• Home
  • Gegevensbescherming
Bild: Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Uw veiligheid staat voorop

Het is vanzelfsprekend dat BERNINA de privacy van de gebruikers van de website respecteert. De bepalingen voor gegevensbescherming vormen samen met de gebruiksvoorwaarden de basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens. In de volgende alinea's krijgt u informatie over welk soort gebruikersgegevens door BERNINA verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt worden. BERNINA leeft de geldende wetten voor gegevensbescherming altijd na en verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen het kader waarvoor de gegevens verkregen zijn. De verantwoording voor de gegevensverwerking ligt bij BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland (info@bernina.com).
De gebruiksvoorwaarden van de website en de bepalingen voor de gegevensbescherming worden van tijd tot tijd aangepast, aangevuld of gewijzigd. Bij elke nieuwe aanroep of bezoek van de website geldt de betreffende actuele, oproepbare versie. Bezoek deze pagina elke keer als u de website bezoekt, om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien.
Door het gebruik van deze website neemt u voor kennisgeving aan dat uw persoonsgebonden gegevens gebruikt worden volgens de hier aangegeven richtlijnen voor gegevensbescherming en stemt u daarmee in. Mocht u het niet eens zijn met deze bepalingen, dan moet u BERNINA geen persoonlijke gegevens ter beschikking stellen.


2. Soort verzamelde gegevens

Bij het bezoeken van de BERNINA-website vindt geen automatische verzameling van persoonlijke gegevens van de gebruiker plaats, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden door de gebruiker vrijwillig aan BERNINA doorgegeven, als deze formulieren op deze website invult, of op een andere manier via onze website contact met ons opneemt. De gegevensverwerking en -evaluatie is ook van betrekking op gegevens die u ons ter beschikking stelt als u zich op een van onze dienstverleningen abonneert of verdere dienstverleningen wenst. Bovendien bewaren we mogelijkerwijze registratie van de correspondentie als u contact met ons opneemt.
BERNINA tracht voortdurend de website nog interessanter te maken voor individuele gebruikers. Hiervoor worden er bij bezoek aan de website statistische bezoekersgegevens verzameld, om te achterhalen welke delen van het webaanbod door welke gebruikers voornamelijk bezocht worden. Hierbij kunnen bijv. gegevens van de door de gebruikers gebruikte browsers, besturingssystemen, weblogs en andere verbindingsgegevens verzameld worden, onafhankelijk van het feit of de registratie voor ons of voor anderen bedoeld is. In dit kader is het mogelijk vereist zogenaamde cookies te gebruiken.


3. Gebruik van cookies

Zoals vele andere website, gebruikt ook BERNINA cookies. Cookies zijn kleine softwaregegevens die door uw browser (bijv. Internet Explorer, Mozilla of Firefox) op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Deze cookies zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste cookies die door BERNINA worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie van uw vaste schijf gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en maken het BERNINA mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Cookies vergemakkelijken uw gebruik van de BERNINA-website en maken de BERNINA-website aantrekkelijker en makkelijker in gebruik. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om u bij naam te verwelkomen, maken het makkelijk formulieren met uw gegevens in te vullen en bewaren uw taalkeuze of welke producten u in uw winkelmandje hebt.

Op geen enkele wijze wordt er spionage-tekst geïnstalleerd of gebruikt om op uw computer opgeslagen gegevens en informatie te verkrijgen.
De cookies vergemakkelijken uw bezoek aan de BERNINA-website en bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen, dat deze geen cookies accepteert en opslaat. Raadpleeg hiervoor a.u.b. uw handleiding, of de helpfunctie van uw browser.

Als u geen cookies wilt gebruiken, is het mogelijk dat u niet volledig van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken.


4. Gegevensgebruik

De geanonimiseerde gegevens die worden bewaard als u onze website via cookies gebruikt, kunnen voor analysedoeleinden en voor het optimaliseren van de website in combinatie met producten van derden worden gebruikt. Hierdoor kunnen derden zelf - in beperkte mate - persoonlijke gegevens over BERNINA-gebruikers verzamelen, indien zij deze gebruikers bijvoorbeeld door gebruik van hun eigen cookies of aanmeldgegevens kunnen herkennen.

