Het nieuwe hulpmiddel Lassen

Het nieuwe hulpmiddel Lassen

We ontwerpen een speldenkussen met Sue 'O'Very-Pruitt

Les acht gaat over het volgende:
  • De hulpmiddelen Ellips en Krans gebruiken
  • Van meerdere vormen één vorm maken met het hulpmiddel Lassen
  • Een basisvorm plaatsen
  • Hoeken opnieuw vormgeven naar rondingen
  • Overlappingen verwijderen

Het nieuwe hulpmiddel lassen: een speldenkussen ontwerpen met Sue O'Very-Pruitt

Hallo bezige bijtjes. De les van vandaag gaat over het ontwerpen van een speldenkussen met het hulpmiddel Lassen, een nieuwe functie van de Borduursoftware 9 van BERNINA;

Laten we aan de slag gaan!

Rood gemarkeerde woorden 
Deze markeren een functie die in de afbeelding met een rode cirkel wordt weergegeven.
De cirkel is soms erg klein, dus soms is het goed zoeken! 
 

Referentie druppel

Referentie druppel

In deze oefening wordt digitaal een speldenkussen ontworpen, zonder dat we hier een afbeelding van op de achtergrond hebben. Wees creatief bij het maken van dit unieke persoonlijke speldenkussen!

Het originele ontwerp van Sue kan worden gedownload als .art-afbeeldingsbestand, de indeling van de Borduursoftware 9 van BERNINA. Het .art-afbeeldingsbestand kan niet direct op de borduurmachine worden gebruikt. Het moet eerst als machinebestand naar een USB-stick of via het wifi-apparaat worden geëxporteerd om het uit te kunnen stikken. Ga terug naar les 1 voor een opfrisser over het exporteren van een ontwerp naar een machine.

Origineel downloaden
Vanaf het begin

Vanaf het begin

Open de Borduursoftware 9 van BERNINA en ga naar de 'Borduurmodus'. Verander de afmetingen van het inspanraam in die voor inspanraam medium van BERNINA, 130 x 100. Ik heb in de lessen 1-4 laten zien hoe de maat van het inspanraam kan worden gewijzigd, dus neem daar een kijkje voor een opfrisser voor dat proces.

Het hulpmiddel Ellips

Het hulpmiddel Ellips

Selecteer het hulpmiddel Ellips in de werkset Digitaliseren. Selecteer kleur nr. 10.
Standaard is een Stiksteekvulling geselecteerd.

Klik met de linkermuisknop in het midden van het inspanraam en trek de muis vanuit het midden naar buiten tot de gewenste breedte voor het speldenkussen bereikt is.

Klik met de linkermuisknop om de breedte in te stellen.

Trek de muis vervolgens omhoog tot de gewenste hoogte van het speldenkussen.

Klik met de linkermuisknop om de hoogte in te stellen.

Druk op de toets 'Enter' op het toetsenbord om de definitieve vorm van het speldenkussen in te stellen.

De speld met bloemknop maken

De speld met bloemknop maken

Maak een kleine cirkel met het hulpmiddel Ellips door met de linkermuisknop aan de linker bovenkant van het speldenkussen op het scherm te klikken. Stel de grootte door middel van slepen in. 

Klik één keer op de linkermuisknop en druk op 'Enter' om de cirkel in te stellen.

OPMERKING
Als alleen de breedte wordt ingesteld met de eerste klik met de linker muisknop en er daarna op 'Enter' wordt gedrukt
, zonder de hoogte in te stellen,
ontstaat er een cirkel met een gelijkmatige straal.
 

Druk op 'Esc' om het hulpmiddel Ellips uit te schakelen.
Klik met de linkermuisknop om de vorm van de kleine cirkel te selecteren.

> Open de werkset Gespiegeld samenvoegen en selecteer Krans.

Wijzig in de pop-up-werkbalk het aantal kopieën naar 5.

Beweeg de muis tot er 5 gelijkmatig verdeelde, overlappende cirkels zijn ontstaan om een bloem mee te vormen. 

Klik met de linkermuisknop om de vorm in te stellen. Kies JA om de overlappende objecten samen te voegen.

Activeer het pictogram Objecten weergeven in de Kleurenfilm om te zien hoe de bloem één geheel vormt en losstaat van het ovaal voor het speldenkussen.

Open de werkset Digitaliseren en selecteer het hulpmiddel Rechthoek. Teken een dunne hoge rechthoek om het speldgedeelte van de speld met bloemknop te vormen. Klik linksbovenin en sleep naar rechtsonder.

> Klik opnieuw om de rechthoek in te stellen.
> Druk op 'Esc' om het hulpmiddel Rechthoek uit te schakelen.

Selecteer de rechthoek met een klik van de linkermuisknop. Er zijn zwarte handgrepen aan de buitenkant. Klik nogmaals met de linkermuisknop op de rechthoek om de transparante roterende handgrepen te activeren (holle vierkante handgrepen).

Klik en sleep op een van de handgrepen om de rechthoek te draaien en te verplaatsen tot deze goed is uitgelijnd met de knop van de bloem.

Roteer en verplaats de bloem tot deze op dezelfde manier is uitgelijnd als bij het draaien van de rechthoek.

Houd de toets 'Ctrl' ingedrukt en klik op de bloem en de rechthoek om beide te selecteren. Open de werkset Bewerken en selecteer Lassen

Merk op dat in de Kleurenfilm de bloem en de speld één object zijn en losstaan van het ovaal van het speldenkussen.

De twee vormen zijn nu aan elkaar gelast!

Het hart maken

Het hart maken

Selecteer Borduurontwerp invoegen in de bovenste werkbalk.

