Het nieuwe hulpmiddel Vertakking

Het nieuwe hulpmiddel Vertakking

Stengels en bladeren maken met Sue O'Very-Pruitt

Les zes gaat over het volgende:
  • Rechte lijnen en bochten digitaliseren
  • Gesloten objecten maken
  • Het nieuwe hulpmiddel Vertakking gebruiken om de steekvolgorde te optimaliseren

Het nieuwe hulpmiddel Vertakking - Planten maken met Sue O'Very-Pruitt

Hallo bezige bijtjes. De les van vandaag laat zien hoe je een plant maakt met het hulpmiddel Vertakking, een nieuwe functie van de Borduursoftware 9 van BERNINA;

Laten we aan de slag gaan!


Rood gemarkeerde woorden 
Deze markeren een functie die in de afbeelding met een rode cirkel wordt weergegeven.
De cirkel is soms erg klein, dus soms is het goed zoeken! 

 

Referentie voor de plant

Referentie voor de plant

Als referentie voor het eindresultaat kan deze tekening worden gedownload, samen met het originele ontwerp van Sue, dat als .art-bestand beschikbaar is, een afbeeldingsformaat dat door de Borduursoftware 9 van BERNINA kan worden gelezen. Het .art-afbeeldingsbestand kan echter niet direct op de borduurmachine worden gebruikt. Het moet eerst als machinebestand naar een USB-stick of via het wifi-apparaat worden geëxporteerd om het uit te kunnen stikken. Ga naar les 1 voor een opfrisser over het exporteren van een ontwerp naar een machine.
 

Referentie downloaden
Vanaf het begin

Vanaf het begin

Start de Borduursoftware 9 van BERNINA op en ga naar de 'Borduurmodus'. Wijzig de maat van het inspanraam naar het grote ovale inspanraam van BERNINA, 255x145. Ik heb in de lessen 1-4 laten zien hoe de maat van het inspanraam kan worden gewijzigd, dus neem daar een kijkje voor een opfrisser voor dat proces.

Waar kan de referentie worden gevonden

Waar kan de referentie worden gevonden

Klik hier om het referentiemateriaal voor deze les te downloaden als dit nog niet is gebeurd. Sla het bloemenbestand op in een map in de Borduurbibliotheek. Onthoud de locatie.

> Selecteer Afbeelding invoegen in de werkbalk Algemeen bovenaan in het midden.

Navigeer naar de opgeslagen afbeelding 'Laat de bladeren groeien-afbeelding.jpg'.

Lijnen en curven digitaliseren

Lijnen en curven digitaliseren

Open de werkset voor digitaliseren en selecteer het hulpmiddel Object openen
.
Selecteer in de werkbalk met contouren onderaan Steelsteek en garenkleur nr. 3.

Begin met het digitaliseren van de stelen door met de linkermuisknop te klikken voor rechte lijnen of hoeken en met de rechtermuisknop te klikken voor gebogen lijnen. Begin met de primaire grote steel. Het maakt niet uit of er bovenaan of onderaan wordt begonnen.

Druk op de toets 'Enter' op het toetsenbord van de pc om de steek in te stellen.


Opmerking
Geen zorgen bij een onbedoelde klik met de linkermuisknop met als resultaat een rechte lijn in plaats van een gebogen lijn of andersom
In plaats van het opnieuw te doen, kan op het toetsenbord op de toets 'Backspace' worden gedrukt om de laatste invoer te verwijderen.
Als het toch nodig is om opnieuw te beginnen, druk dan op de toets 'Escape' op het toetsenbord om de bewerking van het object waaraan werd gewerkt af te breken.
Deze twee opties werken alleen als de toets 'Enter' nog niet is ingedrukt om de steek in te stellen.

Maar ook nadat de toets 'Enter' is ingedrukt, zijn er nog een aantal opties voor het opnieuw vormgeven van objecten. 
Bekijk deze tutorial voor meer informatie over het opnieuw vormgeven van een bestaand object.
 

Ga door met het toevoegen van lijnen (recht en gebogen) bovenaan de afbeelding om de nerven in het blad toe te voegen. De volgorde is niet van belang. Zorg dat alle lijnen iets overlappen. Zoom in voor de nauwkeurigheid. 

Het maken van de bladeren

Het maken van de bladeren

Selecteer het hulpmiddel Gesloten object als de stengel en de nerven zijn gedigitaliseerd. De steelsteek en kleur nr. 3 zijn nog steeds geselecteerd. Digitaliseer rond elk blad met een klik met de linkermuisknop op de punt van het blad en klikken met de rechtermuisknop bij rondingen. Druk op 'Enter' vóór de originele klik om de software de bladvormen te laten sluiten.

Verwijder de afbeelding door het witte gedeelte van de afbeelding te selecteren en vervolgens op de toets 'Delete' op het toetsenbord te drukken.

De steekvolgorde optimaliseren met het hulpmiddel Vertakking

De steekvolgorde optimaliseren met het hulpmiddel Vertakking

Om alle sprongdraden te zien, moet Werkelijke weergave worden gedeactiveerd.

Selecteer alle lijnen en vormen in de borduurmodus. Open de werkset Bewerken en selecteer Vertakking.  

Let op de instructies in de linkerbenedenhoek van de statusbalk. Plaats het toegangspunt onderaan de steel.​

Er wordt gevraagd om het eindpunt te plaatsen. Klik op het punt van het bovenste blad. De enige overgebleven sprongsteken zijn die van het midden van het inspanraam naar de eerste steek van het ontwerp en van de laatste steek van het ontwerp terug naar het midden.

Open het Menu 'Bestand'

> Ga naar 'Opslaan als' en sla het bestand op als 'Vertakking'
> Breng het ontwerp over naar de machine door het naar een USB-stick te exporteren met Naar kaart/machine schrijven of verstuur het via wifi met Naar wifi-apparaat van BERNINA sturen.

Einde van les zes

Einde van les zes

Klaar voor de volgende les?
Met behulp van het hulpmiddel Gespiegeld samenvoegen van de Borduursoftware 9 van BERNINA laat ik dan zien hoe perfect gespiegelde ontwerpen met een eenvoudige druppelvorm kunnen worden gemaakt!

Volgende les