Hva er forskjellen mellom den fullstendige versjonen og prøveversjonen?

 
Spesifikasjoner DesignerPlus Fullstendig versjon Prøveversjon
Tilgjengelighet BERNINA-forhandler Gratis nedlastning
Tidsfrist Ingen 30 dager
Aktivering og registrering av programvare Ja, med produktnøkkel via Internett Nei*
Installasjon USB-pinne .zip-fil
Produktnøkkel Inkludert Ikke inkludert
CorelDRAW® Essentials X6 Inkludert Ikke inkludert**
Antall designer 596 43
Antall skrifttyper 99 7
Stoffsjablonger Kompletter BenartexHele Benartex-stoffsettet Kun grunnleggende stoffer

 

* Når du har kjøp av BERNINA Embroidery Software 8 fra din lokale BERNINA-forhandler, må du avinstallere prøveversjonen før du installerer den fullstendige versjonen. Dette er nødvendig for å laste inn alle programvarekomponentene.
 

** Tilkobling til CorelDRAW® Essentials X6 er mulig, hvis det allerede er installert.