• Home
  • Ochrana soukromí
Bild: Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

1. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou

My v BERNINĚ zásadně respektujeme soukromí uživatelů těchto webových stránek. Tato Opatření na ochranu soukromí spolu s Podmínkami využívání, tvoří základ pro nakládání s osobními informacemi. Následující odstavec informuje o tom, jaké informace BERNINA o uživatelích shromažďuje a jak těchto informací využívá. BERNINA vždy dodržuje všechna platná práva na ochranu dat a zpracovává osobní informace pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty. Za zpracování dat odpovídá společnost BERNINA International AG.
 
Podmínky využívání webových stránek a právní požadavky na ochranu soukromí a osobních dat se čas od času přizpůsobují, doplňují a upravují. Pokaždé, když vstoupíte na webové stránky, platí ta verze, která je tou dobou zveřejněna. Prosíme, vždy když navštívíte naše stránky, nalistujte si tuto stranu a podívejte se na nejnovější Podmínky využívání.
 
Využíváním těchto webových stránek potvrzujete svůj souhlas s využitím Vašich osobních údajů v souladu s těmito Opatřeními na ochranu soukromí. Pokud s těmito opatřeními nesouhlasíte, neposkytujte, prosím, společnosti BERNINA žádné osobní informace.


2. Jaké informace shromažďujeme

Při vstupu na webové stránky BERNINA nedochází k žádnému automatickému sběru osobních informací o uživateli, jako je jméno, adresa, telefon či E-mail, pokud uživatel takovéto informace neposkytne dobrovolně vyplněním formuláře na stránkách nebo nás přes stránky jiným způsobem nekontaktuje. Sběr a analýza dat se také vztahuje na informace, které nám poskytnete odběrem některé z našich služeb či více služeb. Kromě toho si můžeme vést záznamy o korespondenci, když nás kontaktujete.
 
BERNINA se trvale snaží, aby byly webové stránky stále zajímavější pro všechny uživatele. Z tohoto důvodu dochází ke sběru statistických dat při každé návštěvě stránek, kvůli zjištění, které stránky navštěvuje každý z uživatelů nejčastěji. To zahrnuje sběr dat týkajících se prohlížeče, operačního systému, weblogů a dalších připojovacích dat používaných uživatelem, bez ohledu na to, zda je sběr požadován pro naše či jiné účely. V této souvislosti je někdy nutné použít cookies.
 

3. Použití cookies

Jako mnoho jiných webových stránek, i webové stránky BERNINA používají cookies. Cookies jsou drobné textové informace, které ukládá Váš prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox) na pevný disk Vašeho počítače. Tyto cookies jsou naprosto anonymní a neobsahují žádné osobní informace. Většina cookies, které používá BERNINA, se z Vašeho pevného disku po ukončení návštěvy smaže (tzv. jednorázové cookies). Ostatní cookies ve Vašem počítači zůstávají a umožňují BERNINĚ, aby při Vaší příští návštěvě Váš počítač poznala (tzv. trvalé cookies). Cookies zjednodušují Vaše využívání stránek BERNINA a díky nim jsou stránky pro Vás příjemnější a vstřícnější pro obsluhu. Díky nim Vás například stránky vítají Vaším uživatelským jménem, usnadňují Vám vyplňování formulářů a pamatují si Vaší jazykovou volbu a výrobky ve Vašem nákupním košíku.
 
Nikdy se neinstaluje, ani nepoužívá špiónský software pro získávání dat a informací uložených ve Vašem počítači.
 
Cookies Vám usnadňují použití webových stránek BERNINA a neobsahují žádné osobní informace. Většina prohlížečů je automaticky přijímá. Není však problém Váš prohlížeč nakonfigurovat tak, aby cookies nepřijímal. Pokyny, jak jej nastavit, najdete v návodu nebo v nápovědě k Vašemu prohlížeči.
 
Vypnutí používání cookies může omezit plné využití některých funkcí webových stránek..
 

4. Využití informací

Anonymní data, která se ukládají prostřednictvím cookies, když navštívíte naše stránky, se dají využít pro účely analýzy a pro optimalizaci webových stránek ve spojení se službami třetích stran. V důsledku toho mohou tyto třetí strany – do určité míry – samy sbírat osobní data o uživatelích stránek BERNINA, za předpokladu, že je poznají, například prostřednictvím svých vlastních cookies nebo logins.

