Bild: Bærekraft

Bærekraft

BERNINA - Økologisk bevissthet og miljøvern

Det er viktig for BERNINA å drive sin virksomhet på en bærekraftig og økologisk måte. Miljøbelastninger som utslipp og avfall holdes så lave som mulig.

BERNINA-gruppen vil ta det naturlige livsgrunnlaget med i betraktningen for all sin virksomhet. Ressursforbruket skal unngås og reduseres for å senke utslipp og avfall fra hele virksomhetsdriften. Avfall som ikke kan unngås resirkuleres eller avhendes på en miljøvennlig måte. De naturlige ressursene skånes, fordi miljøaspektet tas med i betraktningen allerede i planleggingsfasen for produkt- eller organisasjonsprosjekter. Det publiseres jevnlig informasjon som er nødvendig for forståelsen av miljøprestasjoner.

Som en eier-administrert familievirksomhet bestreber BERNINA seg også på å handle bærekraftig og fremtidsrettet. Dermed reinvesteres en stor andel av pengestrømmen i utviklingen av nye produkter. Det å sy har mye med bærekraft å gjøre, dette opplever mange BERNINA-medarbeidere i sine dialoger med kunder. Den som syr selv i stedet for å kjøpe moteplagg eller tilbehør, ønsker seg både lang levetid og autentisitet. For disse menneskene produserer BERNINA produkter som utmerket seg gjennom ekte verdi og som gir eierne sine tiår med pålitelig ytelse.