Erillinen kansio malleille, koneille ja leikkuutiedostoille