Privacybeleid

Privacybeleid

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus

De volgende pagina's geven informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen als u onze website www.bernina.com en onze andere websites blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com, en www.bernette.com hierna gezamenlijk aangeduid als 'onze website' of 'onze site') gebruikt. 

Naast onze website hebben we een gratis mobiele app, die u kunt downloaden op uw mobiele apparaat. Daarom geven we ook informatie over het verzamelen van persoonsgegevens wanneer u onze mobiele app 'BERNINA' (hierna ook aangeduid als 'app') gebruikt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk betrekking op u hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

Het privacybeleid vormt, samen met de gebruiksvoorwaarden de basis voor de verwerking van persoonsgegevens. We verwerken alleen persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden overgedragen.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, de medewerker voor gegevensbescherming en de locatie van de server

Verantwoordelijk overeenkomstig Artikel (art.) 4 Lid (lid) 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) is

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Zwitserland


e-mailadres: [email protected]
tel.: +41 (0)52 762 11 11 (zie juridische verklaring)
 
Met onze medewerker gegevensbescherming, dhr. Denkinger, kan contact worden opgenomen via e-mail: [email protected] of via het hierboven aangegeven postadres, ter attentie van de 'Data Protection Officer' (medewerker gegevensbescherming).
 
Bovendien kunt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens ook contact opnemen met de voor u verantwoordelijke marktorganisatie: [email protected]


Persoonsgegevens worden bij BERNINA op servers in de EU opgeslagen.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens; type en doel van gebruik

Bij bezoeken van de website en bij gebruik van de app

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie aan ons overgedragen via de browser op uw apparaat. Wanneer u de app gebruikt, verzamelen we de hieronder vermelde persoonsgegevens zodat u de functies van de app gemakkelijk kunt gebruiken. Wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt, worden de volgende gegevens, zonder enige actie van uw kant, verzameld en tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdsverschil met de tijdzone Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens
 • De website van waaruit het verzoek is ontvangen
 • Gebruikte browser
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem en de bijhorende interface
 • App-versie

De gespecificeerde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:
 

 • Om te zorgen voor een vlotte verbinding met de website of app
 • Voor gemakkelijke bediening van onze website of app
 • Om de systeembeveiliging en -stabiliteit te evalueren
 • Voor het bepalen van het juiste land voor de website
 • Andere administratieve doeleinden 

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt b) en punt f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gevestigde belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.
 
Wanneer u onze website bezoekt en onze app gebruikt, gebruiken we ook analytische diensten, bladwijzers/invoegtoepassingen voor sociale media en websitecookies. Meer informatie over cookies en analytische diensten kunt u vinden in sectie 4 en 5 van dit privacybeleid en over Social Media Bookmarks / Plug-ins onder sectie 6 van dit privacybeleid. In secties 7 en 8 staat informatie over de integratie van YouTube-video's en Google Maps.

Let op: het online aanbod van BERNINA is bedoeld voor gebruikers in de hele wereld. Op inhoud die u via de browser of de app inhoud weergeeft en die niet bedoeld is voor Europese klanten, zijn de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming niet meer van toepassing. Dit geldt vooral voor het aanbod op www.bernina.com, www.bernette.com evenals de blog WeAllSew van onze vestiging in de Verenigde Staten.

Bij gebruik van de accessoire-organizer in de BERNINA-app

Om de accessoire-organizer van de BERNINA-app te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. De aanmelding van de app is identiek aan de aanmelding van het BERNINA-klantenportaal (Single-Sign-On-procedure). Vergelijk hiertoe alinea 2, Bij het gebruik van ons klantenportaal en de productregistratie op www.bernina.com.
 
Als u producten in de accessoire-organizerlijsten in de apps wilt plaatsen, dan slaan wij de door u opgegeven gegevens op en gebruiken deze voor het beheer van klantgegevens en voor gepersonaliseerde direct marketing.
 
Informatie die u in de accessoire-organizer van de BERNINA-app verstrekt, kan worden gekoppeld aan andere informatie die we over u in een klantprofiel hebben opgeslagen. Daarbij voldoen we aan het principe van doelbinding en verbinden we alleen gegevens die voor dezelfde doeleinden zijn verzameld (bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde advertenties). BERNINA kan dealers, leveranciers of dienstleveranciers informatie verstrekken over uw klantenprofiel als u uw toestemming hebt gegeven, die op elk moment kan worden ingetrokken, om deze te delen, of als het delen van deze informatie noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken. BERNINA verzendt uw gegevens alleen naar derden voor zover dat nodig is. Deze derden zijn verplicht om uw gegevens adequaat te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de wet.

Overige gegevensverwerkingsprocedures bij gebruik van de app

Wanneer u de app downloadt, wordt de vereiste informatie overgebracht naar de appstore, in het bijzonder de gebruikersnaam, het e-mailadres en klantnummer van uw account, de tijd waarop de app is gedownload, informatie over betaalmethode en het unieke ID-nummer van uw apparaat. Wij hebben geen invloed op de verzameling van deze gegevens en zijn hier ook niet voor verantwoordelijk. Wij verwerken de gegevens alleen in die mate die nodig is om de mobiele app te kunnen laten downloaden naar uw mobiele apparaat.  

We hebben ook het apparaat-ID nodig, het unieke nummer van het apparaat (IMEI = International Mobile Equipment Identity), het unieke nummer van de netwerkabonnee (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), het mobiele telefoonnummer (MSISDN), het MAC-adres voor gebruik van WLAN, de naam van het mobiele apparaat en uw e-mailadres.

De volgende informatie, die is vereist om u duidelijk te kunnen identificeren, verwerken we wanneer u zich via de app aanmeldt bij het klantenportaal: klantnaam en wachtwoord. Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor het doel van toegangsbeheer, op basis van onze rechtmatige belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG. Het rechtmatig belang is u in staat te stellen om zich aan te melden bij het klantenportaal via de app. Nadat u een wachtwoord toegewezen hebt gekregen, hebt u de optie om zich aan te melden via aanraak- of gezichtsherkenning (iOS) of vingerafdruk- of gezichtsherkenning (Android). Deze gegevens worden alleen lokaal op het apparaat opgeslagen en worden niet doorgegeven voor verwerking. 

Om de app te kunnen gebruiken, is toegang tot de netwerkfuncties (wifi of mobiel internet/mobiele data) van het apparaat nodig. U kunt deze zelf configureren met de instellingen van het apparaat (zoek naar 'instellingen/gegevensbescherming'). Deze netwerktoegang is nodig omdat de app alleen kan worden gebruikt als het apparaat online is. De wettelijke basis voor de verwerking in deze gevallen is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.

