPR na základě Vašeho svolení. Opravdu nezbytné cookies budou nastaveny na základě Článku 6(1f) GDPR.

Další informace o cookies, které používáme, najdete na našem seznamu cookies:

5. Analýza webu a aplikace

Google Analytics
Platí pro všechny zmíněné webové stránky.

Webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics, poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Využíváním Google Analytics chceme zajistit přizpůsobení našich webových stránek potřebám a jejich trvalou optimalizaci, a dále naše stránky statisticky podchytit za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace generované cookies o Vašem využívání webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Google v USA. Tyto webové stránky využívají Google Analytics s funkcí „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy jsou zpracovány ve zkrácené formě, aby nebylo možné je ztotožnit s konkrétní osobou. Pokud se mezi daty o Vás získanými vyskytnou osobní odkazy, budou tato data vyloučena a osobní data okamžitě smazána. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.
 
Google těchto informací využije jménem společnosti BERNINA k analýze Vašeho využívání stránek BERNINA, k sestavování zpráv o činnostech webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním stránek a internetu (zejména funkce pro zobrazování inzerce, jako remarketing, zprávy o reakcích v zobrazovací síti Google, integrace DoubleClick Campain Manager, a hlášení Google Analytics o demografických charakteristikách a zájmech  
Za určitých okolností může Google analyzovat Vaše uživatelské chování na několika koncových zařízeních (PC, chytrý telefon, tablet atd.) a vyhodnocovat je pro BERNINU pomocí tzv. cross-device funkcí. Z tohoto důvodu může Google přiřazovat informace generované příslušnými koncovými zařízeními za účelem přizpůsobení reklamy takovým dalším datům a datům z Vašeho účtu Google, máte-li jej vytvořený, a Vaše preference jsou nastaveny tak, aby umožnily Googlu propojit historii Vašeho vyhledávání s účtem Google a využívat informace z účtu Google pro přizpůsobení reklam, které dostáváte  
Volbou příslušného nastavení na Vašem prohlížeči můžete funkci Google Analytics zabránit v ukládání cookies ve Vašem počítači. Uvědomte si však, že když to uděláte, může se stát, že nebudete moci využít všech funkcí této webové stránky. Dále můžete zabránit Googlu ve sběru a zpracování dat generovaných cookies o využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) stažením a nainstalování plug-inu, který je k dispozici na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 
Jako alternativu k plug-in prohlížeče nebo v prohlížečích ve Vašich mobilních zařízeních můžete kliknout na následující odkaz a nastavit opt-out cookie, čímž zabráníte funkci Google Analytics do budoucna sbírat data z těchto webových stránek (tento opt-out cookie funguje pouze pro tento vyhledávač a tuto doménu, smažete-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, budete muset na tento odkaz kliknout znovu):  Zde klikněte pro nastavení opt-out cookie.
 
Informace o třetí straně: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Podmínky používání: https://www.google.com/analytics/terms/, Přehled o ochraně dat: https://https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cz, a o politice pro ochranu soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

DoubleClick od Google
Platí pro všechny zmíněné webové stránky.

Tyto webové stránky dále používají online marketingový nástroj DoubleClick od Googlu, součást Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dále jen „Google“). DoubleClick využívá cookies pro vkládání reklam odpovídajících danému uživateli, pro zlepšení měření výsledků kampaně, nebo k zabránění, aby se uživateli zobrazila jedna reklama vícekrát. Google používá cookie ID pro stanovení, které reklamy běží na kterém prohlížeči, a může tak zabránit vícenásobnému zobrazení téže reklamy. DoubleClick dále využívá cookie ID pro získání tzv. konverzí, které se vztahují k požadavkům na reklamu. Toto je případ, kdy uživatel vidí reklamu DoubleClick a později navštíví pomocí stejného prohlížeče webové stránky inzerující firmy a poté si něco koupí. DoubleClick cookies neobsahují dle Googlu žádné osobní informace.
 