Navigeer om het borduurontwerp voor het hart te vinden. Volg het pad:

C:\Users\Public\Public Embroidery\BERNINA 9 Embroidery\01_Basic Shapes >Shape 50.

Selecteer de vorm en selecteer Openen.

Wijzig de grootte van het hart door op het controlepunt rechtsbovenaan (zwart vierkant) te klikken en te slepen tot het past bij de grootte van de bloem.

Verplaats het hart naar de rechterbovenkant van het speldenkussen, wijzig de kleur naar kleur nr. 10 en selecteer in de werkbalk Steken de Stiksteekvulling.

Herhaal dezelfde stappen als voor de speld met bloemknop om het speldgedeelte te maken. Druk na het maken van de rechthoek op de toets 'Esc', selecteer de rechthoek en selecteer Kopiëren.

Draai de speld en speldenknop naar behoefte met behulp van de handgrepen voor roteren zoals hierboven is aangegeven. Selecteer beide elementen en las de speldenknop vast aan de speld zelf. 

De kogelspeldenknop maken

De kogelspeldenknop maken

Maak één cirkel met behulp van de eerder gegeven aanwijzingen voor het maken van een cirkel met het hulpmiddel Ellips.

Selecteer het pictogram 'Plakken' om de eerder gekopieerde rechthoek te plakken. De rechthoek wordt in de oorspronkelijke positie geplakt.

Zet de langwerpige 'speld' onder de cirkelvormige 'speldenknop'.
Roteer en verplaats de rechthoek en de cirkel tot ze een speld vormen. Las de twee objecten samen, zoals eerder beschreven.

Maak snel een kloon van de gelaste speld met speldenknop door er met de rechtermuisknop op te klikken en de speld naar een nieuwe locatie te verslepen.

Verplaats en draai de gekloonde speld naar wens. 

De naald maken

De naald maken

Selecteer de werkset Digitaliseren en selecteer het hulpmiddel Rechthoek. Teken een dunne, hoge rechthoek in het midden van het speldenkussen. Druk op de toets 'Esc'.

Zoom in naar de bovenkant van de rechthoek en selecteer Object opnieuw vormen in de werkbalk bovenaan. Klik met de rechtermuisknop op de horizontale lijn in het midden van de rechthoek om een gebogen controlepunt toe te voegen.

Controlepunten (ook 'knooppunten' genoemd)
De gele vierkante controlepunten zijn hoeken en de turquoise ronde controlepunten zijn rondingen.
Voeg een vierkant controlepunt toe door met de linker muisknop te klikken en een rond controlepunt door met de rechtermuisknop te klikken op een lijn of de omlijning van een vorm.
Een blauwe kleur geeft het controlepunt aan dat actief is. Selecteer een ander controlepunt om te bewerken door met de linkermuisknop op een ander punt te klikken.
Transformeer vormen door met de linkermuisknop op een punt te klikken en het te verslepen.
Zet een vierkant controlepunt om naar een rond controlepunt of andersom door het punt te selecteren en op de spatiebalk van het toetsenbord te drukken.
Controlepunten kunnen worden verwijderd door een punt te activeren en op de toets 'Delete' te drukken.

 

Selecteer het ronde controlepunt, klik en versleep de muis naar boven toe om het groter te maken.

Trek de twee vierkante knooppunten (controlepunten) aan de zijkant naar buiten toe, zodat het bovenste gedeelte van de naald breder wordt.

Het hulpmiddel 'Overlappingen verwijderen' gebruiken om een gat te maken

Het hulpmiddel 'Overlappingen verwijderen' gebruiken om een gat te maken

Selecteer in de werkset Digitaliseren het hulpmiddel Ellips. Kies een contrastkleur en maak een hoge dunne ovaal met behulp van de eerder gegeven aanwijzingen voor het maken van een ovaal voor het speldenkussen. Dit vormt het oogje van de naald.

Druk op 'Esc'

Selecteer het ovaal. Open de werkset Bewerken en selecteer Overlappingen verwijderen.

Selecteer het ovaal, versleep het naar de zijkant om er zeker van te zijn dat het een gat in het naaldgedeelte van het ontwerp heeft achtergelaten en verwijder het ovaal. Selecteer, als er geen gat is gemaakt, Ongedaan maken en Opnieuw vormgeven voor het ovaal. Maak het ovaal groter door op de controlepunten te klikken en deze te verslepen. Plaats het ovaal opnieuw in het midden van de naald en herhaal de stappen om de overlappingen te verwijderen. 

Selecteer de naald en Object opnieuw vormgeven en verplaats de vierkante controlepunten om het oog van de naald groter te maken. Wijzig de vierkante controlepunten in rondingen door de spatiebalk op het toetsenbord in te drukken. Herhaal dit zo nodig om het oog van de naald af te maken.

Druk op 'Esc' om het hulpmiddel Object opnieuw vormgeven uit te schakelen.

Selecteer alles. Open de werkset Bewerken en selecteer Lassen. Merk op hoe alle vormen zijn gecombineerd tot één enkel object in de Kleurenfilm.

Selecteer het Menu 'Bestand'
> Sla het bestand op als 'Speldenkussen'.
> Breng het ontwerp over naar de machine door het naar een USB-stick te exporteren met Naar kaart/machine schrijven of verstuur het via wifi met Naar wifi-apparaat van BERNINA sturen.

Einde van les 8

Einde van les 8

Klaar voor de volgende les?
Deze les gaat over het maken van een ontwerp met 3D-effecten met behulp van het hulpmiddel 'Trapunto/achtergrond quilten' van de Borduursoftware 9 van BERNINA!

Komt binnenkort uit!