Monogrammen maken

Monogrammen maken

Ruitvorm voor de feestdagen van
Sue O'Very-Pruitt

Les vier gaat over het volgende:
  • Het inspanraam draaien
  • Een monogramrand kiezen en bewerken
  • Tekst, lettertypen en formaat wijzigen
  • Ornamenten toevoegen
  • De steekvolgorde optimaliseren

Monogrammen maken - ruitvorm voor de feestdagen van Sue O'Very-Pruitt

Hallo bezige bijtjes. De les van vandaag gaat over het maken van een prachtig monogram met als thema 'feestdagen' met de Borduursoftware 9 van BERNINA;

Laten we aan de slag gaan!


Rood gemarkeerde woorden 
Deze markeren een functie die in de afbeelding met een rode cirkel wordt weergegeven.
De cirkel is soms erg klein, dus soms is het goed zoeken! 

 

Referentie monogrammen

Referentie monogrammen

Als referentie voor het ontwerp van het monogram kan deze foto worden gedownload en het originele ontwerp van Sue is als .art-bestand beschikbaar, de extensie behorend bij de Borduursoftware 9 van BERNINA. Het .art-afbeeldingsbestand kan echter niet direct op de borduurmachine worden gebruikt. Het moet eerst als machinebestand naar een USB-stick of via het wifi-apparaat worden geëxporteerd om het uit te kunnen stikken. Ga naar les 1 voor een opfrisser over het exporteren van een ontwerp naar een machine.
 

Referentie downloaden
Vanaf het begin

Vanaf het begin

Open de borduursoftware 9 van BERNINA om een nieuw ontwerp te beginnen. Ga vanuit het startscherm naar de 'Borduurmodus'. Klik op het symbool voor het inspanraam rechtsbovenaan om het inspanraam weer te geven.

Selectie inspanraam

Selectie inspanraam

Zet het inspanraam op middelgroot:

> Klik met de rechtermuisknop op 'Inspanraam/instellingen tonen'

Kies in het vervolgkeuzemenu voor inspanraam

> Inspanraam middelgroot van BERNINA, 130x100

Zorg ervoor dat Inspanraam tonen is aangevinkt.
Klik op 'OK'.

De rand van de ruit

De rand van de ruit

Open de werkset voor Belettering/monogrammen.

> Kies  Monogrammen maken

Het koppelvenster voor monogrammen verschijnt aan de rechterkant. Kies in het tabblad Ontwerpen de map Randen in het vak 'Categorieën'.

Gebruik de bladerbalk om Style10b te kiezen, de drie letters in een ruitvorm.

De letters bewerken

De letters bewerken

Kies in de werkset Monogrammen het tabblad letters, vervang letters ABC door de drie gewenste letters en selecteer stijl nr. 4.

Kies het lettertype Flourish Light door op het pijltje in de vervolgkeuzelijst te klikken en het nieuwe lettertype te selecteren.  

Wijzig de grootte in een hoogte van 0,90 door de maat onder de naam van het lettertype te gebruiken en de nieuwe maat in te voeren.

> Druk op de toets Enter op het toetsenbord van de pc om de wijziging te activeren.

Ornamenten toevoegen

Ornamenten toevoegen

Wissel naar het tabblad Ornamenten

> Kies toevoegen
> Kies Vanuit ontwerp

Selecteer bovenaan het dialoogvenster Borduurwerk 9 BERNINA.

Selecteer Floral and Garden en klik op Openen.

Selecteer Tinsel & Holly (hulst met rode bessen). Klik op Openen.

Selecteer onder Plaatsing de eerste optie en de ornamenten verschijnen in het ontwerpscherm.

Klik op de balk Geavanceerd om deze te openen en de breedte te wijzigen in 1,099.

Wijzig de waarde voor Roteren met naar -45.

> Druk op de toets 'Enter' om de wijziging te activeren.

De rand bewerken

De rand bewerken

Selecteer het tabblad Randen. Klik onder 'Omlijning' op het pijltje van de vervolgkeuzelijst en kies Patroon uitvoeren.