Kvůli využívaným marketingovým nástrojům vytváří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se servery Google. My nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším využitím dat získaných využíváním tohoto nástroje Googlem, a proto Vás informujeme dle našeho nejlepšího vědomí: Integrací DoubleClick získává Google informace, že jste vstoupili na příslušnou část našich webových stránek nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste přihlášeni na službu Google, může si Google spojit návštěvu s Vaším účtem. I v případě, že nejste u Googlu registrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží Vaši IP adresu. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.
 
Účasti na této sledovací metodě můžete zabránit různými způsoby: a) příslušnou změnou v softwaru Vašeho prohlížeče. Zejména potlačením cookies třetích stran nebudete dostávat reklamy od třetích stran; (b) zákazem, aby cookies sledovaly konverze nastavením Vašeho prohlížeče na blokování cookies z domény https://adssettings.google.com/anonymous?hl=cz, Když odstraníte cookies, odstraníte i toto nastavení; (c) zákazem zájmových reklam od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“ na odkazu https://www.aboutads.info/choices. Toto nastavení se smaže, když odstraníte své cookies. (d) jejich trvalým zákazem v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin. Zde je nutné zdůraznit, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci plně využít všech možností této nabídky.  
Právním základem pro zpracování Vašich dat je Čl. 1, bod 1) písm. f) GDPR. Další informace o DoubleClick od Googlu najdete na https://www.doubleclickbygoogle.com/ a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, stejně jako politiku ochrany dat Googlu: https://policies.google.com/privacy?hl=czKromě toho můžete také navštívit stránky Network Advertising Initiative (NAI) na https://www.networkadvertising.org .

Sledování konverzí Google AdWords Conversion Tracking
Platí pro www.bernina.com.

Tato webová stránka používá pro zkvalitnění webové stránky a reklamních aktivit sledování konverzí Google AdWords, službu pro analýzu webu od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Právním základem k tomu je Článek. 6 § 1 bod 1 písm. f) GDPR.
 
Cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu kontrolovanou Googlem. Tyto cookies přestanou fungovat po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Když během těchto 30 dnů navštívíte určité stránky našich webových stránek, my i Google v USA můžeme rozeznat, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostává jiné cookie. Důsledkem je, že přes webové stránky zákazníků AdWords není možné sledovat cookies. Informace získané konverzí cookies se používají pro generování statistik konverzí pro nás. My zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na naše webové stránky. Nicméně nezískáme žádné informace, podle kterých byste mohli být osobně identifikováni. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google může Vaše data posílat i na servery mimo EU a USA.

Pokud se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete jednoduše deaktivovat Google conversion tracking cookie v uživatelském nastavení Vašeho internetového prohlížeče. V takovémto případě nebudete zařazeni do statistik sledování konverzí. Další možnost nastavení najdete na stránce o deaktivaci reklam Googlu na https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 
Informace v odstavci 5. a) v souvislosti s Googlem jako poskytovatelem – třetí stranou se budou vztahovat s příslušnými úpravami.

Google AdWords Remarketing 
Platí pro www.bernina.com.

V rámci kampaní někdy používáme aplikaci Google Remarketing od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Jedná se o proces, který používáme, když Vás chceme znovu oslovit. Po navštívení našich stránek můžete díky této aplikaci vidět na internetu naše reklamy. Toto se uskutečňuje pomocí cookies uložených ve Vašem prohlížeči, které umožňují Googlu zaznamenávat a vyhodnocovat informace o Vašem uživatelském chování, když navštěvujete různé webové stránky. Takto může Google určit jakékoli dřívější návštěvy našich webových stránek. Google prohlašuje, že neslučuje žádná data sebraná během procesu remarketingu s žádnými osobními daty, která má uložena. Google zejména prohlašuje, že v rámci procesu remarketingu používá jiná jména.
 
Právním základem pro Google AdWords Remarketing je Čl. 6 §1 bod 1 f) GDPR. Související účel reklamy je považován za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.
 
Informace v odstavci 5. v souvislosti s Googlem jako poskytovatelem – třetí stranou se budou vztahovat s příslušnými úpravami.

Google Tag Manager
Platí pro všechny zmíněné webové stránky.

