Picture: Udržitelnost

BERNINA je zastáncem ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti.

Udržitelnost není pro BERNINU pouhým módním heslem

Dobrý šev drží navěky

BERNINA klade při svých podnikatelských aktivitách velký důraz na udržitelnost a na životní prostředí. Ekologické zátěže, jako jsou emise a odpady jsou potlačeny na nejnižší možné minimum.

Skupina BERNINA Group bere při všech svých aktivitách v úvahu ochranu přírodních zdrojů. Spotřeba zdrojů se omezuje a snižuje, aby se minimalizoval dopad emisí a odpadů ze všech podnikatelských činností na životní prostředí. Všechen nevyhnutelný odpad se recykluje nebo likviduje ekologickým způsobem. Chráníme přírodní zdroje; už ve stádiu plánování bereme v úvahu ekologické aspekty výrobků a organizačních projektů. BERNINA pravidelně publikuje podrobné informace o vlivech své činnosti na životní prostředí. Jako rodinná firma musí BERNINA bezpodmínečně podnikat způsobem, který je ekonomicky udržitelný a orientovaný na budoucnost. Proto BERNINA investuje podstatnou část svých peněžních toků do vývoje nových výrobků.
Šití má hodně co dělat s udržitelností, jak se zaměstnanci BERNINY dozvídají z trvalého dialogu se zákazníky. Ti, kdo si na sebe sami šijí, místo aby chodili do obchodů s konfekcí, vyžadují trvanlivost a autenticitu. Pro tyto lidi BERNINA vyrábí výrobky, pro něž je typická skutečná hodnota, a jejich majitelům poskytuje servis po celá desetiletí.