Bild: Duurzaamheid

Duurzaamheid

BERNINA - Ecologisch bewustzijn en milieubescherming

Het ligt BERNINA na aan het hart om duurzaam en ecologisch te handelen. Milieubelastingen zoals uitstoot en afval worden zo minimaal mogelijk gehouden.

De BERNINA groep wil bij al zijn bezigheden rekening houden met het behoud van de natuurlijke bestaansgrond. Het verbruik van hulpmiddelen wordt vermeden en verminderd om milieubelastingen zoals uitstoot en afval uit de gezamenlijke bedrijfsactiviteiten te verminderen. Onvermijdbaar afval wordt conform de milieuwetten verwerkt of verwijderd. De natuurlijke hulpmiddelen worden bespaard aangezien reeds in de planningsfase van product- of organisatieprojecten met milieuaspecten rekening wordt gehouden. Er wordt regelmatig informatie gepubliceerd die voor het begrip van de milieuprestaties nodig is.

BERNINA tracht als familiebedrijf ook economisch duurzaam en vooruitziend te handelen. Zo wordt de cash-flow voor een groot aandeel in de ontwikkeling van nieuwe producten geherinvesteerd. Naaien heeft veel met duurzaamheid te maken, dat ervaren de medewerkers van BERNINA door hun constante dialoog met klanten. Wie zelf naait in plaats van mode en accessoires te kopen, wil duurzaamheid en authenticiteit. Voor deze mensen produceert BERNINA producten die zich onderscheiden door echte waarde en die de eigenaressen jarenlange trouwe diensten verlenen.