BERNINA využívá službu Google Tag Manager, poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Díky této službě je možné řídit tagy webových stránek (tagy jsou malé kódové prvky používané, kromě jiného, pro měření využívání webových stránek a návštěvnického chování) přes jedno rozhraní. Samotný Google Tag Manager (který implementuje jednotlivé tagy) je doménou bez cookies. Přes Google Tag Manager se neshromažďují osobní data. Jeho výhradním úkolem je spouštět jiné tagy, které naopak data zachycují. Google Tag Manager však nemá k datům přístup. Bude-li vyřazen z činnosti na úrovni domény nebo cookie, zůstane funkční pro veškeré sledování tagů implementovaných Google Tag Managerem.  
Informace v odstavci 5. a) v souvislosti s Googlem jako poskytovatelem – třetí stranou se budou vztahovat s příslušnými úpravami.

Použití testů A/B od Visual Website Optimizer
Platí pro www.bernina.com.

Webové stránky BERNINA využívají webovou analytickou službu Visual Website Optimizer od Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India (dále jen „Wingify“), která se používá pro testy A/B a multiverze. Tato služba využívá cookies pro identifikaci prohlížeče uživatele a pro analýzu používání těchto webových stránek. Cookies umístěné službou Visual Website Optimizer nesbírají osobní data. Wingify tyto informace používá pro nás k vyhodnocení používání našich stránek uživatelem, k sestavení hlášení o aktivitách webových stránek a poskytuje nám další informace o činnostech webových stránek. Další informace o tom, jak Visual Website Optimizer zpracovává Vaše data, najdete na https://vwo.com/privacy-policy/. Sledování pomocí Visual Website Optimizer můžete kdykoli zakázat dle pokynů na https://vwo.com/opt-out/ .

Právním základem pro testy A/B je Čl. 6 §1 bod 1 f) GDPR. Související účel reklamy je považován za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.

Zeta Global
Platí pro www.bernina.com a blog.bernina.com/de.

Webové stránky a aplikace BERNINA využívají webovou analytickou službu Digital Marketing Suite (DMS) od Zeta Global Deutschland GmbH, Leonrodstr. 52, 80636 Munich, Germany („Zeta Global“). DMS pomáhá BERNINĚ analyzovat chování uživatele, když je na bernina.com nebo v aplikaci, za účelem trvalého zlepšování a optimalizace webových stránek nebo aplikace a poskytovaného obsahu. DMS se také využívá pro účely přímého marketingu, pokud jste dali souhlas s využitím Vašich dat k propagaci.
 
Použitím tagu, který běží na pozadí bernina.com, sbírá Zeta Global informace o uživatelském chování, například zájem o produkty na webových stránkách nebo v aplikaci. Jakmile otevřete stránku, přenesou se do Zeta Global následující informace: kompletní URL stažené pro otevření stránky, stránka, kterou jste navštívili před vstupem na momentálně otevřenou stránku, doba, kterou jste strávili na našich stránkách, typ prohlížeče, operační systém a typ zařízení, nastavení cookies a čas, kdy jste na stránku vstoupili. Tato data se používají k vytvoření anonymního profilu. Dále Vám přidělíme uživatelské ID, které se uloží do Vašeho prohlížeče mezi cookies, za předpokladu, že jste přijali cookies a neodmítli dát souhlas s analýzou Vašeho chování (procedury odvolání jsou popsány níže). Každým kliknutím na tlačítko nebo na odkaz se anonymní profil aktualizuje na základě momentálně navštívené stránky a stránky navštívené předtím. Informace o profilu se ukládají do databáze o uživateli webových stránek BERNINY na serverech Zeta Global v Evropské unii. Shromážděná data se částečně přenášejí na server BERNINA, kde se ukládají a s Vaším souhlasem propojují s ostatními daty, které o Vás BERNINA shromáždila. V závislosti na užívání webových stránek se mohou zobrazovat specifické formuláře a nabídky.

