Biese/snorguide

Gir mulighet til å lage biser

Bild: Biese/snorguide

Biese/snorguide

Gir mulighet til å lage biser

Biese/snorguide letter søm av fylte biser. Den fører en tileggstråd gjennom passasjen. Ved søm med en bisefot blir tileggstråden automatisk sydd inn i bisen. Slik oppnår du en vakker relieffeffekt.

Biese/snorguide kan brukes med alle BERNINAs sy- og broderimaskiner i Classic-serien. Få deg en
biese/snorguide og gjør syingen lettere.

Merk:
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgjengelig i alle land. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i funksjoner og design.