Universal Needle (134)

for naturlige og syntetiske stoffer.

Maskiner som egner seg
Materialer som egner seg Veveprodukter (lette, middels, tunge), Strikkeprodukter, Kunststoff
Prosjekter som egner seg
Nålstyrke NM 80/12
Merk:
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgjengelig i alle land. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i funksjoner og design.