Pokud byste na našich webových stránkách vyplnili vyskakovací uživatelský kontaktní formulář a udělili souhlas s kontaktováním prodejcem a souhlas s komerčním využitím Vašich dat, zkombinujeme data uvedená v kontaktním formuláři (jméno, adresu, telefon, email, zájem o produkty) s předchozími anonymními daty sebranými přes tag Zeta Global, propojíme je z uživatelským profilem a zpracujeme informace pro účely přímého marketingu. Opakovaným vyhledáváním na stránkách se data příslušně aktualizují. V souvislosti se shora uvedeným účelem budou tato data přeposlána do Zeta Global a zpracována. Informace poskytnuté přes vyskakovací uživatelský kontaktní formulář budou kromě toho s Vaším souhlasem zaslány prodejci ve Vaší oblasti.

Cookies můžete kdykoli deaktivovat. To však může způsobit omezení v používání webových stránek nebo aplikace. Zrušení můžete provést též na https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/bc2d3301-11a5-4de5-b15e-ce796187a352/d0720d0f-d427-4a7d-a773-5d6793229f15.html. Jakmile tak učiníte, Zeta Global vymaže všechny existující cookies a pokusí se poslat nový (no-track cookie) aby bylo jisté, že Vaše deaktivace cookies platí pro budoucí návštěvy webových stránek nebo aplikace. Navíc se vymažou všechna data dosud shromážděná sběrným tagem Zeta Global. No-track-cookie oznámí serveru Zeta Global že se v budoucnu nebudou vytvářet žádné další analýzy uživatele. Pokud máte webové stránky nebo aplikaci konfigurované tak, že obecně nepřijímají žádné cookies, není možné no-track-cookie použít. Dále, pokud smažete cookies, nebo použijete-li jiný prohlížeč nebo zařízení, musíte znovu provádět deaktivační proceduru.
 
Právním základem pro toto je Článek 6 § 1 bod 1 písm. a) GDPR, pokud, a v jakém rozsahu, je dán souhlas.

Data shromážděná s použitím DMS od Zeta Global budou automaticky smazána po 6 měsících, pokud nedáte souhlas k delšímu uložení, přičemž žádný zákonný souhlas nezaručuje další uložení.

Salesforce.com, Inc.
Platí pro www.bernina.com.

BERNINA využívá Salesforce Marketing Cloud od Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud používá cookies k analýze uživatelského chování na našich webových stránkách a v aplikaci. Využitím Salesforce Marketing Cloud, chceme analyzovat, kterou z našich webových stránek / aplikací navštěvují uživatelé, a o jaké výrobky se uživatelé zajímají, za účelem prezentace obsahu přizpůsobeného uživateli a pro účely přímého marketingu. Data z této analýzy uživatelského chování se zaznamenávají anonymně, nebo, je-li to možné, v uživatelských profilech. Uživatelské chování lze analyzovat pomocí algoritmu nebo ručně.

Pro hodnocení uživatelského chování jsou informace o používání webových stránek nebo aplikace propojeny s individuálně vygenerovaným ID zákazníka a možná i s dalšími daty, např. s informacemi, které generujeme o používání našeho newsletteru (další informace viz Oddíl 2 d) této politiky ochrany informací níže), s informacemi o činnostech uživatele na našich webových stránkách nebo v aplikaci, s daty uvedenými v Oddíle 2 a) a s dalšími daty, která mohou být o příslušném uživateli již uložena v profilu zákazníka. Uživatelské chování se zaznamenává v profilu uživatele a vyhodnocuje se, pokud byl dán souhlas s odebíráním newsletteru. Pokud takovýto souhlas nebyl dán, cookie zaznamenává o uživateli pouze anonymní data.
 
Využívání služeb Salesforce.com, Inc. může způsobit, že Salesforce.com, Inc. bude mít přístup k Vašim osobním datům. Salesforce.com, Inc. zpracovává data výhradně jménem BERNINY a v souladu s jejími pokyny. Další informace o Salesforce Marketing Cloud najdete na https://www.salesforce.com/uk/products/marketing-cloud/overview/. Shromážděná data jsou uložena na serverech Salesforce.com, Inc.
 
