Bruksvilkår for nettstedet

Bruksvilkår for nettstedet

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til BERNINAs nettsted

For å holde alt som skjer på vårt nettsted attraktivt, informativt og sikkert for alle brukere, har vi visse grunnregler. Som bruker bør du lese følgende rettslige merknader grundig.

1. Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet
 

Ved å søke tilgang til og benytte dette nettstedet samtykker du med de foreliggende bruksvilkårene. Dersom du ikke samtykker med disse bruksvilkårene, må du umiddelbart forlate nettstedet vårt.

Operatøren av dette nettstedet og utgiver av disse bruksvilkårene er selskapet BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Sveits ("BERNINA", "vi", "oss", "vår"). (se  Impressum)

Bruksvilkårene for nettstedet og retningslinjene for personvern vil kunne tilpasses, utvides eller endres fra tid til annen. Den aktuelle lesbare versjonen gjelder ved hver gangs bruk av eller besøk på nettstedet. Besøk denne siden ved hver gangs besøk for å lese en oppdatert versjon av bruksvilkårene. 


2. Opphavsrett og varemerkevern

Sidene, innlagte elementer som informasjon, tekst, bilder, fotografier, design og alle andre filer i vårt netttilbud er uttrykkelig beskyttet. Du forstår, så sant ikke annet er oppgitt, at alle opphavs-, merkevare- eller andre rettigheter tilhører selskapet BERNINA International AG eller deres datterselskaper og lisensgivere. Ingen rettigheter overføres til deg ved nedlasting, kopiering, oversettelse eller bearbeidelse i andre medier - f.eks. på din egen nettside eller i en databank. BERNINA, bernette, bernina.com og berninausa.com er registrerte varemerker for BERNINA International AG. 

Elementene er kun fritt benyttbare for nettsurfeformål. Om elementene reproduseres helt eller delvis i en hvilken som helst form – elektronisk eller skriftlig – for personlig eller ikke-kommersiell bruk, skal kilden oppgis og alle gjeldende merknader om opphavs- og andre rettigheter forblir uendret.  

Jede Verwertung, Reproduktion, Nachahmung etc. unseres Internetauftritts - auch in Auszügen - für kommerzielle oder nicht-persönliche Nutzung ist nur mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung der BERNINA International AG zulässig.

3. Intet ansvar for tredjeparters nettsider

Nettilbudet fra BERNINA inneholder også lenker ("Hyperlenker") til andre nettsteder som opprettholdes av tredjeparter. BERNINA har ingen innflytelse på nettilbudene fra slike tredjeparter og kan derfor ikke kjenne til alt som finnes tilgjengelig på disse nettstedene.

Hyperlenkene på nettstedet lettgjør kun navigasjonen for brukeren av BERNINA-nettstedet. BERNINA formidler kun tilkobling via slike hyperlenker og har på ingen måte ansvar for innholdet på disse nettstedene. BERNINA angir spesielt at de ikke eier noe av innholdet på nettsteder som er tilgjengelige via slike hyperlenker. Kun eieren av den lenkede nettsiden er ansvarlig for dens innhold og eventuelle produkter som tilbys der, og bestilling av slike.

Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie zu, dass BERNINA nicht für rechtlich unzulässige Aussagen oder Darstellungen auf den Webseiten, auf die per Hyperlink verwiesen wird, haftet. Spesielt har BERNINA absolutt intet ansvar for skade på opphavsretten og varemerkerettigheter samt personvernsrettigheter gjennom innholdet av dette nettstedet


4. Formålet og innholdet på nettstedet – ingen tilbud

Nettstedet inneholder allmenn informasjon, konkurranseinnhold og beskrivelser av BERNINA-produkter. Disse opplysningene og bildene er eksempler på den omfangsrike BERNINA-produktpaletten, men er ikke å anse som produkt- eller tjenestetilbud, bindende tilbud eller forespørsler om tilbud fra BERNINA, deres gruppeselskaper eller forhandlere.  Dersom en nettbutikk er tilgjengelig, gjelder alle e-handelstilbud med forbehold om endringer.

BERNINA overtar ingen garanti for at alle oppførte produkter også er tilgjengelige i ditt land. Oppført tilbehør er delvis valgfritt, avhengig av land. Din BERNINA-forhandler kan gi deg en nøyaktig oversikt over de tilgjengelige BERNINA-produktene i ditt land. 

5. Ingen garanti

BERNINA tar alle rimelige tiltak for nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet. Det er allikevel ikke mulig å garantere aktualiteten, fullstendigheten og riktigheten av informasjonen samt funksjonaliteten, lenkene eller innholdet på nettstedet. Spesielt kan BERNINA verken forsikre eller garantere at bruken av nettstedet ikke misbruker tredjeparters rettigheter som ikke eies av BERNINA eller BERNINA-gruppen.


6. Ansvarsbegrensninger og -fraskrivelser

All tilgjengelig informasjon, sider eller funksjoner på dette nettstedet kan tidvis eller helt fjernes av BERNINA. Selskapet er på ingen måte rettslig ansvarlig for et tidvist eller totalt avbrudd i eller nedstenging av informasjon, sider eller funksjoner på dette nettstedet.

BERNINA utelukker, så langt som mulig, ethvert ansvar og rettslig forpliktelse for seg selv eller andre selskaper i BERNINA-gruppen for skader, mangler eller tap, spesielt erstatningskrav for direkte, indirekte eller følgeskader, tapt gevinst, tap av bruk samt skader på eller tap av data, som oppstår for deg eller en tredjepart i sammenheng med bruk av dette nettstedet. BERNINA hefter aldri for ulovlig innhold i dine lagrede data eller misbruk utført av brukeren, tap av data, tilstedeværelsen av virus eller andre skadelige komponenter. Disse ansvarsbegrensningene gjelder uavhengig av rettslig hjemmel for ansvar. Det tas forbehold om ytterligere preseptorisk lovpålagt ansvar, for eksempel ved grov uaktsomhet eller ulovlig og forsettlig brudd.

7. Personvern

Vern av din privatsfære er viktig for oss. Personvernvilkårene er underlagt disse Bruksvilkårene og viser hvordan vi håndterer din informasjon.


8. Ytterligere bestemmelser

Dersom enkelte bestemmelser i eller deler av disse Bruksvilkårene ikke gjelder eller kan brukes i henhold til gjeldende lovgivning, vil gyldigheten av resten av Bruksvilkårene ikke berøres. Disse Bruksvilkårene er underlagt sveitsisk lov, med utelukkelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg (den såkalte Wiener Kaufrecht). Så langt det er lovlig skal de ordinære domstolene i Frauenfeld i Sveits være domsmyndighet for alle rettstvister som oppstår fra disse Bruksvilkårene eller bruken av nettstedet, med forbehold fra BERNINA om å kunne saksøke brukeren der denne befinner seg.


9. Kontakt

Om du har spørsmål til disse Bruksvilkårene, ta skriftlig kontakt med BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Sveits eller bruk [email protected].