Bild: Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Lees de cursusvoorwaarden a.u.b. zorgvuldig door.

Cursusvoorwaarden

Lees de cursusvoorwaarden a.u.b. zorgvuldig door.

  • Kleine cursussen vinden plaats als minstens 5 aanmeldingen voorhanden zijn, bij cursussen van 1 dag of meerdere dagen wordt het mininum/maximum aantal deelnemers/deelneemsters individueel vastgelegd.
  • Tot twee weken voor aanvang van de workshop kunt u kosteloos annuleren. Daarna bent u het totale workshopbedrag verschuldigd (dit i.v.m. met gemaakte kosten en het voorbereiden van de workshop). Het is echter mogelijk om een plaatsvervanger aan te melden. U dient de persoonlijke gegevens van de plaatsvervanger bij afmelding door te geven via info@bernina.nl.
  • De materiaallijst (indien noodzakelijk) ontvangt u 2 weken voor cursusbegin.
  • Betaling van het cursusgeld dient binnen twee weken na aanmelding te hebben plaatsgevonden. Bij aanmeldbevestiging ontvangt u tevens de betaalgegevens.
  • U kunt zich middels het contactformulier behorende bij de overeenkomstige cursus aanmelden.
  • We behouden ons het recht voor om de workshop te annuleren wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn. U krijgt hierover tijdig bericht.