Cookies můžete kdykoli deaktivovat, ale to může znamenat, že nebudete moci využít webové stránky nebo aplikaci naplno. Jinak můžete také použít opt-out proverss, kde Salesforce.com, Inc. smaže všechny existující cookies Salesforce.com a zkusí poslat nové cookie (no-track-cookie), aby deaktivace platila i při budoucím spouštění aplikace. No-track cookie oznámí serveru Salesforce.com že se v budoucnu nebudou vytvářet žádné další analýzy uživatele. No-track-cookie nelze nastavit, pokud je Váš prohlížeč nastaven tak, aby obecně nepřijímal cookies. Dále, pokud smažete Vaše cookies, nebo použijete-li jiný prohlížeč nebo zařízení, musíte znovu provádět deaktivační proceduru.
 
Právním základem pro toto je Článek 6 § 1 bod 1 písm. a) GDPR, pokud, a v jakém rozsahu, je dán souhlas, jinak Článek 6 § 1 bod 1 písm. f) GDPR.

Bryj Technologies, Inc.
Platí pro BERNINA App.

Naše aplikace i webové stránky využívají Bryj Technologies, webovou analýzu poskytovanou společností Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA („Bryj“). Používáním Bryj chceme zajistit design založený na potřebách a průběžnou optimalizaci našich webových stránek a analyticky zaznamenávat používání našich webových stránek za účelem optimalizace našich služeb pro Vás. Právním základem pro toto je Čl. 6 §1 bod 1 písm. a) GDPR, pokud, a v jakém rozsahu, dáte souhlas, nebo Čl. 6 §1 bod 1 písm. f) GDPR. Když si stáhnete aplikaci z obchodu Google nebo Apple, přenesou se anonymní data z příslušného obchodu na Bryj. 

Bryj sbírá osobní data pro plnění svých smluvních závazků a ukládá tato data pouze na dobu nezbytnou k poskytnutí služby. S Bryj jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek Když dáváte svůj souhlas s „prováděcími cookies“, můžete si stanovit rozsah sběru a ukládání dat. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit na stránce „seznam cookies“.

Když dáte souhlas s umožněním „prováděcích cookies“, budou data shromažďovaná společností Bryj obsahovat:

 • ID zařízení
 • ID aplikace
 • Push Token
 • Status autorizace oznámení
 • Platforma SDK
 • Veřejný klíč
 • Autentizační tajemství
 • Typ zařízení
 • Verze aplikace a číslo verze
 • Kód země
 • Model zařízení
 • Jazyk
 • Kód mobilní sítě
 • Kód mobilní země
 • Časový kód
 • Název časové zóny
 • Verze operačního systému
 • Byl proveden jailbreak zařízení
 • Idiom rozhraní
 • Verze SDK
 • Session Timeout
 • … 

Pokud vznesete námitku proti ukládání „prováděcích cookies“, Bryj přesto zaznamená následující data (minimální sběr dat):

 • ID zařízení
 • ID aplikace
 • Push Token
 • Status autorizace oznámení
 • Platforma SDK
 • Veřejný klíč
 • Autentizační tajemství

Bryj použije tyto informace za Vás k vyhodnocení Vašeho využívání aplikace / webových stránek k sestavení hlášení o Vašich aktivitách v aplikaci / na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aplikací / webovými stránkami. Informace o poskytovateli – třetí straně: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA, Politika ochrany soukromí: https://bryj.ai/privacy.

Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook-Conversions 
Platí pro www.bernina.com a inspiration.bernina.com.

Je-li Vaše trvalé bydliště v Evropské hospodářské oblasti (EEA) nebo ve Švýcarsku, používají webové stránky Facebook Pixel, službu poskytovanou společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Mateřskou společností je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (Facebook). Službu Instagram poskytuje též Facebook.

Právním základem pro použití Facebook Pixel je Váš souhlas (Článek 6(a) GDPR).

