Beginnen met naaien zonder ophoping van garen

Beginnen met naaien zonder ophoping van garen

5 tips om het naaien soepel te starten

Wanneer u begint met naaien of verdergaat na een draadbreuk, kan er onder de stof een opeenhoping van draad ontstaan. De machine kan zelfs blokkeren, waarna het pictogram met de tandwielen op het scherm verschijnt.

Met de volgende tips kunt u het probleem verhelpen of het zelfs voorkómen. 


Is de bovendraad juist ingeregen?

Ophoping van garen gebeurt onder de stof, waardoor u kunt denken dat de onderdraad het probleem is en wilt controleren of het spoeltje juist in het spoelhuis is geplaatst - of zelfs het spoeltje gaat vervangen. Dit helpt vaak niet om de situatie te verbeteren, omdat het vaak niet de onderdraad, maar juist de bovendraad is die het probleem veroorzaakt!

Controleer daarom altijd of de bovendraad juist is ingeregen. Met andere woorden: zit de draad juist in de voorspanner bovenop en aan de achterkant van de machine, in de spanningsschijven en in de draadhevel? Als dit niet zo is, staat de bovendraad niet op spanning en wordt deze bij de eerste steek al naar de onderkant getrokken.

Er zijn videolessen beschikbaar over het inrijgen van de machine op de pagina voor uw model machine

De bovendraad juist aanbrengen

Als u de horizontale garenkloshouder gebruikt, zorg er dan voor dat er geen ruimte zit tussen het plaatje van schuimstof, de garenklos en de garengeleidingsschijf. Anders kan de draad voor of achter de garenklos rond de kloshouder gewikkeld worden.

Bij gebruik van de verticale garenkloshouder moet het plaatje van schuimstof onder de klos worden geplaatst. Anders kan de draad door het eigen gewicht naar beneden worden getrokken en daarna rond de garenkloshouder worden gewikkeld. 

Let op: In beide gevallen breekt de bovendraad en kan het voorkomen dat u vergeet de naaivoet omhoog te zetten wanneer u opnieuw inrijgt, zodat de bovendraad weer tussen de twee spanningsschijven kan worden geplaatst.

Wees voorzichtig met de kniehevel

De kniehevel is een handig accessoire waarmee de naaivoet kan worden opgetild door met de knie op de kniehevel te drukken. Als u echter te dicht bij de kniehevel zit, kan het voorkomen dat er continu druk op wordt uitgeoefend, wat ervoor kan zorgen dat de naaivoet constant een beetje wordt opgetild en er onvoldoende spanning op de bovendraad staat.

U vindt hier meer informatie over de kniehevel.

Afhechtsteken uitschakelen

De machine is erop ingesteld om aan het begin eerst enkele afhechtsteken te naaien. Dit betekent dat de machine, wanneer u de knop van de draadafsnijder indrukt en daarna opnieuw gaat naaien, automatisch vier afhechtsteken op de plaats maakt. 

Bij dunne stof kan dit ertoe leiden dat de stof bij de rand naar beneden wordt getrokken wanneer u begint met naaien.

U kunt de afhechtsteken in de instellingen echter ook uitschakelen.
Selecteer hiervoor 'Instellingen', daarna 'Naai-instellingen', 'Functietoetsen en -pictogrammen', 'Draadafsnijder'; hier kunt u het maken van afhechtsteken uitschakelen.

Voor machines uit de 8-serie

De automatische naaldinrijger kan niet worden gebruikt bij gebruik van dikker garen als bovendraad of bij gebruik van de tweelingnaald. Wanneer u begint met inrijgen, verschijnt er in het scherm een venster met het pictogram 'Handmatig inrijgen', waarop u moet drukken.

Druk hierna op de knop 'Automatische naaldinrijger' en haal de bovendraad vervolgens handmatig door de naald. Een animatie van dit proces is te vinden in de handleiding voor de machine onder 'Inrijgen', 'Tweelingnaald inrijgen'.
 

Een tip voor beginners met een machine uit de 8-serie: De afdekking boven de naald kan worden verwijderd met behulp van het meegeleverde multifunctionele gereedschap. Dan is makkelijk te zien of de bovendraad echt in de draadhevel zit bij het inrijgen.

What should I do if the machine is still blocked?

Afbeelding: Omkeerbaar bomberjack

  • Trek niet aan de stof of de draden. Hierdoor kunnen fragiele onderdelen zoals de draadafsnijder beschadigd raken.
  • Verwijder eerst de naaivoet en de naald, indien mogelijk.
  • Snijd of knip daarna voorzichtig de draden of de stof boven de steekplaat los.
  • Open het gedeelte met het spoelhuis en verwijder het spoelhuis. In de instructies 'Machine reinigen' voor uw machine wordt getoond hoe u dit doet. 
  • Controleer of er in het gedeelte met het spoelhuis nog verstrengelde draden zitten door de grijper eruit te halen.
  • Probeer een eventuele blokkade voorzichtig te verhelpen door het handwiel vooruit te draaien.
  • Verwijder de steekplaat en controleer of er nog verstrengelde draden onder zitten. Als dit het geval is, verwijder ze dan.
  • Plaats de grijper, het spoelhuis met spoeltje en de steekplaat terug. 
  • Controleer of de bovendraad goed is ingeregen en rijg deze zo nodig nog eens goed in.