Sylys

Sylys

Bokstavelig talt lys i mørket

  • Nålområdet blir lyst som dagen
  • Lettere å sy nøyaktige og presise sting
  • Svært lang levetid

Med den spesielle sylampen blir det bokstavlig talt lys i mørket. Den ytelsessterke sylampen er U-formet og belyser syområdet på en behagelig måte fra tre sider. Den overbeviser først og fremst med sitt store lysutbytte. Det lyset omgir arbeidsbordet med skarpt lys og gir deg derfor blendingsfritt dagslys. Dessuten er sylampen helt skyggefri, noe som gjør det lettere for deg å utføre nøyaktig og presist arbeid.

Sammen med BERNINAs sett med forstørrelsesglass gir dette deg en profesjonelt innrettet arbeidsplass med behagelig arbeidsatmosfære. Lyset har dessuten svært høy holdbarhet og lavt energiforbruk. Enten LED eller CFL (compact fluorescent lamp) brukes til de forskjellige maskinmodellene.

Merk:
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgjengelig i alle land. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i funksjoner og design.

Personlige råd hos din lokale BERNINA butikk

Over 2000 BERNINA butikker over hele verden tilbyr verdifull service til alle kundene våre. Den lokale BERNINA butikken er der for å hjelpe deg med råd om maskinene og tilbehøret som passer aller best til dine behov, valg av BERNINAs programvare for brodering og service på BERNINA maskinen.