4.1    Google Analytics a cookies poskytovatelů služeb třetích stran

4.1 Google Analytics
 
Webové stránky BERNINA využívají webovou analytickou službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace generované cookies o Vašem využívání webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Google Inc. v USA. IP adresa přenášená Vaším vyhledávačem jako součást Google Analytics nebude sloučena s ostatními daty Google. BERNINA také pro Google Analytics aktivovala na těchto webových stránkách konfiguraci „anonymizeIP“ (anonymní IP adresa). Ta zajišťuje zpracování IP adres ve zkrácené formě, aby se zabránilo identifikaci konkrétních uživatelů. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší úplná IP adresa a tam je zkrácena.
 
Google těchto informací využije jménem společnosti BERNINA k analýze Vašeho využívání stránek BERNINA k sestavování zpráv o činnostech webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním stránek a internetu (zejména funkce pro zobrazování reklamy, jako remarketing, zprávy o reakcích v zobrazovací síti Google, integrace Double Click Campain Manager, a hlášení Google Analytics o demografických charakteristikách a zájmech).
 
Za určitých okolností může Google analyzovat Vaše uživatelské chování na několika koncových zařízeních (PC, chytrý telefon, tablet atd.) a vyhodnocovat je pro BERNINU pomocí tzv. cross-device funkcí. Z tohoto důvodu může Google přiřazovat informace generované příslušnými koncovými zařízeními za účelem přizpůsobení reklamy takovým dalším datům a datům z Vašeho účtu Google, máte-li jej vytvořený, a Vaše preference jsou nastaveny tak, aby umožnily Googlu propojit historii Vašeho vyhledávání s účtem Google a využívat informace z účtu Google pro přizpůsobení reklam, které dostáváte.
 
Volbou příslušného nastavení na Vašem prohlížeči můžete funkci Google Analytics zabránit ukládání cookies ve Vašem počítači. Uvědomte si však, že když to uděláte, může se stát, že nebudete moci využít všech funkcí této webové stránky. Dále můžete zabránit Googlu ve sběru a zpracování dat generovaných cookies o využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) stažením a nainstalování plug-inu, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Jako alternativu k plug-inu nebo ve Vašich mobilních zařízeních můžete kliknout na následující odkaz a nastavit opt-out cookie, který zabrání funkci Google Analytics do budoucna sbírat data z těchto webových stránek (tento opt-out cookie funguje pouze pro tento vyhledávač a tuto doménu, smažete-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, budete muset na tento odkaz kliknout znovu): Zde klikněte a nastavte si Váš opt-out cookie.  


4.2    Sledování přesměrování Google AdWords

Tyto webové stránky využívají také služby sledování přesměrování AdWords od Google Inc. pro vylepšování stránek a reklamních činností. Cookie pro sledování přesměrování se vytvoří, když uživatel klikne na inzerát řízený Googlem. Tyto cookies přestanou fungovat po 30 dnech a nepoužívají se pro osobní identifikaci. Pokud navštívíte konkrétní stránky našich webových stránek do 30 dnů, jak my, tak Google v USA rozezná, že jste klikli na inzerát a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWord dostane různé cookies. Proto nemohou být tyto cookies sledovány přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané z cookies pro přesměrování se využívají k vytváření statistik o přesměrování pro nás. Dozvíme se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na naší reklamu a byli přesměrováni na naše stránky. Nezískáváme však žádné informace, podle kterých bychom Vás mohli osobně identifikovat.
Jestliže se nechcete sledování účastnit, jednoduše deaktivujte cookies pro sledování přesměrování v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Potom nebudete zařazeni do statistik o sledování přesměrování. Další možnosti nastavení najdete na webové stránce o vypínání reklam Google: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

4.3   Využívání testování A/B službou Visual Website Optimizer

Méně často využívají webové stránky BERNINA webových analytických služeb společnosti Visual Website Optimizer, Inc, které slouží k testům A/B a multiverze. Tato služba používá cookies k identifikaci prohlížeče uživatele a k analýze využívání těchto webových stránek. Cookies vytvořené službou Visual Website Optimizer nesbírají osobní data.
Více informací o tom, jak služba Visual Website Optimizer zpracovává Vaše data, najdete na https://vwo.com/privacy-policy/. Sledování službou Visual Website Optimizer můžete kdykoli vypnout dle postupu, který najdete na https://vwo.com/opt-out/.

4.4   Data odesílaná společnosti BERNINA

Informace, které poskytnete BERNINĚ sami jako uživatelé webových stránek, mohou být využity BERNINOU a k ní přidruženými společnostmi za účelem vylepšení webových stránek BERNINA a poskytování individuální podpory uživateli. To zahrnuje i odesílání uživatelských položek, jako jsou informace, nabídky nebo oznámení týkající se nových výrobků a služeb BERNINA.