Kies met het monogram geselecteerd

> Geavanceerd
> Eigenschappen

Zo kan 'Patroon uitvoeren' worden bewerkt.

Klik op de knop Selecteren.  

Klik onder Patroonset op het pijltje van de vervolgkeuzelijst en kies de map NP005a.

Kies voor patroon 660a. Klik op 'OK'.

Formaat wijzigen naar 0,550 en de spatiëring naar 0,450.
Klik op 'OK'.

Het inspanraam roteren

Het inspanraam roteren

Maak de selectie van het monogram ongedaan. Voer in het vak voor Roteren inspanraam 90 in.

> Druk op de toets Enter om de wijziging te activeren.

Selecteer het monogram opnieuw door erop te klikken. Verander indien nodig de grootte zodat het monogram in het inspanraam past door de zwarte hoekankers te selecteren en naar een kleiner formaat te slepen, zodat het ontwerp in het inspanraam past.

De steekvolgorde optimaliseren

De steekvolgorde optimaliseren

Maak de selectie ongedaan. Houd daarna de toets 'Alt' ingedrukt en selecteer alleen de rand. Klik op kleur chip nr. 10 onderaan.
Om de kleur van de letters te wijzigen: maak alle selecties ongedaan, houd daarna de toets 'Alt' ingedrukt en selecteer alleen de letters.
Klik op de kleur chip nr. 10.


> Sla het monogram op als Ruitvorm voor de feestdagen.

De steekvolgorde wijzigen

De steekvolgorde wijzigen

Maak alle selecties ongedaan; selecteer daarna het volledige monogram opnieuw. Ga naar de werkset 'Bewerken' en selecteer Opsplitsen.

Maak de selectie van het monogram ongedaan. Om de kleuren van de ontwerpelementen van de hulst te wijzigen: houd de toetsen 'Alt' + 'Ctrl' ingedrukt en selecteer alleen de krulelementen in Kleurenfilm. Wijzig de kleur naar kleur nr. 37.
 


Opmerking

Houd de toets 'Ctrl' op het toetsenbord van de pc ingedrukt en klik met de linkermuisknop om elementen aan een bestaande selectie toe te voegen of ze eruit te verwijderen.
Houd de toets 'Alt' ingedrukt en klik met de linkermuisknop om een enkel element te selecteren,
zelfs als het deel uitmaakt van een groep. De overige elementen van de groep worden niet geselecteerd.

Als toch de hele groep wordt geselecteerd, ondanks het gebruik van de toets 'Alt', gebruik dan de functie 'Opsplitsen' in de V9-software en probeer het opnieuw.

Houd de toetsen 'Ctrl' + 'Alt' ingedrukt en klik met de linkermuisknop om afzonderlijke elementen aan de selectie toe te voegen of eruit te verwijderen,
ook als ze deel uitmaken van een groep.

 

Maak de selectie ongedaan. Houd de toetsen 'Alt' + 'Ctrl' ingedrukt en selecteer de bladeren in Kleurenfilm. Wijzig de kleur naar kleur nr. 32.

Houd de toetsen 'Alt' + 'Ctrl' ingedrukt en selecteer de bessen in Kleurenfilm. Verander de kleur van de bessen naar kleur nr. 10.

Open het menu 'Ontwerpen'

> Kleurveranderingen optimaliseren.
> Klik in het dialoogvenster op 'OK' om de wijzigingen te accepteren.

Om de kleurwijzigingen tot 2 te beperken: selecteer het eerste object in Kleurenfilm en selecteer Naar einde verplaatsen.

Open het Menu 'Bestand'

> Ga naar 'Opslaan als' en sla het bestand op als 'Ruitvorm voor de feestdagen opgesplitst'
> Breng het ontwerp over naar de machine door het te exporteren naar een USB-stick met Naar kaart/machine schrijven of verstuur het via wifi met Naar wifi-apparaat van BERNINA sturen.

Einde van les vier

Einde van les vier

Klaar voor de volgende les?
Ik laat zien hoe met de functie Toetsenbordontwerpcollectie van de Borduursoftware 9 van BERNINA DesignerPlus een alfabet kan worden toegevoegd!
 

Volgende les