We gebruiken de push-dienst van het besturingssysteem, geleverd door respectievelijk Apple Inc. en Google LLC, om u berichten te sturen (hierna te noemen berichten, push-berichten of push-meldingen). Na het installeren van de app zal de leverancier Apple Inc. u vragen of u instemt met het verzenden van de berichten. De beslissing of u wel of niet push-berichten wilt ontvangen, is aan u. Als u toestemming geeft, wijst Apple Inc. een apparaattoken toe. Het enige doel van het verwerken van het apparaattoken is het verlenen van de push-dienst. Het apparaattoken is een versleuteld apparaat-ID. Google LLC beschouwt push-meldingen als 'normale' autorisatie. Wanneer de app voor de eerste keer wordt opgestart, wordt de functie permission.notifications_enabled op de waarde TRUE (waar) ingesteld. U kunt deze autorisatie intrekken op de pagina met de instellingen voor de app, door deze waarde in te stellen op FALSE (onwaar). 
Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, worden ze verwijderd. Uw gegevens worden zodoende zolang opgeslagen als de toestemming voor het ontvangen van push-meldingen actief is.
We evalueren push-berichten statistisch en kunnen daardoor zien of en zo ja wanneer push-meldingen zijn weergegeven en of erop is geklikt. Hiermee kunnen we vaststellen welke push-meldingen interessant zijn voor de ontvanger zodat we toekomstige meldingen kunnen afstemmen op vermoedelijke interesses van alle of individuele ontvangers en daardoor de interesse voor onze diensten vergroten.
U kunt push-meldingen op elk gewenst moment deactiveren via de instellingen van uw apparaat. Instructies daarvoor zijn beschikbaar via de volgende koppelingen:

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in verband met push-meldingen is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG. 

De app bevat een geolocatiefunctie (locatiegegevens - GPS-gegevens). Hiermee kan de locatie van de gebruiker worden aangegeven. Deze gegevens worden nergens naartoe verzonden door de software; ze zijn alleen aanwezig op het apparaat van de gebruiker. De locatiegegevens worden na 18 maanden verwijderd.
De wettelijke basis voor het gebruik van de locatie van de gebruiker is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG.
Als de applicatie geen locatiegegevens mag verwerken, kan ofwel de toegang tot de geolocatiefunctie van het apparaat compleet worden geweigerd of - als het relevante besturingssysteem dit ondersteunt - alleen voor de betreffende applicatie. Meer informatie hierover is te vinden op:

Bij gebruik van een contactformulier of contact met ons via e-mail
Geldt voor alle genoemde websites

Door contact met ons op te nemen via een contactformulier of e-mail, worden de door u gecommuniceerde gegevens (uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, adres en andere informatie die u op het contactformulier invult) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Voor zover nodig op basis van uw verzoek, kunnen de gegevens ook worden overgedragen aan bedrijven die bij BERNINA of onafhankelijke marktorganisaties zijn aangesloten en die door deze worden verwerkt. We verwijderen alle gegevens die in deze context ontstaan als het niet langer nodig is om deze op te slaan om uw aanvraag te beantwoorden.
 
De verwerking van gegevens met het doel contact met ons op te nemen via ons contactformulier wordt uitgevoerd volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming. Als u via e-mail contact met ons opneemt, worden de gegevens verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.

Bij downloaden van gratis downloads van www.bernina.com

Op onze website en app bieden we u de mogelijkheid van gratis downloads (bijvoorbeeld voor testversies van borduursoftware of upgrades van al gekochte software). Voordat u kunt beginnen met downloaden, moet u een formulier invullen, inclusief uw naam, uw e-mailadres, uw postcode en uw locatie. Met uw toestemming slaan wij deze gegevens op en delen deze met de respectieve marktorganisatie of dealer in uw regio. Het doel van de verwerking is om een statistisch overzicht te maken van de downloads die worden uitgevoerd, evenals promoties en advertenties van BERNINA, de respectieve marktorganisatie of een dealer in uw regio. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG.
 
Als u bovendien hebt ingestemd met het gebruik van uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven, verwerken we de gegevens voor direct marketing en combineren we deze gegevens in een klantprofiel met andere gegevens die BERNINA over u heeft opgeslagen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG.

Bij gebruik van onze blogs 

Als u zich aanmeldt voor de BERNINA-blog wordt de verplichte informatie opgeslagen die u hebt opgegeven bij het aanmelden (naam, e-mailadres, land) en alle aanvullende gegevens die u vrijwillig verstrekt om uw profiel aan te vullen, ten behoeve van de blog en voor direct marketing en deze worden, waar van toepassing, gekoppeld aan andere gegevens die BERNINA over u heeft opgeslagen. In de blog kunt u onderwerpen, berichten, koppelingen, opmerkingen, foto's, schetsen, instructies, enz., openbaar plaatsen. Als u een dergelijke actie uitvoert, slaan we dit intern op, publiceren we uw actie op de BERNINA-blog en gebruiken we deze activiteiten, waar van toepassing, om gepersonaliseerde inhoud te bieden. Op basis van de door u geüploade projecten (aantal geschreven artikelen, categorieën, deelname aan samenwerkingsacties, gebruikte tags om artikelen te beschrijven, eerste/laatste invoer) proberen we conclusies te trekken over uw interesses en we gebruiken deze informatie voor direct marketing.
 
U kunt zich ook aanmelden voor de speciale nieuwsbrief van ons blog. Voor de blog-nieuwsbrief gelden die verklaringen bij "Bij inschrijven voor onze nieuwsbrief" hieronder.
 
Om de blog te gebruiken is verplichte informatie vereist, omdat we uw e-mailadres nodig hebben voor verificatie, uw naam voor identificatie als de auteur van projecten/opmerkingen en voor een persoonlijke reactie van ons, en uw land voor koppeling aan een marktorganisatie. U bent noch wettelijk, noch contractueel verplicht om informatie te verstrekken. Het gebruik van onze blog is echter alleen mogelijk als de hierboven vereiste informatie is opgegeven.
 
