Už žádné smyčky na začátku šití

Už žádné smyčky na začátku šití

5 tipů pro plynulý začátek šití

Když začínáte šít, nebo když pokračujete po přetržení nitě, může se nit někdy zamotat na spodní straně látky. Stroj se může dokonce zaseknout a na obrazovce se objeví ozubená kola.
 
Následující tipy Vám pomohou tento problém napravit nebo mu dokonce předejít. 


Je správně navlečena horní nit?

Smyčky se tvoří na spodní straně látky, takže si můžete myslet, že je problém ve spodní niti, a budete kontrolovat polohu cívky nebo možná cívku zcela vyměníte. Tím však nápravy nedosáhnete, protože problém je obvykle s horní nití, ne se spodní.
 
Proto vždy zkontrolujte, zda je správně navlečena horní nit. Jinými slovy, jestli je správně umístěna v předpínači vzadu nahoře na stroji, mezi napínacími talířky a v niťové páce. Pokud není, nebude nit správně napnuta a hned při prvním stehu se vytáhne na spodní stranu látky.

Na stránkách pro Váš model stroje najdete, jak správně Váš stroj navléci.

Jak správně nasadit horní nit

Pokud používáte vodorovný trn na cívku, zkontrolujte, že není mezera mezi pěnovou podložkou a cívkou s nití nebo mezi cívkou a odvíjecím kotoučkem, protože by se nit mohla namotat kolem trnu před cívkou nebo za ní.
 
Když používáte svislý trn cívky, musí být pěnová podložka nasazena pod cívkou. Jinak by se nit mohla stáhnout dolů vlastní vahou a zamotat se kolem trnu na cívku. 

Poznámka V obou případech dojde k přetržení horní nitě a Vy můžete při novém navlékání zapomenout zdvihnout přítlačnou patku a nit se tak nedostane mezi napínací talířky.

Opatrně s kolenní pákou

Kolenní páka je praktické příslušenství, které Vám umožňuje jednoduše zdvihat přítlačnou patku pohybem kolena. Když však sedíte příliš blízko kolenní páky, je možné, že na ni trvale lehce tlačíte, což může znamenat, že je přítlačná patka stále lehce zdvižena a horní nit není dostatečně napnuta.
 
Další informace o kolenní páce najdete zde.

Vypněte zapošití

ušil zapošívací stehy. To znamená, že když stisknete tlačítko pro odstřih nití a poté začnete opět šít, stroj automaticky ušije čtyři zapošívací stehy na místě.
 
V případě tenkých látek to může vést k zatažení látky do stroje hned na samém kraji, když začínáte šít.
 
Zapošívací stehy však můžete vypnout v programu nastavení.
Zvolte si program nastavení a přejděte k „Nastavení pro šití“, „Programová tlačítka a ikony“, „Odstřih nití“, a deaktivujte zapošívací stehy.

U strojů řady 8

Když používáte silnější horní nit nebo dvojjehlu, není možné použít automatický navlékač nitě. Když začnete navlékat, otevře se na displeji okno s ikonou „Ruční navlečení“, které se musíte dotknout.
 
Dále stiskněte tlačítko „Automatický navlékač nitě“ a navlečte nit do jehly ručně. Animaci pro tento postup najdete na výukovém videu pod „Navlékání“, „Navlečení dvojjehly“.

Drobný tip pro každého, kdo začíná používat řadu 8: Kryt nad jehlou můžete otevřít multifunkčním nástrojem dodaným se strojem. Tak jednoduše zjistíte, zda je nit skutečně navlečena v niťové páce.

Co mám dělat, když je stroj stále zablokován?

Picture: Reversible bomber jacket

  • Netahejte za látku ani za nitě, mohli byste tím poškodit citlivé součásti stroje, například odstřih nití.
  • Je-li to možné, nejprve odstraňte přítlačnou patku a jehlu.
  • Poté opatrně nůžkami odstřihejte nitě nebo látku nad stehovou deskou.
  • Otevřete prostor spodní nitě a vyjměte cívkové pouzdro. Postup najdete na výukovém videu „Čištění a mazání“ pro Váš stroj
  • Vyjmutím chapače zjistěte, zda nejsou nitě zamotané v prostoru spodní nitě.
  • Opatrně zkoušejte uvolnit zablokovaný stroj otáčením ručním kolem dopředu.
  • Sejměte stehovou desku a zkontrolujte, zda nejsou nitě zamotány pod stehovou deskou. Pokud ano, odstraňte je.
  • Vraťte chapač, cívkové pouzdro, cívku a stehovou desku na místo.
  • Zkontrolujte, zda je správně navlečena horní nit, případně ji navlečte znovu.

Máte zájem o další tipy pro šití?

Pokud ano, přihlaste se k odběru newsletteru BERNINA blog a sledujte nejnovější příspěvky, drobné dárky a mnoho dalšího.

Zde se přihlaste k odběru