Ofte spurte spørsmål for DesignWorks-oppdateringen V7571

Hvilken versjon av DesignWorks er kompatibel med mitt operativsystem?

BERNINA har to versjoner av DesignWorks tilgjengelig for nedlasting:

 • V7570 Den komplette versjonen for Windows XP, Vista, 7 og 8.1
 • V7571 Oppdatering for Windows 10, men også kompatibel med Windows 7 og 8.1
Den nyeste DesignWorks-oppdateringen (V7571) installeres over den komplette versjonen (V7570). Den inkluderer en ny Device Selection og har både Midi- og Maxi-ramme i rammeutvalget.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hvordan fungerer den nye Device Selection?

Device Selection har vært gjennom en omfattende ombygging. Nå kan du velge alle fire utgangsmulighetene:

 • EXP – Overfør til USB-pinne
 • Needle – Direkteoverføring til maskinen via USB-ledning
 • Deco – Overfør til USB-pinne for Deco-maskiner
 • Serial Port – Direkte overføring til maskinen via serieport
 
CutWork er kompatibel på alle maskiner med mulighet for brodering, mens PaintWork og CrystalWork kun er kompatible med enkelte maskiner. Du finner mer informasjon om kompatabilitet i den siste tilbehørskatalogen fra BERNINA.
 
Merk: Det er ikke mulig å koble direkte til artista 200 / 730, selv om nålikonet ikke er grått. For å overføre design til maskinen må du eksportere designet til en USB-pinne.

Hvorfor kan jeg ikke velge Fill-ikonet i Object Properties?

Så lenge objektet ditt ikke har en definert fyllfarge, kan du ikke velge fyll. Fyll objektet med en farge fra Palette for å kunne velge det.

Hvorfor har fargeboksene i Palette to områder?

Fordi de er multifunksjonelle. Fra det øvre området kan du farge konturen, og fra det nedre kan du fylle objektet.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hvordan eksporterer jeg et CrystalWorks-design?

Save- and Export to BERNINA-ikonet er grått i CrystalWork, da de ikke virker i dette tilfellet. Bruk i stedet dialogen File > Export > Crystals to Machine…

Picture: FAQs for DesignWorks

Hva kan jeg gjøre når eksportikonene mine er grå?

I noen sjeldne Windows 8.1-installasjoner er det noen rettighetsproblemer som ikke tillater at software for BERNINA DesignWorks og EConP kommuniserer. Snarveien du kan laste nedenfor kjører software med administrative rettigheter, og det fikser problemet med det samme.
 
Shortcut Windows 8.1 64bit
Shurtcut Windows 8.1 32bit

 1. Pakk ut snarveien fra zip-filen på Skrivebordet og kjør software ved å dobbeltklikke på den.
 2. Tillat at Windows kjører software.
 3. Deretter kan du eksportere til en BERNINA-maskin gjennom EConPC.
 
VIKTIG: IKKE slett den aktuelle skrivebordsnarveien til BERNINA DesignWorks som ble lagt til ved installasjonen. Snarveien er nødvendig for at software skal kjøre riktig.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hvordan kan jeg sende et design direkte fra PC til maskin?

Gjennom enhetsvalg kan du sende designene direkte til maskinen ved hjelp av en USB-kabel.
 
Hvis du får feilmelding i forbindelse med tilkoblingen, må du manuelt omstarte PC-en til maskinbrukergrensesnitt, kalt Universal Communication Server (UCS). Gå til Task Manager > Services > UCS > Right-click > Start.
 
For artista 200- eller artista 730-maskiner som bruker Windows Mobile Device Center, må du følge fremgangsmåten nedenfor:

 1. Gå til Windows Start og skriv “cmd” på kommandolinjen.
 2. Høyreklikk på “cmd.exe” og 'Execute as Administrator'.
 3. Skriv inn første linje og trykk Enter. 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
 1. Skriv inn andre linje og trykk Enter.
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
 1. Omstart maskinen din. Dette tillater at Windows Device Center fungerer. Hvis det ikke fungerer, start UCS-tjeneste som beskrevet over.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hvorfor er det ikke mulig å sende designene til artista 200 eller artista 730 via USB-kabel?

Disse maskinene trenger ART-format for direkte sting ut. Siden DesignWorks kun sender ut EXP, fungerer ikke direkteforbindelsen, og feilmeldingen “feature not supported” vises. Løsningen for å overføre designet ditt til artista-maskinen, er å eksportere designet til en 1GB USB-pinne.

Hvorfor ser jeg gamle rammenavn på slutten av rammelisten?

Dette problemer angår Maxi- og Jumborammene, da de fikk nye navn gjennom oppdateringen. Designs som er lagret av DesignWorks har bevart noe rammeinformasjon i den lagrede filen. Før oppdateringen som ga nytt navn til rammene i listen, ble designene lagret med de gamle rammenavnene. Så når du åpner en eldre fil med et gammelt rammenavn i, klarer ikke programmet å matche det med noen av de nye rammenavnene, og legger derfor den gamle rammen til som en spesialramme.
 
For å endre det gamle rammenavnet, velger du den egnede nye rammen og lagrer designet.