Als u een opmerking in het blog wilt achterlaten, wordt er een spamcontrole uitgevoerd om misbruik van onze blogs te voorkomen. Als onderdeel hiervan worden uw e-mailadres en IP-adres opgeslagen en vergeleken met een lokale zwarte lijst. Daarnaast gebruiken we de invoegtoepassing Anti Spam Bee om ongewenste e-mail te detecteren. Met deze invoegtoepassing kunnen onzichtbare invoervelden aan het reactieformulier worden toegevoegd. Omdat spambots vaak alle mogelijke velden invullen, is het mogelijk om te bepalen of een opmerking als ongewenst wordt geclassificeerd. De invoegtoepassing stemt nieuwe opmerkingen ook af met de metagegevens van eerdere ongewenste reacties en controleert de opmerkingen op inhoud die vaak wordt gebruikt door personen die ongewenste berichten verspreiden (koppelingen, enz.). Alle bovenstaande controles worden lokaal op onze servers uitgevoerd. Er worden geen persoonsgegevens aan derden overgedragen. Zodra de bovenstaande tests hebben plaatsgevonden, wordt uw opmerking, samen met uw voor- en achternaam, gepubliceerd. Bovendien ontvangt de auteur van het bericht waarop u hebt gereageerd, een melding over uw reactie die tevens uw voor- en achternaam bevat.
 
De foto's die u naar de blog uploadt, moeten eerst worden gecomprimeerd. We gebruiken voor deze compressie het optimalisatieprogramma voor afbeeldingen Optimus; dit wordt door externe dienstverlener proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur (Zwitserland) aangeboden. proinity GmbH comprimeert de foto's en wist alle gegevens in het cachegeheugen zodra het overdrachtsproces is afgerond. Er blijven geen persoonsgegevens achter op de servers van de dienstverlener. Uw gegevens worden uitsluitend door proinity GmbH verwerkt namens BERNINA en overeenkomstig onze instructies, op grond van deze regels op het gebied van gegevensbescherming.
 
Voor het verzenden van e-mailberichten die worden gegenereerd door de blog (zoals code voor het aanmaken van een gebruikersaccount, informatie over een nieuw bericht enz.) gebruiken we Mailjet. Mailjet wordt geëxploiteerd door Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, VS, waarmee we een passende overeenkomst voor gegevensverwerking hebben afgesloten. De computercentra van Mailjet bevinden zich uitsluitend in de EU. Voor het versturen van e-mails verwerkt Mailjet uw e-mailadres. Mailjet verzamelt persoonsgegevens binnen het kader van de contractuele verplichtingen en slaat deze gegevens slechts op gedurende de tijd dat de betreffende diensten verleend worden. Door de certificering volgens ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified)) garandeert Mailjet, als leverancier van e-maildiensten in overeenstemming met de AVG, naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in de EU. Daarnaast biedt Mailjet aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming via https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz. 

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in de BERNINA-blog is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG.
 
De gegevens die in de context van onze blog worden verzameld, worden opgeslagen totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Raadpleeg ook de speciale algemene gebruiksvoorwaarden van de BERNINA-blog.

Bij het gebruik van onze webshop inspiration.bernina.com

Als u iets bij onze webshop wilt bestellen, dient u voor het afsluiten van de overeenkomst die persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw bestelling te kunnen verwerken (verplichte informatie). Welke informatie verplicht verstrekt dient te worden, is apart aangegeven; alle andere gevraagde gegevens hoeft u slechts op vrijwillige basis in te vullen. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens binnen het kader van de verwerking van uw bestelling.
 
U kunt op vrijwillige basis ook een klantenaccount aanmaken, waardoor we uw gegevens voor toekomstige aankopen kunnen opslaan. Als u een klantenaccount aanmaakt, worden de optionele gegevens die u hebt verstrekt en uw vorige aankopen bij ons opgeslagen, tenzij u uw toestemming hiervoor intrekt. Een van de voordelen hiervan is, dat u de door u aangekochte digitale inhoud (bijv. een digitale uitgave van ons klantentijdschrift) op elk gewenst moment eenvoudig kunt downloaden van uw klantenaccount.
 
Als u gedrukte media bestelt, geven we uw gegevens door aan Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Zwitserland. Medienwerkstatt AG is verantwoordelijk voor de verzending van losse uitgaves en van uitgaves waarvoor een abonnement bestaat. Als u met uw creditcard of met PayPal betaalt, geven we uw betalingsgegevens door aan de betalingsdienstaanbieder SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Zwitserland. Creditcardgegevens worden exclusief opgeslagen en verwerkt door SIX Payment Services AG. Uw creditcardgegevens worden niet door BERNINA opgeslagen of verwerkt. Als u ervoor kiest om via een factuur te betalen, dan wordt deze toegezonden door Medienwerkstatt AG..
 
Op grond van commerciële overwegingen en belastingvoorschriften zijn we verplicht om uw adres en betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Uw gegevens worden verwijderd op het moment dat het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen niet langer relevant is en er geen sprake meer is van een wettelijke basis voor verdere opslag. In uw klantenaccount kunt u alle optionele gegevens onder 'Adressen' en 'Profielgegevens' zelf bewerken of verwijderen. Uw volledige klantenaccount kan op aanvraag worden verwijderd (deze aanvraag kunt u bijvoorbeeld naar [email protected] sturen). Meer informatie over uw rechten omtrent gegevens en het intrekken van uw toestemming vindt u in hoofdstuk 10 van dit privacybeleid.
 
Als u een klantenaccount opent, koppelen we de gegevens die u bij het openen van het account opgaf en de aankopen die u doet, aan de overige informatie die we over u in een klantenprofiel hebben opgeslagen. Op deze manier voldoen we aan het principe van doelbinding en koppelen we alleen gegevens die voor dezelfde doeleinden zijn verzameld (bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde advertenties).
 
Voor het verzenden van e-mailberichten die worden gegenereerd door de webwinkel (zoals bevestigingen van bestellingen, facturen, code voor het aanmaken van een gebruikersaccount enz.) gebruiken we Mailjet. Mailjet wordt geëxploiteerd door Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, VS, waarmee we een passende overeenkomst voor gegevensverwerking hebben afgesloten. De datacenters van Mailjet staan uitsluitend in de EU. Mailjet verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: uw e-mailadres voor het verzenden van e-mailberichten. Daarnaast worden, indien u al deze gegevens verstrekt, uw aanhef, voornaam, achternaam, factuur- en (indien afwijkend) afleveradres (straat en huisnummer, postcode, woonplaats, land, provincie) alsmede een door u opgegeven bedrijfsnaam verwerkt en opgeslagen door Mailjet in het kader van een bestelling met als doel het verzenden van een bestelbevestiging en een factuur. Mailjet verzamelt persoonsgegevens binnen het kader van de contractuele verplichtingen en slaat deze gegevens slechts op gedurende de tijd dat de betreffende diensten verleend worden. Door de certificering volgens ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified)) garandeert Mailjet, als leverancier van e-maildiensten in overeenstemming met de AVG, naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in de EU. Daarnaast biedt Mailjet aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming via https://www.mailjet.com/security-privacy/.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van een overeenkomst is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt b) van de AVG en met betrekking tot alle andere gegevens artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG (als en voor zover u uw toestemming geeft). Daarnaast verwerken we overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG gegevens wanneer dit is vereist voor het waarborgen van het gerechtvaardigd belang van onszelf of van derden, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen waarvoor bescherming van persoonsgegevens is vereist, niet zwaarder wegen.