4.5   Umístění serveru

Získané osobní informace se odešlou do Rakousko (umístění serveru) a tam se uloží. S informacemi se bude nakládat ve Švýcarsku v souladu se švýcarskými právními předpisy o ochraně dat. Informace však mohou být zpracovávány i mimo Švýcarsko personálem, který pracuje pro nás nebo pro naše dodavatele. Poskytnutím Vašich osobních dat dáváte svůj souhlas s odesíláním, zpracováním a ukládáním Vašich informací v souladu s těmito předpisy o ochraně dat.


5.   Obsah sociálních médií

BERNINA může na svých stránkách používat pluginy sociálních médií, např. Facebook, Google+ a Twitter. Tyto platformy mají svá vlastní ustanovení o ochraně soukromí, nad nimiž BERNINA nemá kontrolu.
Facebook
Twitter
Google+
Jste-li přihlášeni na stránce poskytovatele sociálního média a zároveň navštěvujete naše stránky, není vyloučena možnost, že by poskytovatel spojil návštěvu s Vaším síťovým účtem. Používáte-li funkce plugin (např. pošlete-li komentář kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“), tato informace se podobně přenese z Vašeho prohlížeče přímo na příslušnou sociální síť, kde se možná uloží. O účelu a rozsahu sběru dat, o jejich dalším zpracování a využití sítěmi, se dozvíte v ustanoveních o ochraně soukromí Facebooku, Twitteru a Googlu. Pokud uživatel nechce stažení žádného z těchto pluginů, doporučujeme se odhlásit z konkrétního sociálního média. Některé prohlížeče je navíc možno nastavit nebo upgradovat pomocí add-on (např. Facebook blocker), aby se pluginy sociálních sítí nestahovaly.

6. Sdělování informací

BERNINA, její pobočky a společnosti sdružené ve skupině použijí Vaše osobní data v souladu s těmito předpisy o ochraně dat a nesdělí je žádné třetí straně.
 
Výjimkou je, jestliže jste poskytli souhlas ke sdělení informací společnostem nepřidruženým ke společnosti BERNINA, nebo jestliže je BERNINA ze zákona, na příkaz státního orgánu nebo soudu apod. povinna informace sdělit. Jinou výjimkou je, když BERNINA využívá poskytovatele služeb na zpracování dat, správu webových stránek, nebo v jiné souvislosti, nebo aby Vám dodal Vámi vyžádané výrobky či služby. Tyto strany se zavázali dodržovat ochranu ve stejném rozsahu jako BERNINA.
 
7. Děti jako uživatelé webových stránek

Poznámka k dětem a jejich rodičům: internet stále více používají děti. To, že děti nebudou předávat BERNINĚ žádné osobní informace ani o sobě, ani o svých rodičích musejí zajistit rodiče. Nicméně pokud děti odešlou BERNINĚ jakékoli osobní informace, mohou rodiče BERNINU kontaktovat a požádat o vymazání takovýchto informací. Příslušné informace budou co nejrychleji smazány.

8. Bezpečnost dat

Přenos dat po internetu není bohužel dokonale bezpečný. Aby ochránila Vaše informace, spolupracuje BERNINA pouze s poskytovateli služeb a s poskytovateli internetu, kteří mají zavedena vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. BERNINA nicméně nemůže zaručit bezpečnost dat zaslaných Vámi, jako uživateli. Jakýkoli přenos dat provádíte na vlastní riziko.
 

9. Vaše informace a práva na jejich odstranění

Jako uživatel máte možnost kdykoli oznámit BERNINĚ, například e-mailem, že Vaše informace už nemají být používány pro spojení s Vámi. Kdykoli můžete také zrušit svou účast na konkrétních službách webových stránek BERNINA.
 
Kromě toho můžete též obdržet informace o zpracování Vašich informací nebo si vyžádat kopii Vašich osobních informací získaných přes naše webové stránky. Pošlete, prosím, Vaší žádost na adresu BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Switzerland nebo na info@bernina.com.
 

10. Závěrečná ustanovení

Pokud by se některá z ustanovení o ochraně soukromí ukázala být neplatná nebo neúčinná, platnost a účinnost ostatních ustanovení zůstane nezměněna.
 
Jurisdikce a příslušné zákony jsou uvedeny v Podmínkách využívání webových stránek.