Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Van harte welkom op de BERNINA-website

Om onze website te allen tijde aantrekkelijk, informatief en veilig te houden voor alle gebruikers, hebben we enkele basisregels opgesteld. Lees a.u.b. als gebruiker van onze website de volgende wettelijke bepalingen aandachtig door.

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Door het bezoek aan en het gebruik van deze website verklaart u in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, dan vragen we u geen gebruik te maken van onze website.
De beheerder van deze website en uitgever van deze gebruiksvoorwaarden is het bedrijf Bernina International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland („BERNINA“, „wij“, „ons“, „onze“). (Colofon)
De gebruiksvoorwaarden van de website en de bepalingen voor de gegevensbescherming worden van tijd tot tijd aangepast, aangevuld of gewijzigd. Bij elke nieuwe aanroep of bezoek van de website geldt de betreffende actuele, oproepbare versie. Bezoek deze pagina elke keer als u de website bezoekt, om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien. 

2. Auteursrecht en handelsmerkbescherming

De op de website getoonde elementen zoals informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, design en alle andere gegevens van ons webaanbod, zijn wettelijk beschermd. Ze zijn onderworpen aan, voor zover niet anders vermeld, het auteursrecht, de handelsmerkbescherming of andere rechten van het bedrijf Bernina International AG of van zijn dochterondernemingen en filialen of licentiegevers. Door het downloaden, kopiëren, vertalen of verwerken in andere media, bijv. op uw eigen website of in een databank, worden geen rechten aan u overgedragen. BERNINA, Bernette, Bernina.com und Berninausa.com zijn geregistreerde merken van BERNINA International AG. 
De elementen zijn alleen vrij bruikbaar voor browsingsdoeleinden. Als er elementen volledig of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, elektronisch of schriftelijk, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd, dient de bron uitdrukkelijk benoemd te worden en alle beschikbare verwijzingen naar het auteursrecht en andere beschermende wetten dienen onaangetast te blijven.  
Elk gebruik, reproductie, nabootsing, enz. van onze website, ook uittreksels hiervan, is alleen toegestaan met voorafgaande, schriftelijke toestemming van BERNINA International AG.

3. Niet verantwoordelijk voor websites van derden

Het webaanbod van BERNINA bevat ook verwijzingen ("hyperlinks") naar websites op internet die door derden opgesteld en beheerd worden. BERNINA heeft geen invloed op dit webaanbod van derden en is daarom ook niet op de hoogte van de volledige inhoud van dit webaanbod.
De hyperlinks op de website dienen uitsluitend om de navigatie voor de gebruikers van het BERNINA-webaanbod eenvoudiger te maken. BERNINA verschaft door het opnemen van de hyperlinks alleen toegang tot dit webaanbod en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. BERNINA is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de inhoud van de per hyperlink bereikbare websites. Alleen de eigenaar van de website van de link is voor zijn eigen inhoud verantwoordelijk en eventueel voor de daarop aangeboden producten en de bestelling ervan.
U stemt ermee in dat BERNINA om de hierboven genoemde redenen ook niet verantwoordelijk is voor wettelijk ontoelaatbare verklaringen of weergaven op de websites, waarnaar de hyperlinks verwijzen. In het bijzonder is BERNINA niet aansprakelijk voor het overtreden van auteursrechten en handelsmerkbescherming, evenals van persoonlijke rechten door de inhoud van deze websites.

4. Doel en inhoud van deze website - geen aanbiedingen

De website bevat algemene informatie, reclame-inhoud en beschrijvingen van BERNINA-producten. Deze informatie of afbeeldingen dienen als voorbeeld voor het omvangrijke assortiment BERNINA-producten, zijn echter geen product- of dienstverleningsaanbiedingen, bindende aanbiedingen of verzoeken voor BERNINA, de ondernemingsgroep of dealers hiervan.  Indien er een webshop beschikbaar is, zijn alle E-commerce-aanbiedingen vrijblijvend.
BERNINA biedt geen garantie dat de op de website afgebeelde producten ook in uw land beschikbaar zijn. Vermelde accessoires zijn gedeeltelijk optioneel, afhankelijk van het land. Uw BERNINA-dealer kan u een precies overzicht geven van de in uw land beschikbare BERNINA-producten. 

5. Geen toezegging

BERNINA neemt alle mogelijke maatregelen om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te verzekeren. Het is echter niet mogelijk om toezeggingen of garanties betreffende de actualiteit, volledigheid en juistheid van de gegevens, evenals de functionaliteiten, links of inhoud te geven. BERNINA kan in het bijzonder niet toezeggen of garanderen dat door het gebruik van de website geen rechten van derden overtreden worden die niet beheerd worden door BERNINA of de BERNINA-groep.

6. Aansprakelijkheidsbeperking en niet-aansprakelijkheid

Alle beschikbare informatie, pagina's of functies van de website kunnen door BERNINA gedeeltelijk of geheel beëindigd worden. BERNINA is op geen enkele wijze wettelijk verantwoordelijk of aansprakelijk voor een gedeeltelijke of volledige onderbreking of beëindiging van de informatie, pagina's of functies van deze website.
BERNINA en de BERNINA-groep zijn, in zoverre wettelijk toelaatbaar, niet verantwoordelijk voor elke vorm van aansprakelijkheid en wettelijke verantwoording voor schade, onvolkomenheden of nadelen, in het bijzonder aanspraak op vergoeding van directe, indirecte, middellijke of gevolgschade, gemiste winst, gemist gebruik en gegevensschade of gegevensverlies, die door deze website voor u of derden ontstaan zijn. BERNINA is in geen enkel geval aansprakelijk voor illegale inhoud in opgeslagen gegevens of door verkeerd gebruik door de gebruiker of voor het verlies van gegevens of de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke onderdelen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt onafhankelijk van de rechtsgrond van de aansprakelijkheid. Voorbehouden blijft een continue dwingende wettelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor grote nalatigheid of onwettige voornemens.

7. Gegevensbescherming

De bescherming van uw privésfeer is belangrijk voor ons. Lees a.u.b. in de bepalingen voor de gegevensbescherming, die onderhevig zijn aan deze gebruiksbepalingen, hoe we met uw gegevens omgaan.

8. Overige bepalingen

Mochten enkele bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Zwitserse recht, met uitzondering van de met de VN overeengekomen verklaringen over de internationale goederenverkoop (zgn. Weens Koopverdrag of CISG). Voor zover wettelijk toegestaan, is de rechtbank voor civiele zaken en strafzaken in Frauenfeld, Zwitserland, verantwoordelijk voor alle rechtsgeschillen voortkomende uit deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website, onder voorbehoud dat BERNINA de gebruiker in diens woonplaats voor de rechter daagt.

9. Contact

Heeft u vragen over deze gebruiksvoorwaarden, schrijf dan naar Bernina International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland of [email protected].