Facebook může poskytovat službu Facebook Pixel pro identifikaci návštěvníků našich online služeb jako cílové skupiny pro zobrazování reklam (facebookových nebo instagramových reklam). Podobně používáme Facebook Pixel pouze k zobrazení facebookových a instagramových reklam aktivovaných námi pro ty uživatele Facebooku a/nebo Instagramu, kteří též projevili zájem o naše online služby, nebo kteří prokážou určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený použitím navštívených webových stránek) které jsme zaslali na Facebook (Custom Audiences). Používáním služby Facebook Pixel chceme také zaručit, že naše facebookové a instagramové reklamy odpovídají potenciálním zájmům uživatele a nejsou vnímány jako otravné. Používáním služby Facebook Pixel můžeme též sledovat účinnost facebookových a instagramových reklam pro účely statistik a průzkumu trhu tím, že vidíme, zda se uživatelé kliknutím na facebookovou nebo instagramovou reklamu dostanou na naše webové stránky (konverze). 

Používáním služby Facebook Pixel navíc používáme další funkci, známou jako automatické pokročilé párování. Použitím této technologie se odešlou na Facebook a zašifrují, jako doplňkové informace, data jako telefonní čísla, e-mailové adresy, data narození nebo PSČ, za předpokladu, že jste nám je poskytli. To nám umožňuje zvýšit počet cílených konverzí a velikost našeho vlastního okruhu uživatelů (Customs Audiences). Další pokyny k „automatickému pokročilému párování“ najdete na příslušném linku Help section of Facebook.

Dále využíváme také proces Custom Audiences from File. To nám umožňuje nahrávat na Facebook v zašifrovaném formátu různé informace o zákaznících, jako telefonní čísla, e-mailové adresy, křestní jména a příjmení. Díky těmto informacím dokáže Facebook určit, zda má někdo na Facebooku nebo Instagramu být zařazen do cílové skupiny naší reklamy. Tímto chceme zajistit, aby se reklamy zobrazovaly pouze uživatelům, kteří mají zájem o naše informace a služby. Další informace o Customer File-Custom Audiences najdete na příslušném linku Help section of Facebook.  

Zpracování dat Facebookem se odehrává v souladu s Facebook data policy. Ten najdete ve všeobecných informacích při zobrazení facebookových a instagramových reklam.

Používáním cookies můžete následně uznat Facebook, když budete přihlášeni do Facebooku nebo Instagramu jako člen, a optimalizovat účinnost reklamy, např. nabízením cílených reklam cílovým skupinám. To od Vás vyžaduje, abyste měli facebookový a/nebo instagramový účet a byli přihlášeni k Facebooku a/nebo k Instagramu jako člen. Pokud nejste členem Facebooku nebo Instagramu, toto zpracování dat se Vás netýká.

Všeobecné informace o využívání dat Facebookem, o Vašich právech v této věci a o způsobech ochrany Vašeho soukromí najdete na Facebook's data policy, nebo Instagram Privacy Policy. Speciální informace a podrobnosti o službě Facebook Pixel a jak funguje, najdete na Help section of Facebook. Budete-li chtít vznést všeobecnou námitku v souvislosti se sběrem dat službou Facebook Pixel a s používáním Vašich dat pro zobrazování reklam na Facebooku nebo Instagramu, můžete tak učinit na Facebook ad settings, nebo Instagram privacy settings. Abyste tak mohli učinit, musíte být přihlášeni na Facebook nebo Instagram.

Nemáte-li facebookový nebo instagramový účet, můžete též podat námitku proti používání cookies pro účely měření dosahu a reklamy na deactivation page of the network promotional off a na americké webové stránce YourAdChoices nebo na evropské webové stránce Your Online Choices.

Svůj souhlas se zpracováním dat službou Facebook Pixel můžete kdykoli obnovit a využívat svá data ke zobrazování facebookových a instagramových reklam na naší stránce s účinností do budoucna změnou své cookie settings.