Bij het gebruik van ons klantenportaal en de productregistratie op www.bernina.com

Als u ons klantenportaal wilt gebruiken, moet u zich eerst registreren door uw e-mailadres en een wachtwoord naar keuze op te geven. De gebruikersnaam (= e-mailadres) en het versleutelde wachtwoord worden opgeslagen m.b.v. de Azure-cloudservice van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, VS, op servers in de EU. Voor deze registratie gebruiken we het zogenaamde 'double opt-in'-proces (proces met dubbele inschrijving), wat betekent dat uw registratie pas voltooid is als u de registratie bevestigt met een code die u per e-mail is toegestuurd. U moet de bovengenoemde gegevens verstrekken om het klantenportaal te kunnen gebruiken. Bij het gebruik van ons portaal kunt u vrijwillig meer informatie verstrekken.
 
De aanmelding is ook mogelijk door middel van een aanmeldfederatie via uw Google- of Facebook-account. Door de registratie met Google of Facebook worden gegevens met deze aanbieders uitgewisseld. Voor de registratie ontvangen wij van de dienstverleners alleen de informatie die hiervoor absoluut noodzakelijk is. Meer informatie vindt u aan het einde van deze alinea.

In ons klantenportaal kunt u op elk gewenst moment de persoonsgegevens die we voor u hebben geregistreerd, bekijken, wijzigen en aanvullen. We gebruiken deze informatie voor beheer van klantgegevens en, indien nodig, voor het behandelen van eventuele garantievorderingen en voor het personaliseren van advertenties. Bovendien kunt u uw Bernina-producten registreren, zich aanmelden voor de Bernina-nieuwsbrief en onderwerpen aangeven waarin u bent geïnteresseerd.
 
Als u een product wilt registreren, zullen we de informatie opslaan en gebruiken die u verstrekt (serienummer, aankoopdatum, dealer, product en andere informatie in de vragenlijst) voor het beheer van klantgegevens en, indien nodig, voor het verlenen van eventuele voordelen die u mogelijk worden toegekend als gevolg van de registratie van het product en voor gepersonaliseerde advertenties.
 
Meer informatie over gegevensbescherming bij gebruik van de nieuwsbriefservice vindt u verderop in dit privacybeleid onder "Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief".
 
Informatie die u in de klantenportaal verstrekt, kan worden gekoppeld aan andere informatie die we over u in een klantprofiel hebben opgeslagen. Daarbij voldoen we aan het principe van doelbinding en verbinden we alleen gegevens die voor dezelfde doeleinden zijn verzameld (bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde advertenties). BERNINA kan dealers, leveranciers of dienstleveranciers informatie verstrekken over uw klantenprofiel als u uw toestemming hebt gegeven, die op elk moment kan worden ingetrokken, om deze te delen, of als het delen van deze informatie noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken. BERNINA verzendt uw gegevens alleen naar derden voor zover dat nodig is. Deze derden zijn verplicht om uw gegevens adequaat te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de wet.
 
De verwerking van uw gegevens bij het gebruik van het klantenportaal is onderhevig aan artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) (indien en voor zover u toestemming geeft), punt b) (productregistratie) en punt f) (andere gevallen, waarin deze gevallen de legitieme belangen voor direct marketing van Bernina zijn) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. U bent noch wettelijk, noch contractueel verplicht om informatie te verstrekken. Het gebruik van het klantenportaal is echter alleen mogelijk als de hierboven vereiste informatie is opgegeven. Eventuele voordelen die uit productregistratie voortkomen, kunnen alleen worden verstrekt als het product is geregistreerd.
 
U kunt op elk gewenst moment individuele gegevens verwijderen die in het klantenportaal zijn opgeslagen. Al uw opgeslagen gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd. Meer informatie over uw rechten omtrent gegevens en het intrekken van uw toestemming vindt u in hoofdstuk 10 van dit privacybeleid. In alle andere opzichten worden uw gegevens verwijderd wanneer het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, niet langer bestaat.

Gedetailleerde informatie bij gebruik van de aanmeldfederatie via uw Google- of Facebook-account:

De volgende gegevens worden door Facebook aan BERNINA doorgegeven: 

Categorie "Public Profile"
Met de autorisatie Public Profile kunnen standaard openbare profielvelden worden gelezen. Het toegestane &ZWSpace;&ZWSpace;gebruik van deze autorisatie is om app-gebruikers te authenticeren en hun een gepersonaliseerde beleving in de app te bieden. Deze autorisatie wordt door Facebook automatisch gegeven en niet door BERNINA gebruikt. 
 
Categorie "e-mail"
Met de e-mail-autorisatie kan uw app het primaire e-mailadres van een persoon lezen. Het toegestane gebruik van deze autorisatie is om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden bij het klantenportaal en de BERNINA-app met het e-mailadres dat is gekoppeld aan hun Facebook-profiel. Deze autorisatie wordt door Facebook automatisch verstrekt. 
 
De volgende gegevens worden door Google aan BERNINA doorgegeven:
Door Google wordt een ID-token aan BERNINA doorgegeven. De toegang tot de token wordt tot het noodzakelijke minimum beperkt. Door BERNINA wordt alleen de informatie "e-mail" en "sub" voor authenticatie gebruikt:  
 • E-mail: het e-mailadres van de gebruiker. Deze waarde is mogelijk niet uniek voor deze gebruiker en kan niet als primaire sleutel worden gebruikt.
 • Sub: een ID voor de gebruiker die uniek is onder alle Google-accounts en nooit opnieuw gebruikt wordt. Een Google-account kan meerdere e-mailadressen op verschillende tijdstippen hebben. De subwaarde blijft echter onveranderd.
Er worden geen persoonsgegevens door BERNINA aan Google en/of Facebook doorgegeven.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief
Geldt voor www.bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com

U kunt zich voor onze nieuwsbrief aanmelden om informatie van BERNINA te ontvangen over de nieuwste trends op het gebied van naaien, quilten en borduren, evenals aantrekkelijke aanbiedingen.

Bij registratie op onze nieuwsbrief maken we gebruik van de dubbele opt-in methode. Dit betekent dat we een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, worden uw gegevens automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adres op, evenals de datum en tijd van registratie en bevestiging. Het doel van deze procedure is om uw aanvraag te verifiëren en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te onderzoeken.

