BERNINA stingregulator (BSR)

BERNINA stingregulator (BSR)

Frihåndssøm sting for sting

BERNINAs stingregulator er et nyskapende tilbehør som er mye mer enn en trykkfot ... den er en del av et dynamisk samspill mellom quilter, tilbehør og BERNINA-symaskinen.
Video abspielen
The BERNINA Stitch Regulator - Guaranteed Consistent Stitch Length (02:23)

BERNINA stingregulator er et helt spesielt BERNINA-tilbehør og er mye mer enn en vanlig syfot – den er et komplekst system. Derfor er BSR-foten blitt patentert som en unik nyskapning etter lang tids utviklingsgsarbeid hos BERNINA og er fortsatt enestående på markedet. 

BSR-foten lar nålen føres på frihånd ved avslått transportør. Uten transportøren kan syersken sy i alle retninger, noe som utvider de kreative mulighetene på en betydelig måte.

BSR-en jevner ut den uregelmessige hastigheten ved frihåndssøm – en alltid populær syteknikk – som oppstår på grunn av den frie føringen av stoffet. Hvert sting ved frihåndssøm blir like langt og stingbildet blir svært regelmessig med -BSR-foten.

Ved frihåndssøm uten BSR-teknologien må brukeren selv kontrollere alt sammen! Ved avslått transportør må stoffet skyves helt jevnt og syretning og- hastighet må kontrolleres løpende, kun den som behersker dette komplekse samspillet perfekt vil bli belønnet med et regelmessig stingbilde.

BERNINA stingregulator lar enhver hobbybruker beherske teknikken for frihåndssøm – enten man er nybegynner eller viderekommen!

Med BSR-foten kan brukeren konsentrere seg helt og fullt om sin egen kreativitet. Du bestemmer syretningen - BSR-en tar seg av alt det andre.

Resultatet: Kreativ tekstilutforming i beste kvalitet! Prøv det selv.

BERNINA stingregulator – et enestående patent fra BERNINAtil frihåndssøm!


Nå kan hobbysyerkeser oppnå det som før kun var mulig med industrisymaskiner!
Med den enestående, datastyrte BERNINA stingregulatoren – forkortet BSR!

Så snart BSR-foten settes på en BERNINA datasymaskin og transportøren senkes, vises valgmuligheten for ønsket modus på skjermen.
BSR-foten kan også brukes med rettsøm og sikksakk-søm. Du kan skape interessante effekter med begge disse.

US Pats. 6,883,446 og 7,325,502.


Hvordan fungere BSR-en rent teknisk?

BSR-foten "ser" overflaten av stoffet under syfoten ved hjelp av en laser, som på en trådløs mus. En sensor formidler all informasjonen til symaskinen så snart stoffet beveger seg. Symaskinen beregner den nødvendige syhastigheten som trengs for å sy nøyaktig like lange sting. Hvis stoffet beveger seg langsomt, trengs det en lavere hastighet på nålen. Ved raskere bevegelse, må også nålen bevege seg raskere. Systeme tilpasser seg dermed automatisk brukerens syhastighet.