i-Tips Inspiration 57

Share

Picture: i-Tips Inspiration 57 - 5752

5712

i-Tips 5752 Mobielhoesje - borduurbestand maken

Bestand „Schaarkunst" met behulp van de software openen en het motief draaien.

Met de functie „Reshape" alle punten rechts en links van de koe wissen. Met „Enter" bevestigen.

Koe naar een afmeting van ca. 4,6 x 3,6 cm verkleinen.

Een hart met „Candlewicking borders" (grootte 6 mm, afstand 6 mm) digitaliseren en achter de koe plaatsen.

De complete motiefgrootte moet ong. 1,5 cm kleiner zijn als het hoesje breed is. Hart kopiëren en met een grote Satin Stitch (afstand 0,8, steekbreedte 1,8 mm) omranden.

Object selecteren, op het gereedschap „Advanced Appliqué" klikken. Op „Place Fabric and Color in Patches" klikken en een kleur in het hart plaatsen. Op „Back" klikken, eventueel nog borduureigenschappen, zoals lengte of breedte van plaatsingslijn, snijlijn of rijglijn wijzigen, of wissen. „Back" en „Close". Applicatie naar het borduurbegin verschuiven.

Geoefende softwaregebruikers kunnen het Candlewicking-hart nog een keer in twee helften splitsen, een bovenhelft die tot aan het gras komt en de onderhelft met de punt. Zo ontstaan geen dikke plaatsen onder het gras.

Een rechthoek in de grootte van de voorkant digitaliseren, steeksoort „Single", lengte 9 mm. Maak de rechthoek rondom ong. 1 mm groter, zo kunt u de voorkant later binnen deze lijn uitknippen.

Applicatie groeperen en in de rechthoek rangschikken. Gebruik hiervoor de knop „Align Centers" in de statusbalk.

beginning of the embroidery.

Experienced software users should create the French-knot heart again in two half-hearts – a top half that extends up to the grass, and the bottom point. This way, there are no thick spots under the grass.

Digitise a rectangle in the size of the front – single straightstitch, length 9mm. If you make the rectangle about 1mm larger all around, you’ll be able to cut out the front later within this line.

Group appliqué and arrange in rectangle. Use the ‘Align centres’ button in the status bar to do this.