Behalve uw e-mailadres op sommige formulieren zijn uw naam en/of postcode verplicht om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We willen onze gebruikers kwalitatief hoogwaardige nieuwsbrieven sturen die zijn afgestemd op hun behoeften. Om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken, en om de nieuwsbrief op uw behoeften te kunnen afstemmen, vragen we bij uw inschrijving op de nieuwsbrief ook uw naam en in sommige gevallen uw postcode. U bent noch wettelijk, noch contractueel verplicht om informatie te verstrekken. Echter, het gebruik van onze nieuwsbriefservice is alleen mogelijk als de hierboven genoemde verplichte gegevens worden verstrekt.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van BERNINA worden de gegevens die u bij uw aanmelding invoert (naam, e-mailadres, interesses, postcode en eventuele aanvullende gegevens daar waar dit van toepassing is) opgeslagen voor direct marketingdoeleinden (waaronder het leveren van gepersonaliseerde content in de nieuwsbrieven maar ook op de website van BERNINA). Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan andere gegevens die BERNINA over u heeft opgeslagen.

Houd er rekening mee dat we onze nieuwsbrief gebruiken om uw gebruikersgedrag te evalueren. Dit kan met een algoritme of handmatig worden uitgevoerd. Als u klikt op een koppeling in een nieuwsbrief, wordt u via een Salesforce Marketing Cloudserver doorgestuurd naar een van onze websites. Salesforce Marketing Cloud evalueert verschillende parameters; bijvoorbeeld wanneer u welke koppelingen in de nieuwsbrief aanklikt en welke van onze pagina's u bezoekt. Om gebruikersgedrag te evalueren, koppelen we de gegevens die op deze manier gegenereerd worden met andere gebruikersgegevens, en dan met name met gegevens die via een cookie van Salesforce Marketing Cloud worden verzameld (zie artikel 5 "Salesforce.com, Inc." verderop in deze privacyverklaring). We gebruiken de hierboven genoemde gegevens om een gebruikersprofiel aan te maken om digitale aanbiedingen zoals nieuwsbrieven of websitesop uw persoonlijke interesses af te stemmen.

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven en de daaropvolgende evaluatie van uw gebruikersgedrag maken we gebruik van oplossingen van de externe dienstverlener Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS. Dit kan ertoe leiden dat Salesforce.com, Inc. toegang heeft tot uw persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden op de servers van Salesforce.com, Inc. opgeslagen.

Behalve de bovengenoemde gebruikersanalyse door de diensten van Salesforce Marketing Cloud worden ook enkele diensten gebruikt die worden aangeboden door Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, VS. Daarbij zijn bovengenoemde verklaringen inzake het verzamelen en verwerken van gegevens en de gebruikersanalyse door Salesforce Marketing Cloud dienovereenkomstig van toepassing op de analyse- en volgdiensten van Email on Acid. Dit kan ertoe leiden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan Email on Acid in de VS.

Daarnaast gebruiken we de diensten van Email on Acid om de presentatie van nieuwsbrieven op verschillende e-mailplatformen en op verschillende mobiele apparaten te testen. In incidentele gevallen kan dit ertoe leiden dat persoonsgegevens aan Email on Acid worden overgedragen.

Email on Acid verwerkt deze gegevens uitsluitend namens en volgens de instructies van BERNINA.

Voor de verzending van nieuwsbrieven en de daarop volgende evaluatie van uw gebruikersgedrag maken we bovendien gebruik van een oplossing van de externe dienstverlener MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat MailChimp toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

De wettelijke grondslag voor de hierboven gemelde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG of, voor zover in individuele gevallen geen toestemming is gegeven, artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich op elk gewenst moment voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt verklaren dat u uw toestemming intrekt door te klikken op de koppeling die is opgenomen in elke e-mail met nieuwsbrief, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die zijn opgenomen in het impressum. Dit geldt eveneens voor bezwaar tegen commercieel gebruik in het geval dat u geen toestemming hebt verstrekt voor het versturen van nieuwsbrieven.

De gegevens die in samenhang hiermee worden verzameld, worden opgeslagen totdat de toestemming is ingetrokken.

3. Gebruik van dienstleveranciers, communicatie van gegevens

BERNINA maakt gebruik van geselecteerde externe serviceaanbieders voor het leveren van ondersteunende en administratieve functies voor onze website en app. Deze dienstverleners hebben af en toe toegang tot uw persoonsgegevens. De dienstverlener verwerkt uw gegevens uitsluitend namens en in overeenstemming met de instructies van BERNINA en in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

We gebruiken momenteel de volgende aanbieders:
 

Partner Adres Diensten
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstrasser Hauptstrasse 167, 1030 Wien, Oostenrijk Implementatiepartner van
www.bernina.com & CRM
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tsjechische Republiek Systeemaanbieder van bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Oostenrijk Hostingaanbieder van bernina.com, blog.bernina.com en van inspiration.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Zwitserland Cursusbeheer voor
BERNINA Creative Center via kurse.bernina.com 
edudip GmbH Jülicher Str. 306, 52070 Aachen, Duitsland Geven van online cursussen als webinar. Aanmelding via kurse.bernina.com
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Duitsland Implementatiepartner van
blog.bernina.com en van inspiration.bernina.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Zwitserland
Beeldcompressie voor
blog.bernina.com en van inspiration.bernina.com
Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, VS Verzenden van systeemberichten vanuit blog.bernina.com en inspiration.bernina.com
Zeta Global Deutschland GmbH Leonrodstrasse 52, 80636 Munich, Duitsland Onze profilering van het genereren van leads op www.bernina.com en blog.bernina.com
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS Systeemleverancier voor CRM +
Cloud-diensten (Azure)
Online Consulting AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Zwitserland Partner voor CRM-implementatie
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS Provider van marketingoplossing (e-mailmarketing en verzending van marketingberichten op smartphones)
Email On Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, VS Tests en analyse van de nieuwsbrief
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Cologne, Duitsland Partner voor implementatie van Salesforce Marketing Cloud
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, VS Implementatiepartner en systeemprovider voor de mobiele app van BERNINA
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Köln, Duitsland Verkoop van softwareproducten via www.bernina.com
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstrasse 5, 99084 Erfurt, Duitsland Diverse marketingservices, implementatiepartner www.bernette.com
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland Hostingaanbieder voor www.bernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Zwitserland Verwerking van klantentijdschrift inspiration
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Zwitserland Elektronische betaaldiensten op inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Diverse marketingservices op alle website, zie clausules 5, 7 en 8
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS Persoonsgestuurd afspelen van reclames via Facebook en Instagram, op basis van gebruiksgegevens die zijn gegenereerd op www.bernina.com
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India A/B-testen op www.bernina.com
Hotjar Ltd Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Analyse van het gebruikersgedrag op de websiteOverdracht van uw persoonsgegevens naar andere derden vindt alleen plaats voor zover de overdracht expliciet wordt vermeld in dit privacybeleid of plaatsvindt vanwege een van de volgende redenen:

