Podmínky využívání webových stránek

Podmínky využívání webových stránek

Srdečně Vás vítáme na webových stránkách BERNINA

Aby byly naše stránky přitažlivé, informativní a pro všechny uživatele trvale bezpečné, stanovili jsme určitá základní pravidla. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si jako uživatelé našich webových stránek tyto právní záležitosti pečlivě přečetli.

1. Všeobecné podmínky využívání těchto webových stránek

Vstupem na webové stránky a jejich využíváním potvrzujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, naše webové stránky.
 
Provozovatelem webových stránek a vydavatelem těchto Podmínek je společnost BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Švýcarsko („BERNINA“, „my“, „naše“ ve všech tvarech). (Právní upozornění)

Podmínky využívání webových stránek a právní požadavky na ochranu soukromí a osobních dat se čas od času přizpůsobují, doplňují a upravují. Pokaždé, když vstoupíte na webové stránky, platí ta verze, která je tou dobou zveřejněna. Prosíme, pokaždé, když navštívíte naše stránky, nalistujte si tuto stranu a podívejte se na nejnovější Podmínky využívání.


2. Autorská práva a ochranná známka

Tyto webové stránky a součásti jejich obsahu, jako jsou informace, texty, obrázky, fotografie, vzory a všechny další datové soubory, jsou chráněny zákonem. Není-li uvedeno jinak, vztahují se na ně autorská práva, známková ochrana či jiná práva společnosti BERNINA International AG, jejích poboček, přidružených firem nebo poskytovatelů licencí. Stahováním, kopírováním, překládáním nebo zpracováním do jiných médií, např. na Vaše webové stránky nebo databáze na Vás nepřecházejí žádná práva jakéhokoli druhu. BERNINA, bernette, bernina.com a berninausa.com jsou registrované ochranné známky společnosti BERNINA International AG.
 
Obsah je volně přístupný pouze pro účely prohlížení. Bude-li jejich obsah jakoukoli formou – elektronicky či písemně – zcela nebo částečně, pro osobní či komerční účely reprodukován, musí být označen zdroj plným jménem a musejí být uvedena všechna existující autorská práva a ostatní vlastnické údaje.
 
Jakékoli úplné či částečné využívání, reprodukování, kopírování atd. našich webových stránek, pro jakýkoli komerční či neosobní účel je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti BERNINA International AG.
 

3. Vyloučení odpovědnosti za webové stránky třetích stran

Webové stránky BERNINA obsahují také odkazy (hyperlinks) na internetové webové stránky vytvořené a vedené třetími stranami. BERNINA nemá možnost tyto webové stránky třetích stran jakkoli ovlivnit a proto nezná jejich obsah do podrobností.
 
Odkazy na webové stránce slouží výhradně pro usnadnění hledání pro uživatele webových stránek BERNINA. Použitím těchto odkazů BERNINA pouze usnadňuje přístup na takovéto webové stránky a nepřijímá jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. BERNINA zejména nepropaguje obsah stránek přístupných přes odkazy. Za jejich obsah, za jakékoli výrobky v nich nabízené a za objednávání takovýchto výrobků odpovídají pouze vlastníci odkazovaných stránek.
 
Využíváním těchto webových stránek berete na vědomí, že BERNINA neodpovídá za žádná právně nepřijatelná tvrzení či záruky uvedené na odkazovaných stránkách. BERNINA zejména nenese žádnou odpovědnost za porušování autorských práv, známkových práv či osobních práv obsahem takovýchto webových stránek.


4. Účel a obsah těchto webových stránek – žádné nabídky

Tyto webové stránky obsahují všeobecné informace, propagační materiály a popisy výrobků BERNINA. Informace a obrázky zde obsažené představují příklady rozsáhlého sortimentu výrobků BERNINA, ale neznamenají nabídky výrobků či služeb, závazné nabídky či přísliby nabídek ze strany společnosti BERNINA, společností z její skupiny či jejích distributorů. Je-li součástí webový obchod, veškeré nabídky elektronického obchodu jsou nezávazné.
 
BERNINA nezaručuje, že všechny výrobky uvedené na těchto stránkách jsou k dispozici ve Vaší zemi. Některé položky příslušenství jsou v některých zemích pouze k dokoupení. Váš prodejce BERNINA Vám poskytne informace o dostupnosti výrobků BERNINA ve Vaší zemi.


5. Žádné záruky

BERNINA učiní veškerá přiměřená opatření pro zajištění správnosti informací na těchto stránkách. BERNINA však není schopna poskytnout jakékoli záruky a zajištění co se týče jejich časovosti, úplnosti a správnosti, či s ohledem na jejich funkčnost, odkazů nebo obsahů. BERNINA zejména nezaručuje a nezajišťuje, že využíváním těchto webových stránek se neporuší žádná práva třetích stran nevlastněných společností BERNINA, ani společností skupiny BERNINA Group.


6. Omezení a odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace, jednotlivé stránky a funkce těchto webových stránek mohou být společností BERNINA dočasně pozastaveny nebo zcela zastaveny. Společnost není v žádném případě právně odpovědná za jakékoli dočasné či trvalé přerušení, ani pozastavení informací, stránek či funkcí na těchto webových stránkách.
 
V míře stanovené zákonem BERNINA a společnosti její skupiny odmítají odpovědnost za škody, závady a ztráty a zejména za nároky na náhradu přímých, nepřímých či následných škod, ušlých zisků, nemožnosti využívání či poškození dat nebo ztrátu utrpěnou Vámi nebo třetí stranou v souvislosti s těmito webovými stránkami. BERNINA za žádných okolností neodpovídá za nezákonný obsah uložený uživatelem nebo za nesprávné používání z jeho/její strany, za ztrátu dat nebo přítomnost virů či jiných škodlivých součástí. Toto omezení odpovědnosti platí bez ohledu na právní základ odpovědnosti. Ostatní povinná zákonná odpovědnost, například v případě hrubé nedbalosti či úmyslného protiprávního jednání zůstává zachována.


7. Soukromí

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Informace o tom, jak nakládáme s Vašimi daty, najdete na stránce Ochrana soukromí, která podléhá těmto Podmínkám využívání.


8. Ostatní ustanovení

Pokud by se jednotlivá ustanovení nebo součásti těchto Podmínek staly neplatnými nebo neúčinnými, platnost a účinnost ostatních ustanovení a částí zůstane zachována. Na tyto Podmínky využívání se vztahuje švýcarské právo, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (známá též jako Vídeňská úmluva) se na ně nevztahuje. V míře poskytované zákonem jsou pro všechny právní spory vzniklé z těchto Podmínek využívání webových stránek kompetentní běžné soudy ve Frauenfeldu ve Švýcarsku, BERNINA si však vyhrazuje právo žalovat uživatele v jeho/jejím místě bydliště.


9. Kontakt

Budete-li mít jakékoli dotazy na tyto Podmínky využívání, kontaktujte nás, prosím, písemně na BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Switzerland nebo info@bernina.com.