Pluginy sociálních médií na www.bernina.com a blog.bernina.com
 
Na základě Čl. 6 §1 bod 1 f) GDPR používáme na stránkách s články našeho blogu plugin sociálních médií od sociální sítě Pinterest pro zvýšení povědomí o BERNINĚ a abychom umožnili našim uživatelům sdílet obsah s přáteli a příbuznými. Související účel reklamy je považován za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.
Když vstoupíte na stránku, která obsahuje plugin sociálních médií od Pinterestu, zpočátku nebudou do Pinterestu přenesena žádná osobní data. Pouze když kliknete na sociální tlačítko poskytovatele pluginu Pinterestu, vytvoříte spojení na server Pinterest. Vytvořením spojení na server Pinterest se přenesou logovací data na Pinterest. Tato logovací data mohou obsahovat Vaši IP adresu, adresy stránek, které jste navštívili, které také obsahují funkce Pinterest, typ prohlížeče a jeho nastavení, datum a čas žádosti, jak používáte Pinterest a cookies. Může tedy dojít k přenosu Vašich dat na Pinterest a k jejich uložení (pravděpodobně v USA).  
Přes shromážděná data a operace jejich zpracování nemáme žádnou kontrolu, ani neznáme úplný rozsah dat shromážděných Pinterestem, ani účely zpracování či dobu uložení. Nemáme informace ani o mazání dat shromážděných Pinterestem. Odpovědnost za operace související s ochranou dat nese Pinterest.  
Pinterest ukládá sebraná data o Vás ve formě profilu uživatele a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro vytvoření webových stránek na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro prezentaci reklamy orientované poptávkou a za účelem informování ostatních uživatelů Pinterestu o Vašich aktivitách na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Proti vytváření tohoto profilu máte právo se ohradit a pro uplatnění tohoto práva je nutné kontaktovat Pinterest.  
K přenosu dat dochází bez ohledu na to, zda máte účet u Pinterestu a jste přihlášeni. Když se přihlásíte na Pinterest, Vaše data shromážděná u nás se přímo propojí s Vaším účtem u Pinterestu. Když například stisknete tlačítko s linkem na stránku, Pinterest si tuto informaci uloží do Vašeho uživatelského účtu a veřejně tuto skutečnost sdělí Vašim kontaktům.  
Více informací o účelu a rozsahu dat ukládaných a zpracovávaných Pinterestem najdete v politice ochrany soukromí Pinterestu na níže uvedeném linku. Najdete zde i další informace o Vašich právech a o nastavení možností v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko, , https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

7. Integrace YouTube Video

Platí pro www.bernina.com, blog.bernina.com a www.bernette.com.

Do naší nabídky jsme začlenili videa z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“), která jsou uložena na https://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek a z aplikace. Videa YouTube jsou začleněna za účelem zajištění pohodlné obsluhy našich stránek nebo aplikace. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.

Všechna videa YouTube na našich webových stránkách a v aplikaci jsou zařazena do „režimu zvýšeného soukromí“, což znamená, že nepřehráváte-li si video, nepřenáší se na YouTube žádná data o Vás jako o uživateli. Pouze když přehráváte video, budou se na YouTube přenášet následující data. S tímto přenosem dat nejsme schopni nic udělat.  
Přehráváte-li si video, obdrží YouTube informaci o tom, že jste vstoupili na příslušnou podstránku webových stránek nebo aplikace. Kromě toho se přenesou logovací data v souladu s odstavcem 2 a) této politiky. K tomuto dojde bez ohledu, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Jste-li přihlášeni na Google, budou Vaše data asociována přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete být asociováni s Vaším profilem na YouTube, musíte se odhlásit již před vstupem na naše stránky nebo do aplikace. YouTube ukládá Vaše data jako uživatelský profil a využívá jich pro účel reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro přípravu webové stránky na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro reklamu orientovanou dle poptávky a při informování uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Proti vytváření tohoto profilu máte právo se ohradit a pro uplatnění tohoto práva je nutné kontaktovat YouTube.
 
YouTube je přidruženou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Více informací o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování společností YouTube zjistíte v politice pro ochranu soukromí Google. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.

8. Google Maps

Platí pro www.bernina.com, blog.bernina.com a www.bernette.com.

Na našich webových stránkách nebo v aplikaci využíváme služeb Google Maps od Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google“). To nám umožňuje zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách nebo v aplikaci a Vy můžete s výhodou využívat všech jejich funkcí. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.