 • U hebt uw uitdrukkelijke toestemming verleend overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG
 • In overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG is de openbaarmaking vereist met betrekking tot de bewering, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen, of voor het aanbieden van onze website of app en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw informatie
 • In het geval dat de openbaarmaking een wettelijke verplichting is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt c) van de AVG
 • De openbaarmaking is wettelijk toegestaan en is vereist om een contractuele relatie met u af te sluiten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt b) van de AVG

4. Cookies

BERNINA gebruikt cookies op deze website. Cookies zijn kleine stukjes tekstinformatie die door uw browser worden opgeslagen (bijv. Internet Explorer of Mozilla Firefox) op de harde schijf van uw computer en die zorgen voor de stroom van specifieke informatie naar ons. Dit betekent echter niet dat we uw identiteit onmiddellijk kunnen bepalen.
 
Aan de ene kant dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod handiger voor u te maken. Daarom gebruiken we zogenaamde sessiecookies, zodat we kunnen herkennen dat u al afzonderlijke pagina's op onze website of app hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website of app.
 
Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze worden gedurende een bepaalde tijd op uw apparaat opgeslagen. Als u onze website of app opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, detecteren deze cookies automatisch wat u eerder hebt bezocht, wat u hebt ingevoerd en welke instellingen u hebt geselecteerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.
 
Aan de andere kant maken we gebruik van cookies om statistische gegevens over het gebruik van onze website of app vast te leggen en te evalueren, zodat we ons aanbod voor u kunnen optimaliseren. (zie secties 5 en 6 van dit privacybeleid). Als u ons opnieuw bezoekt, kan onze website of app via deze cookies automatisch detecteren dat u ons eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na elke gedefinieerde periode automatisch verwijderd.
 
De gegevens die via de cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk om onze legitieme belangen te beschermen voor de bovengenoemde doeleinden, evenals die van derden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.
U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies, kunt u mogelijk niet alle functies op deze website optimaal gebruiken.
 
De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is op grond van uw toestemming artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG. Technisch vereiste cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG

Meer informatie over de cookies die we gebruiken op de websites en de mogelijkheid uw cookie-instellingen te wijzigen vindt u in onze lijst met cookies:
 

5. Web en app analysis

Google Analytics
Geldt voor alle genoemde websites

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyses van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Door het gebruik van Google Analytics willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website. Ook willen we hiermee het gebruik van onze website statistisch registreren, zodat we ons aanbod voor u kunnen optimaliseren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG. 

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De Google Analytics-cookies worden alleen geplaatst als u uw toestemming hebt gegeven voor de opslag van "prestatiecookies". U kunt dit op elk moment op onze cookie-lijsten controleren of uw instellingen wijzigen.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Deze website gebruikt Google Analytics met de functie '_anonymizeIp(). Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, zodat het niet mogelijk is om deze aan een persoon te koppelen. Wanneer de gegevens die over u worden verzameld, naar u kunnen worden herleid, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee direct verwijderd. Google heeft gegevenscentra over de hele wereld (binnen en buiten de EU, VS). We weten niet of Google uw gegevens overdraagt naar een server die zich buiten de EU of de VS bevindt.
 
Google gebruikt deze informatie in opdracht van BERNINA om uw gebruik van de website voor BERNINA te analyseren, om rapporten over website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden (met name voor functies voor weergave-advertenties, zoals remarketing, rapporten over indrukken van Google Display Network, integratie met DoubleClick Campaign Manager en demografische en interesserapporten van Google Analytics).
 
Onder bepaalde omstandigheden kan Google uw gebruik van meerdere eindapparaten (pc, smartphone, tablet, enz.) voor BERNINA analyseren en evalueren met functies voor verschillende apparaten. Hiervoor kan Google informatie die is gegenereerd door de respectieve eindapparaten voor gepersonaliseerde advertenties koppelen aan andere dergelijke gegevens en aan gegevens van uw Google-account, als u een dergelijke Google-account hebt, en als uw voorkeuren zodanig zijn ingesteld dat Google de browsergeschiedenis kan koppelen aan de Google-account en informatie uit het Google-account kan gebruiken om de advertenties die u ontvangt te personaliseren.
 
Informatie van externe aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht van gegevensbescherming:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl evenals het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

DoubleClick by Google
Geldt voor alle genoemde websites

Deze website maakt verder gebruik van DoubleClick, het hulpmiddel voor online marketing van Google, en eigendom van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ('Google'). DoubleClick maakt gebruik van cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. De DoubleClick-cookies worden echter alleen geplaatst als u uw toestemming hebt gegeven voor de opslag van "prestatiecookies". U kunt dit op elk moment op onze cookie-lijsten controleren of uw instellingen wijzigen.

Google gebruikt een cookie-identificatie om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan daarom voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-identificaties om zogenaamde conversies vast te leggen, die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt met dezelfde browser en vervolgens iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.
 
Via de hulpmiddelen voor marketing die worden gebruikt, maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-servers. We hebben geen controle over de omvang en het voortdurende gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld door het gebruik van dit hulpmiddel en daarom informeren we u naar ons beste weten: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google informatie die u hebt geopend op het betreffende deel van onze website of als u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent aangemeld bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of zich niet hebt aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres detecteert en opslaat. Google heeft gegevenscentra over de hele wereld (binnen en buiten de EU, VS). We weten niet of Google uw gegevens overdraagt naar een server die zich buiten de EU of de VS bevindt.
 
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG. Meer informatie over DoubleClick van Google staat op https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=nl en https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/, en over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Als alternatief kunt u de website bezoeken van het Network Advertising Initiative (NAI): https://www.networkadvertising.org.

Google Tag Manager
Geldt voor alle genoemde websites

BERNINA gebruikt Google Tag Manager, een dienst die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Met deze dienst kunnen website-tags via één interface worden beheerd (tags zijn kleine code-elementen op de website die onder meer worden gebruikt voor het meten van verkeer en bezoekersgedrag). De Google Tag Manager zelf kan voor de bewaking van de stabiliteit en prestaties van het systeem geaggregeerde gegevens vastleggen. Deze gegevens bevatten echter geen IP-adressen of andere gebruikersspecifieke identificatoren die aan een bepaalde persoon kunnen worden toegewezen (zie https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=nl). Het enige doel is het activeren van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen vastleggen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. 
 