4.1 Google Analytics en cookies van derden

De BERNINA-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), die cookies gebruikt. Dit betreft cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies) en zogenaamde cookies van derden (zoals DoubleClick-cookies). De informatie over uw gebruik van deze website, die door deze cookies wordt vastgelegd (inclusief uw IP-adres), wordt naar een server in de VS verzonden, die eigendom is van Google Inc., en daar opgeslagen. Deze informatie wordt door Google gebruikt voor het analyseren van uw gebruik van de website voor BERNINA, voor het opstellen van rapportages over websiteactiviteiten en voor het bieden van aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet, in het bijzonder voor het weergeven van advertenties, zoals marketing, rapportages over impressies in het Google-weergavenetwerk, integratie van DoubleClick Campaign Manager, of Google Analytics-rapportages over het bieden van diensten in relatie tot demografische kenmerken en interesses. Indien van toepassing wordt deze informatie door Google tevens aan derden doorgegeven, indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens voor Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens koppelen. Door het gebruik van deze website stemt u toe in het verwerken van de gegevens die door Google worden verzameld, op de manier die hierboven is beschreven en voor het hiervoor aangegeven doel. U kunt de plaatsing van Google Analytics-cookies met een add-on voor uw browser weigeren.
Door Google Analytics-cookies te weigeren, oefent u uw recht uit het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Google Analytics in de toekomst te weigeren. U doet dit door de uitschakelings-add-on voor browsers van Google Analytics te installeren. Hierdoor voorkomt u dat Google Analytics gegevens over uw websitebezoeken opslaat. Meer informatie en tips over het downloaden en installeren van deze uitschakelings-add-on vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout. U schakelt Google Analytics voor het weergeven van advertenties uit en wijzigt de weergave in het Google-weergavenetwerk door de weergave-instellingen te openen in: https://www.google.de/settings/ads.

4.2 Google AdWords-conversietracking

Voor deze website wordt tevens Google AdWords-conversietracking gebruikt (een webanalysedienst van Google Inc.) voor het verbeteren van de website en de adverteeractiviteiten. De cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie klikt, die door Google wordt beheerd. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet voor persoonlijke gegevens gebruikt. Als u binnen deze 30 dagen bepaalde pagina's van onze website bezoekt, wordt zowel door ons als door Google in de VS herkend dat u op de advertentie hebt geklikt en op deze website terecht kwam. Elke klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. Hierdoor kunnen de cookies niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We komen dan te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn gebracht. We ontvangen echter geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
Als u niet aan het tracken wilt deelnemen, kunt u eenvoudigweg het Google-conversietrackingcookie uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Verdere instellingsopties vindt u op de webpagina over het uitschakelen van Google ads op http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

4.3 Gebruik van A/B-tests doorVisual Website Optimizer

Door de BERNINA-website wordt minder frequent gebruik gemaakt van de Visual Website Optimizer-webanalysedienst van Wingify Software Private Limited, die voor A/B- en multiversietests wordt gebruikt. Door deze dienst worden cookies gebruikt voor het identificeren van de browsers van gebruikers en voor het analyseren van het gebruik van deze website. Door de cookies die door Visual Website Optimizer worden geplaatst, worden geen persoonlijke gegevens verzameld.
Meer informatie over hoe uw gegevens door Visual Website Optimizer worden verwerkt, vindt u op https://vwo.com/privacy-policy/. U kunt de Visual Website Optimizer-tracking op elk moment uitschakelen door de aanwijzingen op te volgen op https://vwo.com/opt-out/.


4.4 Gegevens die naar BERNINA worden verzonden

De anonieme gegevens die bij bezoek aan onze website door middel van cookies opgeslagen worden, kunnen gebruikt worden voor analyse en voor de optimalisering van de website, bijvoorbeeld d.m.v. Google Analytics van Google Inc.
Gegevens die u als gebruiker van de website aan BERNINA overdraagt, worden door BERNINA en de aan BERNINA verbonden ondernemingen gebruikt voor de verbetering van de BERNINA-website, evenals voor de individuele begeleiding van de gebruiker. Dit behelst bijvoorbeeld ook het verzenden van informatie, aanbiedingen of kennisgeving van het BERNINA-productaanbod of - dienstverleningen aan de gebruiker.


