5 tips voor het in goede staat houden van uw machine

5 tips voor het in goede staat houden van uw machine

Het reinigen van uw machine en de draadvanger

Soms maakt u zich wellicht zorgen over een onregelmatige draadspanning, of misschien werkt de draadafsnijder niet naar behoren. Dit is vaak een teken dat het tijd is om de machine weer eens te reinigen.

De volgende vijf tips laten zien hoe u uw machine in goede conditie houdt:


Regelmatig reinigen van de machine

Draad- en stofrestjes en stof blijven op en ook in de machine achter. Hoe meer u naait, hoe meer restmateriaal er achterblijft. Dit heeft een negatief effect op de draadspanning en het resultaat van uw naaiwerk. Er moet vaker worden gereinigd wanneer er wordt geborduurd en de machine gedurende langere tijd op hoge snelheid werkt.

Reinig de machine daarom ofwel na een project of voordat u aan een nieuw project begint. Als een project meerdere weken in beslag neemt, reinig de machine dan ook tijdens het project. 

Video's over het reinigen en oliën van uw machine zijn beschikbaar onder 'Videolessen' op de pagina voor uw model machine

 

Let op: Bij sommige modellen zijn er ook instructies beschikbaar op de machine. Ga naar 'Uitleg' en daarna naar 'Problemen oplossen' en 'Machine reinigen' 

Let op draadresten

Controleer of er draadresten zijn achtergebleven in de grijper of de grijperbaan. Controleer de grijper goed, in het bijzonder wanneer er garen verstrengeld is bij het spoelhuis en/of de tandwieltjes op het scherm verschijnen. U vindt hier meer informatie over het uit de machine verwijderen van verstrengeld garen.

Verwijder eerst het spoelhuis en de grijper. Het lesmateriaal voor uw machine laat zien hoe u dit kunt doen.

Draadresten kunnen ook verstrikt raken in de twee zilvergekleurde aandrijfnokken van de grijper. U kunt deze voorzichtig verwijderen met een pincet. Gebruik geen andere scherpe of puntige voorwerpen zoals naalden of scharen, omdat de grijperbaan hierdoor beschadigd kan raken.

Gebruik een microvezeldoekje en een kwastje

Het is het beste om de grijper, de afdekking van de grijperbaan, de grijperbaan zelf en de onderkant van de grijper te reinigen met een schoon, droog microvezeldoekje omdat olie en pluisjes meestal plakkerige resten achterlaten die niet makkelijk met een kwastje kunnen worden verwijderd. Veeg de grijper van voor naar achteren en weer terug schoon met het microvezeldoekje; doe dit ook met de uitgevouwen, ringvormige zwarte afdekking van de grijperbaan.

Voor het reinigen onder de steekplaat is een kwastje echter beter.

Er zijn meerdere methoden voor het terugplaatsen van de grijper. U kunt hier een voorbeeld bekijken. Het is belangrijk dat de grijper correct op de ring van de grijperbaan wordt geplaatst: de linkerpunt van de grijper moet in lijn zijn met de linkerpunt van de ring van de grijperbaan. Wanneer de ring van de grijperbaan is ingeklapt, wordt de grijper magnetisch naar de juiste positie verplaatst en klikt deze op zijn plek vast.

De draadvanger reinigen

Draadresten of pluisjes kunnen ertoe leiden dat de draad niet meer op juiste wijze of helemaal niet wordt afgesneden wanneer de draadafsnijder wordt geactiveerd. Daarom is het zo belangrijk om de draadvanger regelmatig te reinigen.

Verwijder eerst de naaivoet, de naald en de steekplaat en laat de transporteur zakken. Ga daarna naar de Instellingen en kies voor 'Instellingen machine', 'Onderhoud/Update' en 'Draadvanger reinigen'.

Er verschijnt een stap-voor-stap handleiding. Het is belangrijk de juiste volgorde aan te houden. Als de draadvanger al is verplaatst maar de naald nog niet verwijderd, zal de naald in de weg zitten. 

Let op: Om de draadvanger te verplaatsen, is het belangrijk om eerst op de link te drukken en daarna op de knop voor de draadafsnijder op de machine die u gebruikt om de draad af te snijden. Deze video-instructie laat zien hoe u dit doet. 

Gebruik geen persluchtspray!

Gebruik geen perslucht om uw machine of de draadvanger te reinigen; hierdoor kan vuil in ontoegankelijke delen van de machine terechtkomen dat alleen door een monteur kan worden verwijderd.
Een microvezeldoekje en kwastje zijn voldoende.

Natuurlijk kunt u de machine ook professioneel laten reinigen bij een speciale dealer. Zij kunnen ook die gedeelten reinigen waar u niet bij kunt.