De onder paragraaf 5. "Google Analytics" genoemde aanwijzingen met betrekking tot de externe provider Google zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Salesforce.com, Inc.
Geldt voor www.bernina.com

BERNINA gebruikt de Salesforce Marketing Cloud van Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS. De Salesforce Marketing Cloud gebruikt cookies voor de analyse van het gebruikersgedrag op onze websites en onze app. Met het gebruik van de Salesforce Marketing Cloud willen we analyseren welke van onze websites/apps door de gebruikers worden bezocht en in welke producten de gebruikers geïnteresseerd zijn, om onze gebruikers inhoud te kunnen bieden die is afgestemd op hun behoeften en voor direct marketing. De gegevens die bij de analyse van het gebruikersgedrag worden gegenereerd, worden anoniem of, indien mogelijk, in gebruikersprofielen vastgelegd. De evaluatie van het gebruikersgedrag kan door een algoritme of handmatig worden uitgevoerd.

Om het gebruikersgedrag te evalueren, wordt de informatie over het gebruik van de website of app gekoppeld aan een individueel gegenereerde klant-ID en, indien nodig, aan andere gegevens, bijvoorbeeld aan informatie die we genereren door het gebruik van onze nieuwsbrief (zie hiervoor paragraaf 2. "Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief"), met informatie over acties die de gebruiker op onze website of app heeft ondernomen, met de gegevens vermeld onder paragraaf 2. "Bij het bezoeken van de website en het gebruik van de app" genoemde gegevens evenals met andere gegevens die mogelijk al in een klantprofiel over de betreffende gebruiker zijn opgeslagen. Het gebruikersgedrag wordt in een gebruikersprofiel vastgelegd en geëvalueerd als er toestemming is gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als deze toestemming niet gegeven is, registreert de cookie alleen anonieme gebruikersgegevens.
 
Het gebruik van de diensten van Salesforce.com, Inc. kan ertoe leiden dat Salesforce.com, Inc. toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Salesforce.com, Inc. verwerkt uw gegevens uitsluitend namens en volgens de instructies van BERNINA. Meer informatie over Salesforce Marketing Cloud vindt u op https://www.salesforce.com/nl/products/marketing-cloud/overview/. De verzamelde gegevens worden op de servers van Salesforce.com, Inc. opgeslagen.
 
De door Salesforce geplaatste cookies zijn geclassificeerd als "cookies voor marketingdoeleinden". U kunt de opslag van deze cookies op elk moment via onze cookie-lijsten deactiveren.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG, voor zover en in de mate dat toestemming wordt gegeven en in het algemeen artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.

Bryj Technologies, Inc.
Geldt voor de BERNINA App

Onze app en website maken gebruik van een webanalysedienst van Bryj Technologies, Inc., 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA ("Bryj"). Door gebruik te maken van BryJ_willen wij een op behoeften gebaseerd ontwerp en voortdurende optimalisatie van onze website waarborgen en het gebruik van onze website analytisch vastleggen om onze dienstverlening voor u te optimaliseren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a) van de AVG, als en voor zover toestemming is gegeven. Voor zover technisch vereist of vereist voor het waarborgen van ons gerechtvaardigd belang: artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG. Bij het downloaden van de app uit de App Stores van Google en Apple worden anonieme gegevens van de betreffende App Store doorgegeven aan Bryj. 

Bryj verzamelt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen en slaat deze gegevens uitsluitend op gedurende de periode dat dit voor zijn dienstverlening is vereist. We hebben hiervoor een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Bryj.

U kunt de mate waarin gegevens worden verzameld en opgeslagen aangeven wanneer u toestemming geeft voor het inschakelen van "prestatiecookies". U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen via onze cookie-lijsten

Als u toestemming hebt gegeven voor het inschakelen van "prestatiecookies", omvatten de gegevens die worden verzameld door Bryj het volgende:

 • Apparaat-ID
 • Applicatie-ID
 • Push-token
 • Melding autorisatiestatus
 • Platform SDK
 • Openbare sleutel
 • Geheime authenticatie
 • Type apparaat
 • Versie en build-nr. van de applicatie
 • Landcode
 • Apparaatmodel
 • Taal
 • Netnummer mobiel
 • Landnummer mobiel
 • Tijdzone
 • Naam tijdzone
 • Versie besturingssysteem
 • Is het apparaat gejailbreakt
 • Taal interface
 • Versie SDK
 • Sessie-time-out
 • … 

Als u bezwaar hebt tegen het opslaan van "prestatiecookies", verzamelt Bryj alsnog de volgende gegevens (minimale gegevensverzameling):

 • Apparaat-ID
 • Applicatie-ID
 • Push-token
 • Melding autorisatiestatus
 • Platform SDK
 • Openbare sleutel
 • Geheime authenticatie

In opdracht van ons gebruikt Bryj deze informatie om uw gebruik van de app/website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op de app/website en om andere diensten te verlenen die zijn gekoppeld aan het gebruik van de app/website.

Informatie over de externe leverancier: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, VS, Privacyverklaring: https://bryj.ai/privacy.

Invoegtoepassingen voor sociale media op www.bernina.com en blog.bernina.com
 
Op basis van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG gebruiken we op de artikelpagina's op onze blog een invoegtoepassing voor sociale media van het sociale netwerk Pinterest om bewustzijn over BERNINA te verhogen en om onze gebruikers inhoud met vrienden en kennissen te laten delen. Het onderliggende doel van adverteren wordt beschouwd als een legitiem belang in de zin van de AVG.
 
Indien u een pagina opent die een invoegtoepassing voor sociale media van Pinterest bevat, worden in eerste instantie geen persoonsgegevens aan Pinterest doorgegeven. Pas als u op de sociale knop van de aanbieder van de invoegtoepassing voor Pinterest klikt, maakt u verbinding met de Pinterest-server. Door verbinding te maken met de Pinterest-server, worden loggegevens naar Pinterest overgedragen. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres en het adres van door u bezochte websites omvatten, die ook Pinterest-functies bevatten, evenals het door u gebruikte type browser en de instellingen hiervan, de datum en tijd van de aanvraag, en hoe u Pinterest en cookies gebruikt. Daarom kunnen persoonsgegevens worden verzonden naar Pinterest en worden opgeslagen (mogelijk in de VS).
 
We hebben geen controle over de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn we op de hoogte van het volledige bereik van de gegevens die Pinterest verzamelt, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die Pinterest verzamelt. Verantwoordelijkheid voor bewerkingen die aan de gegevensbescherming voldoen, moet door Pinterest worden gegarandeerd.
 