4.5 Serverlocatie

De verkregen persoonlijke gegevens worden conform de van kracht zijnde bepalingen voor gegevensbescherming naar de Oostenrijk (standplaats van de server) of Zwitserland overgebracht en opgeslagen. U stemt door het beschikbaarstellen van uw persoonlijke gegevens ermee in dat uw gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming overgebracht, opgeslagen en verwerkt worden.


5. Inhoud uit sociale media

BERNINA kan op deze website plug-ins van sociale media gebruiken (Facebook, Google+ en Twitter). Deze platforms hebben hun eigen privacybeleid, waar BERNINA geen invloed op heeft.
Facebook
Twitter
Google+
Als u op de website van een aanbieder van een sociaal medium bent aangemeld terwijl u onze website bezoekt, kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder dit bezoek aan uw netwerkaccount koppelt. Als u de plugin-functies gebruikt (zoals het klikken op de "Like"-knop of het plaatsen van een opmerking), wordt deze informatie vanuit uw browser direct naar het betreffende sociale netwerk verzonden, en daar mogelijk opgeslagen. Het doel en de mate van het verzamelen, verder verwerken en gebruik van de gegevens door de netwerken vindt u in het privacybeleid van Facebook, Twitter en Google.
Als de gebruiker niet wil dat deze plug-ins worden geladen, wordt geadviseerd zich bij het betreffende sociale medium af te melden. Daarnaast kunnen verschillende browsers worden ingesteld of bijgewerkt met add-ons (zoals Facebook blocker), zodat plug-ins van sociale media niet worden geladen.


6. Overdracht van uw gegevens

BERNINA en zijn dochter- en branche-ondernemingen in de ondernemingsgroep gebruiken uw persoonlijke gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming en spelen uw gegevens niet door aan derden.
Behalve in het geval dat u toegestemd heeft met het doorgeven van gegevens aan ondernemingen die niet aan BERNINA verbonden zijn of als BERNINA hiertoe wettelijk, van overheidswege of door een gerechtshof verplicht is. Bovendien in die gevallen dat BERNINA zich door andere dienstverlenende bedrijven laat ondersteunen bij de gegevensverwerking, het beheer van de website of op een andere wijze, zoals bij het leveren van de door u bestelde producten en dienstverlening. Deze derden zijn verplicht dezelfde mate van veiligheid en gegevensbescherming toe te passen als BERNINA.
 

7. Kinderen als gebruikers van de website

Een tip voor kinderen en hun ouders: steeds meer kinderen maken gebruik van internet. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen geen gegevens met betrekking tot henzelf of hun ouders naar BERNINA verzenden. Mocht er alsnog een overdracht van persoonlijke gegevens door kinderen naar BERNINA plaatsvinden, dan verzoeken we de ouders contact op te nemen met BERNINA zodat deze gegevens verwijderd worden. De verwijdering van de gegevens vindt vervolgens onmiddellijk plaats.


8. Gegevensveiligheid

De overdracht van gegevens via internet is helaas niet helemaal veilig. BERNINA werkt alleen samen met dienstverleners en internetaanbieders die geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in acht nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. BERNINA kan echter geen garantie geven voor de veiligheid van de door u als gebruiker overgedragen gegevens. Elke gegevensoverdracht verloopt daarom op eigen risico.


9. Uw informatie- en herroepingsrechten

Vanzelfsprekend bent u vrij om BERNINA te allen tijde, bijvoorbeeld in een e-mail, mee te delen dat uw gegevens in de toekomst niet voor contactopname met u gebruikt mogen worden. Ook deelname aan de bijzondere diensten van de BERNINA-website, zoals de newsletter, kunt u te allen tijde opzeggen.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om informatie over de verwerking van de gegevens op te vragen of een kopie van uw persoonlijke gegevens, die via onze website over u verkregen zijn, aan te vragen. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Zwitserland of info@bernina.com.


10. Slotbepalingen

Mochten enkele bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.
De bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht zijn bepaald in de gebruiksvoorwaarden.