Avfallsbeholder

Avfallsbeholder

Rent og ryddig sybord

  • Enkelt feste på griperdekselet
  • Fanger opp tråden like etter klipping
  • Oppbevaringsplass til pedalen

Avfallsbeholderen holder orden på sybordet. Sett den på griperdekselet og overflødig materiale fra sømmonnet fanges opp like etter skjæring. 

Merk:
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgjengelig i alle land. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i funksjoner og design.

Personlige råd hos din lokale BERNINA-butikk

Over 2000 BERNINA-butikker over hele verden tilbyr verdifull service til alle kundene våre. Den lokale BERNINA-butikken er der for å hjelpe deg med råd om maskinene og tilbehøret som passer aller best til dine behov, valg av BERNINAs programvare for brodering og service på Bernina-maskinen.