Pinterest bewaart de gegevens die over u zijn verzameld als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of website-ontwerp op maat. Een dergelijke beoordeling wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn aangemeld) voor de presentatie van op vraag gerichte advertenties en om andere Pinterest-gebruikers op de hoogte te stellen van uw activiteiten op onze website of app. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel en hiervoor dient u contact op te nemen met Pinterest.
 
De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij Pinterest hebt en bent aangemeld. Als u bij Pinterest bent aangemeld, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld, rechtstreeks aan uw Pinterest-account gekoppeld. Als u op de knop drukt en bijvoorbeeld een koppeling naar de pagina gebruikt, slaat Pinterest deze informatie ook in uw gebruikersaccount op en wordt deze informatie openbaar gedeeld met uw contactpersonen.
 
Raadpleeg het privacybeleid van Pinterest via de koppeling hieronder voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking door Pinterest. Hier treft u ook meer informatie aan over uw rechten en instellingen met betrekking tot de bescherming van uw privacy:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, https://policy.pinterest.com/nl.

7. Integratie van YouTube-video's

Geldt voor www.bernina.com, blog.bernina.com en www.bernette.com

We hebben YouTube-video's geïntegreerd van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'), in ons online aanbod, welke worden opgeslagen op https://www.youtube.com en rechtstreeks op onze website of app kunnen worden afgespeeld. De YouTube-video's zijn geïntegreerd om te zorgen voor een comfortabele gebruikerservaring van de website of app. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.

Alle YouTube-video's op onze website of in onze app zijn in de privacymodus ingevoegd, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden overgedragen als u geen video's afspeelt. Alleen wanneer u een video afspeelt, worden de volgende gegevens naar YouTube overgedragen. Aan deze gegevensoverdracht kunnen we niets doen.
 
Door een video af te spelen, ontvangt YouTube informatie waaruit blijkt dat u de overeenkomstige subpagina van onze website of app hebt bezocht. Daarnaast worden loggegevens in overeenstemming met sectie 2. a) van dit beleid overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of YouTube wel of niet over een gebruikersaccount beschikt waarbij u bent aangemeld. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat dit wordt gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden vóórdat u onze website bezoekt. YouTube bewaart uw gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of website-ontwerp op maat. Een dergelijke beoordeling wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn aangemeld) voor het aanbieden van op vraag gerichte advertenties en om gebruikers van andere sociale netwerken op de hoogte te stellen van uw activiteiten op onze website of app. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel en hiervoor dient u contact op te nemen met YouTube.
 
YouTube is een gelieerd bedrijf van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking hiervan door YouTube. Hier treft u ook meer informatie aan over uw rechten en instellingen met betrekking tot de bescherming van uw privacy:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl Google heeft gegevenscentra over de hele wereld (binnen en buiten de EU, VS). We weten niet of Google uw gegevens overdraagt naar een server die zich buiten de EU of de VS bevindt.

8. Google Maps

Geldt voor www.bernina.com, blog.bernina.com en www.bernette.com

Op deze website of app gebruiken we een dienst van Google Maps by Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS ('Google'). Hierdoor kunnen we u rechtstreeks op de website of app interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie eenvoudig gebruiken. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG.

Door de website of app te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website of app hebt bezocht. Daarnaast worden de in sectie 2. a) van deze verklaring aangegeven gegevens aan Google overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of Google wel of niet over een gebruikersaccount beschikt waarbij u bent aangemeld. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat dit wordt gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden vóórdat u onze website of app bezoekt. Google bewaart uw gegevens als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of website-ontwerp op maat. Een dergelijke beoordeling wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn aangemeld) voor het aanbieden van op vraag gerichte advertenties. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel en hiervoor dient u contact op te nemen met Google.
 
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

U kunt meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google vinden in het beleid inzake gegevensbescherming van Google. Hier treft u ook meer informatie aan over uw rechten en instellingen met betrekking tot de bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google heeft gegevenscentra over de hele wereld (binnen en buiten de EU, VS). We weten niet of Google uw gegevens overdraagt naar een server die zich buiten de EU of de VS bevindt.

9. Gegevensbeveiliging

Wanneer u de website bezoekt, maken wij gebruik van het gangbare TLS- (Transport Layer Security-) protocol in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser ondersteund wordt. We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, gedeeltelijke of volledige vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen. BERNINA kan de veiligheid echter niet garanderen van de gegevens die door u als gebruiker worden verzonden. Elke overdracht van gegevens vindt plaats op eigen risico.

10. Uw rechten

U hebt het recht:

 • om in overeenstemming met art. 15 van de AVG informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt met name informatie opvragen over de doeleinden voor verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens openbaar zijn gemaakt, de geplande opslagperiode, het recht op wijzigingen, verwijdering, beperking van verwerking of tegenstrijdigheid, het bestaan van het recht om in beroep te gaan, de herkomst van de gegevens voor zover deze niet door ons zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, informatie met beschrijving en details hierover
 • om in overeenstemming met art. 16 van de AVG meteen te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of om persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, aan te vullen
 • om in overeenstemming met art. 17 van de AVG te verzoeken om uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen, te verwijderen voor zover de verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten
 • om in overeenstemming met art. 18 van de GDPR te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u de verwijdering van de gegevens afwijst en we de gegevens niet langer nodig hebben, maar als u deze wel nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of als u een bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend in overeenstemming met art. 21 van de AVG
 • om in overeenstemming met art. 20 van de AVG uw aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling of om te verzoeken om verzending naar een andere verantwoordelijke persoon
 • om in overeenstemming met art. 7, lid 3 van de AVG de toestemming die ons is verleend te allen tijde te herroepen. Het gevolg is dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook kunt u ons een bericht sturen via de contactgegevens in de Juridische verklaring.

Recht op bezwaar:
Als we uw persoonsgegevens verwerken om legitieme belangen te beschermen in de zin van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f) van de AVG, en vervolgens in overeenstemming met art. 21, lid 1 van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die uit uw specifieke situatie voortkomen. U kunt te allen tijde en zonder reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing in overeenstemming met art. 21 (2) van de AVG. Om uw recht op bezwaar uit te oefenen, volstaat het om ons een informele kennisgeving te sturen, bijvoorbeeld via e-mail naar [email protected].
 
Recht op beroep:
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan hebt u in overeenstemming met art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

11. Gangbaarheid van en wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2023.
 
Het kan nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website of app en aanbiedingen, of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire vereisten. Het respectieve huidige privacybeleid is altijd te raadplegen op onze website https://www.bernina.com/privacy of in onze app en kan worden afgedrukt.