Jakmile navštívíte naše webové stránky nebo aplikaci, obdrží Google informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku webových stránek nebo aplikace. Kromě toho se na Google přenesou i data dle odstavce 2 a) tohoto prohlášení. K tomuto dojde bez ohledu, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Jste-li přihlášeni na Google, budou Vaše data asociována přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete být asociováni s Vaším profilem na Googlu, musíte se odhlásit již před vstupem na naše stránky nebo do aplikace. Google ukládá Vaše data jako uživatelský profil a využívá jich pro účel reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro přípravu webové stránky na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro reklamu orientovanou dle poptávky. Proti vytváření tohoto profilu máte právo se ohradit a pro uplatnění tohoto práva je nutné kontaktovat Google.
 
Pro nejlepší zajištění ochrany Vašich dat jsme s Googlem uzavřeli smlouvu o zpracování dat.

Více informací o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování Googlem zjistíte v politice pro ochranu soukromí Google. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.

9. Bezpečnost dat

Když navštěvujete naše stránky, používáme v kombinaci s nejvyšší úrovní šifrování, jakou podporuje Váš vyhledávač, běžně používaný TLS (Transport Layer Security) protokol. Dále zavádíme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, poškozením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována spolu s technickým rozvojem. BERNINA však nemůže ručit za bezpečnost dat, která nám zašlete Vy, jako uživatel. Jakýkoli přenos dat provádíte na vlastní riziko.

10. Vaše práva

Máte právo:

 • v souladu s Čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních datech, která zpracováváme. Zejména můžete žádat informace o účelu zpracování, o kategorii osobních dat, o kategoriích příjemců, kterým budou Vaše data sdělena, o plánované době uložení, o právu na změnu, vymazání, omezení zpracování nebo popření, o existenci práva na odvolání, o původu dat, pokud nebyla získána od Vás, a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a případně popisné informace o jejich podrobnostech;
 • v souladu s Čl. 16 GDPR okamžitě žádat o opravu nepřesností nebo o doplnění dat u nás uložených;
 • v souladu s Čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich osobních dat u nás uložených, pokud zpracování není požadováno kvůli výkonu práva na svobodu projevu a přístupu k informacím, pro splnění zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu či pro prosazení, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků;
 • v souladu s Čl. 18 GDPR požadovat zákaz zpracování Vašich osobních dat, pokud zpochybníte přesnost dat, zpracování bude nezákonné, ale Vy odmítnete jejich vymazání a my už nebudeme data potřebovat, a přesto to budete potřebovat k prosazení, výkonu či ochraně zákonných nároků, nebo pokud jste podali námitku proti zpracování v souladu s Čl. 21 GDPR;
 • v souladu s Čl. 20 GDPR, získat Vaše osobní data, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvyklém a strojem čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s Čl. 7 § 3 GDPR, kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dali. V důsledku toho nebudeme moci nadále zpracovávat data, jichž se souhlas týkal;

Pro uplatnění shora uvedených práv pošlete, prosím, e-mail na [email protected] nebo nám pošlete vzkaz na kontaktní údaje uvedené v Právním oznámení. Právo na námitku:
Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní data na ochranu zákonných zájmů ve smyslu Čl. 6 (1) věta 1 písm. f) GDPR budete mít v souladu s Čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést proti tomuto zpracování námitku z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. V souladu s Čl. 21 (2) GDPR můžete kdykoli a bez udání důvodu podat námitku proti zpracování Vašich dat pro účely přímého marketingu. Za účelem uplatnění práva na námitku Vám stačí poslat nám neformální oznámení např. e-mailem na [email protected].
 
Právo na odvolání:
Budete-li přesvědčeni, že zpracování osobních dat týkajících se Vás porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte v souladu s Čl. 77 GDPR právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. Platnost této politiky ochrany osobních údajů a její změny

Toto znění politiky ochrany osobních dat je aktuální, poslední aktualizace proběhla 6. května 2022.
 
V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek nebo aplikace a nabídek, nebo v důsledku úpravy zákonných požadavků může být v budoucnu nutné tuto politiku změnit. Do momentálně platné politiky ochrany osobních dat můžete kdykoli nahlížet na našich webových stránkách https://www.bernina.com/privacy nebo v naší aplikaci, a můžete si ji vytisknout.